Kanskje har ikke hjernene til eldre mennesker mindre evne til å lære nye ting, lurer forskere. (Foto: Microstock)

Eldre lærer for mye

Eldre mennesker har slett ikke problemer med å lære nye ting. Det er det som er problemet, mener forskere.

Forskerne er enige om en ting: Alder påvirker læringsevnen. Når det kommer til hvordan, er svarene imidlertid mer nølende.

En vanlig oppfatning er at hjernen etter hvert har mindre plastisitet – altså en dårligere evne til å lære nye ting.

Men nå mener et team av amerikanske og taiwanske forskere at skoen kanskje trykker et annet sted i de aldrende hjernene: På stabiliteten.

Skal hjernen fungere bra, er det nemlig også viktig å passe på at nyttige minner blir sittende på plass, uten å bli overskrevet av ny, uvesentlig informasjon.  

- Læringsproblemer hos eldre individer kan skyldes en nedgang i stabiliteten, heller enn en reduksjon i plastisiteten, skriver Li-Hung Chang og kollegaene hans i siste nummer av Science.

Lærespill

Forskerne har undersøkt saken ved å trene og teste to grupper av forsøkspersoner i et læringsspill. Den ene gruppa bestod av ti eldre mellom 67 og 79 år, mens den andre hadde ti unge mellom 19 og 30.

Begge grupper spilte det samme spillet, som gikk ut på at deltagerne fikk se en serie bilder av bokstaver eller tall på en skjerm. Oppgaven var å rapportere tallene, ikke bokstavene.

Men i tillegg til tallene og bokstavene, hadde skjermbildene også en rekke prikker som beveget seg i bakgrunnen. Noen av flekkene fløt av sted i én spesiell retning, mens resten bare virret rundt. Dette var imidlertid irrelevant for oppgaven, og fungerte bare som bakgrunnsstøy.

Gruppene jobbet med denne oppgaven over en periode på ni dager. Og forskerne målte hvor mye flinkere deltagerne ble i løpet av denne tida.  

Lærte støy

Da viste det seg altså at alle lærte seg å bedre oppfatte tallene – altså den relevante delen av oppgaven. De eldre forbedret seg like mye som de unge.

- Ingen dokumentasjon som indikerer at eldre individer har problemer med plastisitet ble funnet, skriver forskerne.  

Men når det kom til støyen, var saken en annen. Deltagerne i eldre-gruppa la nemlig også oftere bedre merke til bevegelsesretningen til prikkene i bakgrunnen. De yngre deltagerne var mye flinkere til å ignorere flekkene.

Dårligere stabilitet

Dette får forskeren til å tro at eldre hjerner kanskje heller har problemer med å filtrere bort det den ikke trenger. Eller altså trøbbel med stabiliteten. Kanskje er det slik at de lærer for mye, og dermed lettere lagrer irrelevant informasjon over den relevante?

I så fall er utfordringa altså ikke å klare å lære nye ting, men å greie å ikke lære det som er uvesentlige.

Spørsmålet er selvfølgelig også hvorvidt den observerte oppførselen til eldre og yngre hjerner er likedan i det virkelige livet, der vi tar inn mange typer informasjon med flere sanser.

Referanse:

L. H. Chang, K. Shibata, G. J. Andersen, Y. Sasaki & T. Watanabe, Age Related Declines of Stability in Visual Perceptual Learning, Current Biology 24, 15. desember 2014.

Powered by Labrador CMS