Et godt sosialt nettverk er like viktig for helsa uansett hvilket utdanningsnivå eller sosial bakgrunn du kommer fra. (Foto: Marcel Mooij, Shutterstock, NTB scanpix)

Gode venner er viktig for helsa

– Ta vare på venner og nettverk inn i alderdommen. Da holder du deg i fysisk aktivitet og det er bra for helsa og livskvaliteten. 

Om studien

Det er forskergruppen aldring, helse og velferd (AHV) ved Høgskolen i Oslo og Akershus som har sett på sammenhengen mellom sosialt nettverk og fysisk aktivitet. Forskningsgruppen er en tverrfaglig gruppe som inkluderer fagdisipliner innen helsevitenskap og samfunnsvitenskap.

Forskergruppen består av professor Astrid Bergland, førsteamanuensis Jonas Debesay, førsteamanuensis Therese Brovold, master i folkehelsevitenskap Ingrid Meaas, stipendiat Ellisiv Lærum Jacobsen, førsteamanuensis Konstantinos Antypas og førsteamanuensis Asta Byeførsteamanuensis

Forskerne har sett på hvilken sammenheng det er mellom sosialt nettverk og sosio-demografiske forhold, livskvalitet, helse eller fysisk funksjon hos over 300 hjemmeboende kvinner over 75 år i Oslo-området.  

Det går frem av en ny studie der forskerne har sett på hvor viktig sosialt nettverk og fysisk aktivitet er blant hjemmeboende kvinner over 75 år i Oslo-området.  

– Vi ser veldig tydelig at det å være sosialt aktivt og samfunnsengasjert gir bedre fysisk form, sier professor Astrid Bergland ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Avgjørende for livskvalitet og helse

– Gode venner og kontakt med mennesker kan gi følelse av tilhørighet og er avgjørende for livskvaliteten, selvopplevd helse og hvordan du fungerer fysisk, sier Bergland.

Hun sier at sosial støtte er viktig for helsen, og det å treffe og snakke med andre er avgjørende for hvordan du takler utfordringer i livet.

– Forskningen vår viser at det er en sterk sammenheng mellom sosialt nettverk, livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker, sier hun.

Viktig uansett sosial bakgrunn

Et godt sosialt nettverk er like viktig for helsa uansett hvilket utdanningsnivå eller sosial bakgrunn du kommer fra.

Sosial støtte kan gi hver enkelt en opplevelse av omsorg, aktelse og å bli verdsatt, ifølge forskeren.

– De eldre som rapporterte at de ikke har problemer med å delta i sosiale organisasjoner, har bedre livskvalitet, selvrapportert helse, mobilitet, balanse og muskelstyrke, sier Bergland.

Det er også mulig at venner oftere oppfordrer hverandre til å ta vare på helsa og døyver angst og depresjon i vanskelige situasjoner.

Førsteamanuensis Jonas Debesay og professor Astrid Bergland mener myndighetene har en jobb å gjøre for å legge forholdene bedre til rette for at eldre kan holde liv i sine sosiale nettverk. (Foto: HiOA)

Motivert til aktivitet

Forskerne kan ikke si om det er det sosiale nettverket som fører til økt fysisk aktivitet eller omvendt.

 

– Det å være i fysisk aktivitet for eldre mennesker er avgjørende for å ha et sosialt nettverk og vice versa. Det krever energi og god fysisk funksjon for å gjøre noe utover dagligdagse gjøremål, som for eksempel å være med i en frivillig organisasjon. Det er positivt for helsa og livskvaliteten, sier Bergland.

Det å tilhøre et sosialt nettverk betyr gjensidige forpliktelser. Sosiale nettverk synes ifølge våre resultater å være en helsefremmende faktor.   

– På den andre siden blir du også motivert og inspirert til å holde seg i aktivitet av nettverket, sier Bergland.

Må legge til rette for aktivitet

Forskerne er opptatt av det må legges til rette for at eldre mennesker kan være aktive både sosialt og fysiske i alderdommen.

– Vi må bidra til at eldre mennesker kan være aktive, og i en aktivitet som de selv ønsker, sier Jonas Debesay, førsteamanuensis ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Forskerne tar til orde for at myndighetene må opprettholde seniorsentre, stimulere til frivillighet og deltakelse i frivillige og politiske organisasjoner.

– Det er særlig viktig å inkludere eldre mennesker som har lite sosialt nettverk eller som av andre sosioøkonomiske grunner avstår fra deltakelse, sier Debesay.

Referanse:

Astrid Bergland, mfl. Associations of social networks with quality of life, health and physical functioning. European Journal of Psychotherapy, november 2015 Sammendrag.

Powered by Labrador CMS