Visdom og ro med alderen

En aldrende hjerne kan ta inn mer informasjon, og har et bredere fokus for oppmerksomhet. Dessuten er eldre både fredeligere og roligere enn ungdommen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"(Foto: iStockphoto)"

 

Vi oppfatter gjerne eldre mennesker som glemske og rotete. For noen, for eksempel de som rammes av Alzheimers, kan det selvfølgelig stemme.

Flere nye studier viser imidlertid at denne antagelsen kan være helt feil.

Bredere oppmerksomhet

Har du kommet litt opp i åra, og merker at du ikke husker navnene fra cocktailpartyet, blir du kanskje redd for at hukommelsen er i ferd med å svikte.

Det kan imidlertid hende at det motsatte er i ferd med å skje. Hjernen din kan ha blitt bedre til å ta inn mer data, og håndtere et virvar av informasjon.

Studier som antyder dette analyseres i en ny utgave i bokserien ”Progress in Brain Research”, ifølge New York Times.

Får det med seg

Her forklarer forskerne at for de fleste aldrende voksne, skjer en gradvis utvidelse av oppmerksomhetsfokus.

Dette gjør det vanskeligere å feste seg ved enkeltopplysninger, som et navn eller et telefonnummer. Likevel kan det øke mengden informasjon som er tilgjengelig for den bevisste delen av hjernen.

I studier hvor forsøkspersoner ble bedt om å lese tekst som ble avbrutt av uventede ord eller fraser, leste de som var eldre enn 60 år mye saktere enn studenter.

Mens de unge leste i samme fart uansett hva de distraherende ordene og frasene betydde - leste de eldre enda saktere dersom ordene var relatert til resten av teksten.

- Det indikerer at de ikke bare snubler over den ekstra informasjonen, men at de faktisk tar den inn og behandler den, skriver New York Times.

- Bedre problemløsere

Tester etterpå viste at de eldre kunne svare bedre enn de unge på spørsmål som hadde med de distraherende ordene å gjøre.

- For de unge er det som om distraksjonen aldri skjedde. Men eldre voksne, fordi de erindrer alle disse ekstra dataene, er plutselig bedre problemløsere, sier Lynn Hasher, en av forfatterne bak boka.

- De kan overføre informasjon de har fått med seg fra en situasjon til en annen, sier Hasher til den amerikanske avisa.

Visdom og kreativitet

Når vi beveger oss rundt i verden, er det ikke bestandig lett å vite hvilken informasjon som kan vise seg å være viktig.

Hasher mener et bredere fokus for oppmerksomhet kan gjøre at eldre mennesker vet mer om en situasjon, også i forhold til de indirekte tegnene på hva som foregår.

- Vi tror at denne karakteristikken kan spille en viktig rolle for hvorfor vi tenker på eldre mennesker som klokere, sier Hasher.

En annen undersøkelse målte studenters kreativitet, og fant at jo mer kreative de var, jo dårligere var de til å filtrere ut irrelevant informasjon. Forskerne konkluderte med at en redusert evne til å filtrere og prioritere, kan bidra til originale tanker.

Fred og ro

Aldring fører dessuten med seg en sterkere følelse av fred og ro, ifølge en ny undersøkelse fra Population Research Center ved University of Texas i Austin.

En spørreundersøkelse viser nemlig at fra og med 60 år, rapporterte deltagerne om en større grad av hvile og tilfredshet, sammenlignet med de som var yngre.

- Funnene viser at aldring henger sammen med mer positive enn negative følelser, og mer passive enn aktive følelser, sier professor i sosiologi, Catherine Ross, i en pressemelding.

Passive og aktive følelser

Forskerne rapporterer om at tidligere forskning på følelser knyttet til aldring, har fokusert på negative følelser, som depresjon.

Nå fremhever de en annen, underliggende følelsesdimensjon, nemlig aktiv versus passiv – som er mindre studert, men som kan være viktig i forhold til hvordan følelser endrer seg med alderen.

- Kombinasjonen av passive og positive følelser viser at tilfredshet, ro og velbehag er vanlige følelser for aldrende mennesker, sier Ross.

- Følelser som både er aktive og negative, som angst og sinne, er spesielt usannsynlige blant de eldre, sier hun.

Studien tok for seg 1 450 personer som svarte på U.S. General Social Survey i 2006.

Referanser:

Progress in Brain Research: Volume 169, Pages 1-424 (2008)

CE Ross & J. Mirowsky; Age and the balance of emotions; Social Science and Medicine; juni 2008; 66(12):2391-499.

Lenker:

University of Texas at Austin: With age comes a sense of peace and calm, population research center study shows

New York Times: Older brain really may be a wiser brain

 

Powered by Labrador CMS