En markør for aldring økte hos personer som gikk igjennom akutt-operasjoner eller fødte, men nivåene sank igjen etterpå.

Store påkjenninger kan gjøre deg midlertidig eldre

Men klokken stilles tilbake etterpå.

– Biologisk alder er mye mer dynamisk enn det folk har trodd.

Det sier Jesse Poganik, postdoktor ved Harvard Medical School, til Live Science.

Operasjoner, fødsler og covid-19

Han er en av forskerne bak en ny studie som er publisert i tidsskriftet Cell Metabolism.

Studien tyder på at store påkjenninger, som operasjoner, fødsler og alvorlig covid-19-sykdom, kan øke vår biologiske alder. Men som regel er det bare midlertidig. Mens vi hviler og kommer oss, skrus klokken tilbake igjen.

Evandro Fei Fang forsker på mekanismene bak aldring ved Universitetet i Oslo. Han er ikke overrasket over resultatene.

– Det gir mening. I en traume-tilstand kan man se mye eldre ut, sier Fang.

– Bare tenk på om du har sett din kjære rett etter operasjon. Du kan se at de ser slitne ut i ansiktet og ser eldre ut enn sin egentlige alder.

Fang påpeker likevel at det er noen svakheter ved studien.

En del av genreguleringen

Forskerne brukte DNA-metylering for å måle biologisk aldring.

DNA-metylering er at såkalte metylgrupper fester seg til gener. Det hindrer fysisk at genet blir lest.

Gener med mange metylgrupper er derfor lite aktive og stengt av. Dette er en del av genreguleringen i kroppen.

Etter hvert som vi eldes, får DNA-metyleringen typiske mønstre som kan brukes til å forutsi alder.

Rask endring

Forskerne gjorde først forsøk med mus. Deretter studerte de blodprøver fra noen titalls eldre pasienter før og etter at de gjennomgikk en operasjon.

Noen av tilfellene var akutte, hvor pasientene hadde brukket hoften og ble operert. Da så forskerne at markører for biologisk alder steg brått. Fire til sju dager etterpå var nivåene normalisert igjen.

Forskerne så ikke samme effekt for pasienter som gjennomgikk en planlagt operasjon.

Fødsel og covid-19

Forskerne så også en økning i biologisk alder for kvinner som fødte og pasienter på sykehus med alvorlig covid-19 sykdom.

Også her studerte de blodprøver fra noen titalls personer.

Markørene for biologisk aldring gikk ned igjen etter fødselen og delvis når pasientene med covid-19 var klare til å dra fra sykehuset.

Hos covid-19-pasientene var det forskjell mellom menn og kvinner. Det var ikke en tydelig nedgang i biologisk aldring ved utskrivelse for mennene.

Studien tyder på at den biologiske aldringen kan være dynamisk, den kan øke og reverseres i løpet av korte tidsrom.

– Funnene våre utfordrer konseptet om at biologisk alder bare kan øke gjennom en persons liv, sier Vadim Gladyshev, som også deltok i studien, i en nyhetssak fra Harvard University.

– Når stresset avtok, kunne biologisk alder gjenopprettes. Dette betyr at det å finne måter å hjelpe kroppen med å komme seg etter stress på, kan øke levetiden, sier Gladyshev.

Eldes i forskjellig tempo

Biologisk alder handler om hvorvidt din fysiske og mentale kapasitet tilsvarer alderen din på passet, sier Evandro Fei Fang.

Ikke alle eldes i samme tempo.

– Det har blitt åpenbart at noen mennesker ser ut og oppfører seg mye yngre enn alderen deres. Mens for andre er det motsatt, sier Fang.

Forskere har avdekket flere faktorer som spiller en rolle.

Røyking, sukkerholdig drikke og høy kroppsmasseindeks gjør deg eldre innvendig, ifølge en tidligere sak på forskning.no.

Det psykologiske er også viktig. I en studie fra i fjor fant forskere raskere aldring hos personer som følte seg ulykkelige og ensomme.

En annen studie viste at folk med et positivt syn på det å bli eldre hadde mindre sjanse for å få demens.

Evandro Fei Fang er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Flere måter å måle på

Fang oppsummerer det forskerne fant ut i den nye studien. Ved sterkt psykologisk stress, noe som kalles et traume, så økes DNA-metyleringsnivået kraftig.

– Men etter sju til fjorten dager synker DNA-metyleringsnivået tilbake. De tolket disse dataene som at den biologiske alderen er returnert tilbake.

Et spørsmål er om DNA-metylering i denne situasjonen virkelig gir et mål på aldring innvendig eller om det kan skyldes noe annet.

Fang sier at DNA-metylering er regnet som en god måte å måle biologisk alder på.

Men det finnes ikke bare én metode for å måle dette. Forskere prøver å finne ut hva som fungerer best for å måle den biologiske alderen.

Noen ser på det molekylære inne i kroppen, som proteiner eller metabolisme, forteller Fang. Andre måler gripestyrke eller gåhastighet. Noen bruker spørreskjemaer som tester mentale evner.

Må bekreftes i nye studier

Fang påpeker at antallet deltakere i studien var nokså lavt.

– Det blir viktig at noen forsøker å bekrefte resultatene i en større populasjon.

Da bør en også se på flere markører for aldring enn kun DNA-metylering, mener Fang. En kunne for eksempel også teste gripestyrke.

I studien er det heller ikke klart om de korte variasjonene i biologisk aldring kan knyttes til faktisk aldring i kroppen gjennom livet.

Til tross for begrensningene, applauderer Fang forskernes arbeid.

– De har ikke bare brukt mus, men også inkludert tre typer sterkt psykologisk stress hos mennesker.

Hvis resultatene blir bekreftet i andre studier, kan det gi hint om hvordan en skal ta vare på mennesker som har gått igjennom store påkjenninger, slik at de unngår å eldes varig, sier Fang.

Referanse:

Jesse R. Poganik, m. fl.: «Biological age is increased by stress and restored upon recovery», Cell Metabolism, 21. april 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS