EKG og kunstig intelligens har blitt brukt til å finne ut hva som gir høyere risiko for at du er biologisk eldre enn du bør være.

Dette gir deg en høyere biologisk alder

Forskere har sjekket hjertehelsen til 280.000 amerikanere.

Sosialt isolerte folk har større risiko for å eldes raskere.

Det viser en studie gjort ved Mayo Clinic i USA. 

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of the American College of Cardiology

Er du 40 år, men får resultater på en EKG som forventes hos en 50-åring, har du høy biologisk alder.

Forventninger etter alder

Forskerne brukte tall fra 280.000 personer som hadde tatt EKG. Resultatene herfra ble analysert ved hjelp av kunstig intelligens. Det var altså en datamaskin som lagde anslaget for biologisk alder. EKG gir svar om pasientens hjertehelse. 

I denne studien var hjertefunksjonen målet for personens biologiske alder. Det finnes flere måter å måle dette på. Det kan du lese mer om i en forskning.no-artikkel fra 2023

Studien vi skrev om da, viste også at den biologiske klokken kan stilles tilbake igjen.

Alt ettersom hvor gammel en person er, forventes altså resultater på et visst nivå. Noen vil score dårligere og noen vil score bedre enn det forventede. 

Er du 40 år, men får resultater på en EKG som forventes hos en 50-åring, har du altså høy biologisk alder. 

Medlemskap i organisasjoner og telefonsamtaler

De hadde også besvart en spørreundersøkelse om andre sider ved livet og helsa. De svarte blant annet på spørsmål om sitt sosiale liv. 

Slik som:

  • Om de var medlem av en organisasjon
  • Om hvor ofte de deltok i en sosial aktivitet
  • Hvor ofte de snakket i telefonen med venner eller familie
  • Om de levde sammen med en partner eller alene 

Kunne de huke av i mange av disse boksene, fikk de høyere score for sosialt nettverk.

Lavere risiko for å dø for tidlig

Generelt hadde pasientene med høy score, mindre negativt avvik mellom forventet hjertehelse og faktisk hjertehelse. Det var også færre av disse pasientene som døde i en to års oppfølgingsperiode. 

Tidligere forskning har vist at gode venner er viktig for helsa. OsloMet skrev en artikkel om en studie på dette i 2016. Den er publisert på forskning.no. Et sosialt nettverk gjør at du holder deg i aktivitet, forklarte forskerne her. 

Også hjernen styrkes av et godt sosialt liv. Det viste en samlestudie med 40.000 deltakere. Forskning.no skrev om den i 2023

Et sunt sosialt liv var også ett av åtte grep for å leve lenger i en oppsiktsvekkende studie forskning.no skrev om i 2023. Deltakere som gjorde åtte grep for egen helse, levde i snitt over 20 år lenger. 

Referanse:

Rajai, Nazanin, m. fl. (2024).  Association Between Social Isolation With Age-Gap Determined by Artificial Intelligence-Enabled Electrocardiography. Journal of The American College of Cardiology

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS