Kvinner har økt risiko for å utvikle en depresjon når østrogennivået faller i kroppen i overgangsalderen. (Foto: Natalie Board / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan hormonbehandling forebygge lette depresjoner?

Forskere mener å kunne påvise at hormonbehandling kan forebygge lette depresjoner blant kvinner i overgangsalderen. Norsk gynekolog synes studien er interessant. – Det støtter det vi opplever i klinikken. 

Noen kvinner fikk hormoner. Andre fikk såkalt placebo, også kalt narremedisin. Hvem som fikk hva ble tilfeldig bestemt og deltakerne visste ikke om de fikk det ene eller det andre.

Slik la amerikanske forskere opp studien som har undersøkt om hormoner kan forhindre lette depresjoner hos kvinner som kommer i overgangsalderen.

Det var 172 friske kvinner i alderen 45 til 60 år som deltok i studien. 

Første som finner at østrogen forebygger

Når kvinner er rundt 51 år, slutter eggstokkene gradvis å fungere. Menstruasjonen blir borte, og østrogenmengden i kroppen faller. Mange blir da plaget av hetetokter og nattesvette.

Tidligere forskning har vist at kvinner også har to til fire ganger økt risiko for å utvikle det som på fagspråket kalles en klinisk depresjon når østrogennivået synker.

Symptomer på en depresjon er en opplevelse av tristhet mesteparten av tiden og nedsatt interesse for ting du vanligvis liker, skriver helsenorge.no.

Kan også forhindre depresjon

Tidligere studier tyder på at hormonterapi kan behandle allerede eksisterende depresjon.

Forskerne ved Universitetet i North Carolina som står bak denne nye studien mener at de sannsynligvis er de første som har undersøkt om hormonbehandling også kan forebygge depressive symptomer.

I tolv måneder fikk noen kvinner et plaster som inneholder østrogen samt piller med kjønnshormonet progesteron mens de andre fikk narremedisin. Alle kvinnene ble så testet for depressive symptomer ved hjelp av en velkjent depresjons-skala.

Det viste seg da at det var færre kvinner som utviklet depressive symptomer blant de som fikk hormonbehandling, nærmere bestemt 17 prosent.

I gruppen som hadde fått placebo var det 32 prosent som hadde utviklet slike symptomer.

Hormoner i stedet for antidepressiva?

Den norske gynekologen Inger Øverlie har doktorgrad innen overgangsalder og hormonendringer. Hun har også mange års klinisk erfaring som gynekolog.

Gynekolog Inger Øverlie opplever at mange kvinner har god nytte av hormonbehandling mot lettere depresjoner og nedstemthet i overgangsalderen. (Foto: Medicus)

Hun sier til forskning.no at dette er en interessant studie som understøtter det de som gynekologer opplever i klinikken, nemlig at hormonterapi reduserer risiko for nedstemthet og depresjon hos kvinner som klager over dette i overgangsalderen.

– Etter kort tids behandling sier disse at «Nå kjenner jeg meg selv igjen», forteller Øverlie.

Øverlie sier at tidligere amerikansk forskning har konkludert med at mange kvinner med fordel kunne vært behandlet med  hormonterapi istedenfor antidepressiva.

Bør være mer oppmerksomme på depresjon

Forskere bak denne studien mener at leger og psykologer bør være mer oppmerksom på den økte risikoen kvinner har for depresjon i forbindelse med overgangsalderen.

Men de peker på at studien også har sine svakheter. Det er kun 172 deltakere som er med. Hvis disse resultatene blir gjentatt i en større studie, bør de vurdere å behandle kvinner med østrogen i større grad, mener de.

Det er også verdt å merke seg at det var flere kvinner som fikk bivirkninger i form at sterke og langvarige vaginale blødninger blant de som fikk østrogen, mener forskerne.

Er det forskjell på norske og amerikanske kvinner?

En norsk studie konkluderer med at hvert tredje norske kvinne er plaget av hetetokter i overgangsalderen. 

Forsker Bjørn Gjelsvik ved Universitetet i Oslo ledet denne studien. Han sa til forskning.no i 2015 at norske kvinner rapporterer mindre symptombyrde og har hetetokter i en kortere periode enn det amerikanske forskerne finner blant amerikanske kvinner. Han antyder at det kan være både genetiske og kulturelle faktorer som ligger bak forskjellene. 

Les også: Seks år kortere overgangsalder i Norge

Studie skapte sjokkbølger

For 15–20 år siden tok mange norske kvinner hormontilskudd mot plager i overgangsalderen. Men i 2002 kom en studie som skapte sjokkbølger.

Konklusjonen i den såkalte Women’s Health Initiative-studien var at risikoen ved tilskudd var større enn nytten. Medieoppslag i tabloidpressen advarte mot hormontilskudd fordi studien viste at disse kvinnene var mer utsatt for brystkreft.

– I ettertid kan vi slå fast at dette var en falsk østrogenalarm, som dessverre fikk altfor stor negativ oppmerksomhet i mediene, sa professor emeritus Ole-Erik Iversen nylig til forskning.no. Han har i en årrekke har forsket på kvinnehelse og hormoner ved Kvinneklinikken i Bergen.

Iversen mener kvinner som har plager i overgangsalderen, som hetebølger og lignende, trygt kan ta hormontilskudd fra de er 50–52 år og i en femårsperiode.

Les også:  – Mange flere kvinner kan trygt bruke hormontilskudd

Kilde:

Jennifer L. Gordon, m.fl: Efficacy of Transdermal Estradiol and Micronized Progesterone in the Prevention of Depressive Symptoms in the Menopause TransitionA Randomized Clinical Trial, JAMA Psychiatry, januar 2018.

Powered by Labrador CMS