Eldre spiser mer sammen

Underernæring er svært utbredt blant eldre, men sosialt samvær kan hjelpe. En kanadisk undersøkelse har vist at eldre spiser mer når måltidene inntas i fellesskap.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: Colourbox.com

Underernæring hos eldre

Mellom 20 og 50 prosent av eldre pasienter på institusjon lider av underernæring.

Underernæring fører til raskere aldring.

Andre konsekvenser kan være svekket immunforsvar, vekttap som kan føre til dårligere balanse og fallskader, og dårligere fysikk og mental kapasitet.

Kilde:

Tidsskrift for Den Norske Lægeforening og Helsedirektoratet
 

 

Når du er syk, får du høre at “nå må du spise for å bli frisk “.

Det er ikke alltid så lett, og særlig gamle mennesker sliter med underernæring, både i hverdagen og på sykehus.

Dessverre blir underernæringen som regel verre under et sykehusopphold.

Men det finnes råd. En studie fra Universitetet i Montreal viser nemlig at når de eldre spiser sammen, spiser de merkbart mer mat enn om de spiser alene på rommet.

Det er doktorand Danielle St-Arnaud McKenzie ved ernæringsavdelingen ved Universitetet i Montreal som har gjennomført studien i samarbeid med tre andre forskere.

Ingen bønn for grinebitere

McKenzie har observert 30 eldre pasienter under måltider, og målt den verbale og ikke-verbale oppførselen til pasientene. Dette ble sammenlignet med hvor mye mat de spiste.

Studien viser at de de som spiste i fellesskap fikk i seg mer mat enn de som spiste på rommet sitt.

Studien har også målt hvordan stemningen var under måltidene. Og resultatet er tydelig – dess hyggeligere de hadde det, dess mer spiste de eldre.

At de var i dårlig humør og ville være alene, var ingen hindring for effekten av å spise i lag. Der er nemlig slik at selv med dårlig stemning og negativ interaksjon er matinntaket bedre enn om man spiser alene på rommet.

For korte opphold i Norge

Det er store forskjeller på hvordan det spises på norske sykehus. Noen avdelinger, som for eksempel bruddavdelingen på Diakonhjemmet sykehus i Oslo, har felles spiseområde. Andre avdelinger ikke har mulighet til det.

Men hvor nyttig det vil være ved norske sykehus, er ikke sikkert. Overlege ved Aker universitetssykehus Morten Mowé påpeker at de fleste pasienter er på sykehus for kort for å få noen effekt.

- Ulempen er at liggetiden på norske sykehus ofte er for kort. Det varierer jo hvor lenge man er på sykehus, men et typisk opphold er på rundt 6-8 dager. De første dagene er man jo gjerne veldig syk, så til slutt er det kanskje bare et par-tre dager man kan spise i fellesskap, sier han.

- Det er nok ikke lenge nok til å få nytte av fellesskapet. Men ideen er jo god.

Å komme seg ut av sengen

På sykehus som Diakonhjemmet i Oslo har man imidlertid ofte pasienter med lengre opphold. Og for de som jobber med med de eldre, er fordelene ved sosialt samvær under måltider gammelt nytt.

- Vi er fullstendig klare over at det å spise sammen er positivt, forteller Sissel Urke Olsen, ernæringsfysiolog ved Diakonhjemmet.

- Det handler om å ta på seg klærne sine, komme seg ut av sengen og treffe andre, og å slippe å spise med noen som sitter på potte ved siden av deg.

Kilder:

Mealtime interaction encourages hospitalized seniors to eat more: Nyhet fra Université de Montréal.

McKenzie m.fl; More Than Just not Being Alone: The Number,
Nature, and Complementarity of Meal-Time Social Interactions Influence Food Intake in
Hospitalized Elderly Patients
; The Gerontologist, vol. 5, 2008.

Morten Mowé; Behandling av underernæring hos eldre pasienter; Tidsskrift for Den norske lægeforening, vol. 8, 2002.

 

Powered by Labrador CMS