Et eksempel på sterkt skjelett i fotballforskernes søkelys: Kaj Boll Christensen på 83 år har spilt fotball i 71 år, først og fremst i klubben B93 i København. (Foto: DBU)

Fotball styrker skjelettet til eldre

Det populære spillet kan forebygge beinskjørhet senere i livet.

Hvis du har spilt fotball et par ganger i uken gjennom en stor del av livet – som Kaj på bildet over – er det en veldig god sjanse for at knoklene dine er sterke når du runder 70 år.

På mange måter er knoklene faktisk minst like sterke som hos en 25-åring som ikke trener.

Det er konklusjonen på en ny dansk studie som nettopp er publisert i tidsskriftet Journal of Sport and Health science.

Og et sterkt skjelett kan redusere risikoen for å utvikle beinskjørhet.

Imponerende styrke

Den markante effekten kommer som en overraskelse på en av forskerne bak studien, som blant annet fokuserer på mineralinnhold i skjelettet. Et lavt innhold fører til beinskjørhet.

– På nesten alle parametere kan 70 år gamle fotballspillere måle seg med 25-åringer som ikke trener. På noen parametere ligger de faktisk høyere, for eksempel med 7,3 prosent høyere mineralinnhold i skjelettet.

– Det er svært imponerende og interessant når det gjelder å forebygge beinskjørhet i befolkningen, sier Peter Krustrup, professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU).

Krustrup har gjennomført studien sammen med blant andre Marie Hagman, som er doktorgradsstudent.

Mange studier peker på fotball som årsak

I studien har forskerne delt inn 140 danske menn i 4 grupper:

  • Menn på 65–80 år som har spilt fotball det meste av livet (et par ganger i uken i over 40 år)
  • Utrente menn, som ikke har trent det siste året og aldri på ambisiøst nivå
  • Yngre menn på 18–30 år som spiller fotball rundt fem ganger i uken (elitespillere på minst 2. divisjonsnivå)
  • Utrente yngre menn

Det er alltid farlig å konkludere om årsaker når man ikke følger folk over tid. Men Krustrup mener resultatene likevel er interessante, fordi de passer med mange andre kontrollerte studier som har vist at regelmessig fotball har positive effekter på skjelettet.

Studiene stammer fra et langvarig forskningssamarbeid mellom SDU og Københavns Universitet (KU). Samlet sett peker de på at fotball er årsaken til at eldre fotballspillere ikke bare har sterkere skjelett enn sine jevnaldrende – men også bedre balanse, hjertefunksjon, kondisjon og raskere muskelkraft.

– På den måten gir fotball sannsynligvis flere effekter som forebygger brudd, konstaterer Krustrup.

– Fortsett å spille!

Bente Langdahl nevner som et forbehold at det kanskje er menn med sterke knokler som velger å fortsette med fotballen gjennom et helt liv. Den faktoren har ikke studien fra SDU hatt muligheter for å ta høyde for. (Foto: DBU)

Professor Bente Langdahl ved Aarhus Universitet forsker på nettopp beinbrudd og beinskjørhet.

Langdahl mener at studien leverer solide og viktige data som viser at det er viktig å trene hele livet:

– Hvis du driver en form for fysisk aktivitet som innebærer løping, hopping og denne typen bevegelser, så fortsett for alt i verden med det!

Hun har likevel enkelte forbehold: Forskerne fra SDU, Københavns Universitet og Rigshospitalet har blant annet målt knoklenes mineralinnhold. Det innebærer som regel lavere risiko for beinskjørhet.

Men selve strukturen i skjelettet blir også svakere med alderen, forklarer Bente Langdahl. For å observere strukturen er det nødvendig med en CT-skanning eller lignende.

Registerstudie skal gi mer kunnskap

Slike forhold nevner også forskerne fra SDU i studien sin.

Ett av de neste skrittene blir derfor å undersøke risikoen for brudd ved å dykke ned i registre og finne sammenhenger mellom et langt fotballiv og sykehusbehandling for brudd.

Det kan også være spennende å finne ut akkurat hvor mye fotball man må spille før risikoen faller.

Men det krever en del fotarbeid å sette sammen en slik studie, for hvordan registrerer man fotballaktiviteten gjennom et helt liv for et stort antall mennesker?

Kan fotball påvirke aldring?

Peter Krustrups forskerteam ved SDU holder på med å kartlegge effektene av fem års fotballtrening for eldre menn.

Parallelt undersøker de om fotball kan hindre aldringsprosessen: Kanskje utsetter fotball sykdommer, demens og sykehusopphold?

En del av svaret gjemmer seg kanskje i lengden av telomerene til eldre fotballspillere. Telomerer er endene på kromosomene våre, som blir kortere i takt med at vi blir eldre.

Marie Hagman og Peter Krustrup forteller om forskningen sin til eldre fotballspillere i B93, Frem, Skovshoved og AB. (Foto: DBU København)

– Det ser ut til at livslang idrett kan gjøre noe med den aldrende kroppen, sier Marie Hagman.

– Men vi har også sendt prøver til Tyskland, der telomerene blir undersøkt for å få innblikk i aldringsprosessen hos fotballspillerne. Det gleder jeg meg mye til å få avdekket, sier hun.

Den nye studien er gjennomført på fotballspillere, men annen forskning fra SDU og KU indikerer at man kan få lignende effekter ut av å drive med andre lagidretter som håndball, innebandy og basketball.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS