Kvinner danser i en park i Tokyo under feiringen av kirsebærblomstringen i 2012. Dans kan være bra i alderdommen, tror forskere. (Foto: Koji Sasahara/AP/NTB scanpix)
Kvinner danser i en park i Tokyo under feiringen av kirsebærblomstringen i 2012. Dans kan være bra i alderdommen, tror forskere. (Foto: Koji Sasahara/AP/NTB scanpix)

Kan dansing hjelpe eldre med å kle på seg?

Eldre japanske kvinner som tar seg en svingom, får færre problemer med daglige gjøremål noen år seinere.

Å danse kan hjelpe eldre med å unngå vansker med å gå, spise, vaske, stelle og kle på seg.

Det tror japanske og koreanske forskere, som har spurt japanske kvinner mellom 75 og 84 år om hvordan de trener.

Men om det er selve dansen som gjør susen, er de langt fra sikre på.

Friske dansere

Hjemmeboende eldre i Tokyo svarte i 2007 og 2008 på om de deltok i én eller flere typer aktiviteter.

Aktivitetene var alt fra å gå tur til å praktisere den kinesiske treningsformen tai chi. Flest gikk eller trente styrke og utholdenhet.

Så fulgte forskerne dem i åtte år. Da trengte 130 av de 1003 deltakerne hjelp med minst ett av de fem daglige gjøremålene, ifølge dem selv.

Danserne hadde 73 prosent lavere risiko for å utvikle slike problemer enn de som ikke danset.

Det var bare danserne som unngikk risikoen i så stor grad at sammenhengen mellom dansing og funksjonsfriskhet holdt mål i de statistiske analysene.

Trening for eldre

Disse aktivitetene deltok flest kvinner i:

Styrke- og utholdenhetstrening: 59 %

Gå tur: 58 %

Dansing: 11 %

Vanntrim: 8 %

Yoga: 7 %

Styrketrening: 4 %

Tai chi: 3 %

Utfordrer kropp og hode

Sammenhengen var der også da forskerne tok høyde for at de eldste, kvinner med lav utdanning eller eldre med helseproblemer som hjertesykdom og ryggsmerter, i mindre grad enn andre klarte de daglige gjøremålene.

Kanskje dansing er bra for helsa fordi det krever noe av både kropp og hode – konsentrasjon og koordinasjon, balanse, utholdenhet, styrke og hukommelse.

Men forskerne vet ikke om det var noe annet ved danserne som gjorde at de både danset og holdt seg friske. De var muligens i bedre form uansett.

Studien undersøker for eksempel ikke om de eldre drev med husarbeid, gikk til butikken eller holdt seg i bevegelse på andre måter.

Aktiviteter som gåing, styrke- og utholdenhetstrening har i andre studier vist seg å henge sammen med funksjonsfriskhet hos eldre.

Svak statistikk

Selv om de andre treningsformene ikke ser ut til å hjelpe de eldre i denne undersøkelsen, kan det hende at de gjør det likevel. Det var så få eldre som hadde problemer blant for eksempel de som drev med yoga eller vanntrim at det er vanskelig å beregne effekten av aktivitetene.

Opprinnelig spurte forskerne om 16 aktiviteter, men bare sju av dem hadde nok deltakere til å gjøre statistiske analyser.

Forskerne spurte heller ikke hvor ofte eller hvor hardt deltakerne trente.

En annen svakhet ved studien er at nærmere ni av ti eldre som ble invitert til å delta ikke svarte på undersøkelsen og at nesten halvparten av deltakerne forsvant fra studien underveis. De som trente deltok oftere enn andre.

Referanse:

Yosuke Osuka mfl: Exercise type and activities of daily living disability in older women: An 8‐year population‐based cohort study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 18. desember 2018. Doi: 10.1111/sms.13336. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS