Både det å være tilfreds med egne relasjoner og det å bo sammen med andre, kan hjelpe mot kognitiv svekkelse.

Et godt sosialt liv kan styrke hjernen

En internasjonal samlestudie med nesten 40.000 deltakere viser at det er sunt å ha et rikt sosialt liv og å være gift.

Et godt sosialt liv holder hjernen lenger frisk hos eldre mennesker, var hypotesen til et internasjonalt forskerteam.

I en samlestudie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet har de undersøkt 13 andre studier. Alle handlet om aldring.

Forskerne studerte informasjon om i overkant av 38.000 deltakere. De var fra alle verdensdeler og fra land med både lav, middels og høy inntekt.

Språk, hukommelse og evnen til å tenke flere tanker

Deltakerne var i gjennomsnitt 70 år da studien ble satt i gang. De ble målt på språk, hukommelse og evne til kreativ tenkning. For eksempel å kunne ha flere tanker i hodet samtidig.

Dette ble satt opp mot det sosiale livet deres. Var de gift eller samboende, eller single?

Deltok de ukentlig på et offentlig arrangement, og hadde de ukentlig kontakt med familie og venner?

De ble også spurt om de hadde en person å betro seg til om personlige ting, om hvor tilfreds de var med relasjonene sine og om de følte seg ensomme.

Sunt for hjernen å være gift

Det å være enten gift eller i et forhold hang sammen med å ha bedre kognitiv helse.

Det å være i en sosial setting med andre mennesker minst en gang i uken så også ut til å ha en positiv virkning.

Og de som aldri følte seg ensomme, ble ikke like raskt svekket som de ensomme.

Forskerne oppsummerer at studiene de undersøkte, i hovedsak viste lignende funn på disse ulike områdene.

Tallene var likevel mer sprikende for hvor mye det hadde å si å bo sammen med noen eller å delta på et offentlig arrangement ukentlig.

Har ikke fulgt endringer over tid

– Denne metaanalysen viser at eldre personers sosiale nettverk og sosiale aktiviteter påvirker kognitiv funksjon, sier professor Knut Engedal til Tidsskriftet for Den norske legeforening. De omtalte studien først.

Engedal har ikke arbeidet med denne studien.

Han sier at en styrke ved studien er at den har så mange deltakere. I noen av studiene ble deltakerne testet på kognitive evner over flere år.

– En svakhet er at endring av sosialt nettverk og sosiale aktiviteter over tid ikke ble tatt med i analysene.

Kan ikke svare på demens-risiko

Engedal sier videre at vi ikke kan være sikre på om det er tap av kognitiv funksjon som får folk til å bli mindre sosiale.

Han understreker også at studien ikke kan si noe om sammenhengen mellom sosialt liv og utvikling av demens. Det er fordi personer med demens ikke ble tatt med i studien.

Likevel samsvarer tallene deres med en annen samlestudie som fant ut at det å være gift beskytter mot demens fordi det motvirker kognitiv svekkelse, skriver forskerne i den vitenskapelige artikkelen.

Å bo sammen med andre hjalp ikke mot all slags svekkelse

Hypotesen om at et rikt sosialt liv kunne gjøre at den kognitive svekkelsen går saktere, fikk forskerne delvis bekreftet, skriver de.

Men det var også visse modifikasjoner.

For eksempel: Det å leve sammen med andre mennesker, bremset ganske riktig den negative utviklingen for språk og hukommelse.

Samtidig hadde det ikke effekt mot svekkelse i selvkontroll og evnen til å gjøre flere ting samtidig.

Kan handle om hvilke nettverk i hjernen som blir brukt

Det er publisert mange studier som handler om ensomhet og kognitiv funksjon.

I 2021 skrev NRK om en canadisk studie som sammenlignet hjernene til ensomme og ikke-ensomme personer.

Professor Ole Andreassen, som ikke hadde vært med på studien, kommenterte saken hos NRK. Han syntes det ene funnet var spesielt interessant.

– Det kan det virke som om ensomme personer har sterkere forbindelser i hjernens hvilenettverk, sa han.

I den nye, internasjonale studien skriver forskerne at forskjellene trolig handler om hvilke nettverk i hjernen som er i bruk og ikke, ut fra hvor sosiale vi er og på hvilke måter. Altså at det kan hjelpe å vedlikeholde disse nettverkene.

I 2022 skrev forskning.no om en annen studie som viste at det å være ensom kan gjøre at man eldes raskere.

Referanse:

Samtani, Suraj., Mahalingam, Gowsaly., Chun Pan Lam., Lipnick, Darren M., m. fl. (2023). Associations between social connections and cognition: a global collaborative individual participant data meta-analysis. The Lancet.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS