De som vant fram, aksepterte at de måtte fremstå som den beste versjonen av seg selv på intervjuet, forteller forsker. – De viste en bevisst ydmykhet og holdt heller kompetansen litt tilbake enn å skryte av den.

Over 55 år og på jobbjakt? Dette er forskerens tips for å få jobben

Forsker Anne Grethe Solberg har intervjuet godt voksne jobbsøkere. Hun ser helt tydelig hva som virker og ikke virker for å få seg ny jobb.

Hva bør du gjøre om du kommer i den situasjonen at du, frivillig eller ufrivillig, skal ut på arbeidsmarkedet i godt voksen alder?

Dette har Solberg, som er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, undersøkt.

Studien hennes er basert på dybdeintervjuer med 37 personer mellom 56 og 71 år. Alle har relativt høy utdanning og lang yrkeskarriere bak seg.

Mye hardt arbeid

Det ligger mye hardt arbeid bak et jobbskifte i moden alder, har hun funnet ut.

Anne Grethe Solberg har noen råd til dem som vil søke seg jobb i godt voksen alder.

Særlig tøft var det for dem som hadde blitt utsatt for nedbemanning.

– Noen overvurderte nok hvor lett det var å få seg ny jobb, mener Solberg.

Jobbene ligger i dag ute på nettet. Stort sett alle hun intervjuet, var godt oppdaterte på de teknologiske løsningene. De visste hvordan de skulle lete etter ny jobb. De var på LinkedIn og på Facebook og var opptatt av sitt digitale avtrykk.

Alle var imidlertid ikke like gode til å skrive CV.

– Når du har en lang arbeidskarriere, har du mye å vise til. Men i det digitale rommet kan du skrive opp lite av det på CV-en. Mange slet derfor med å skrive en god CV, forteller Solberg.

Innstillingen din betyr noe

Mange av dem hun intervjuet, fikk seg ny jobb.

Noen hadde møtt arbeidsgivere som så helt bort fra alder.

Andre opplevde det som om alderen deres var utslagsgivende for at de ikke gikk videre til intervju eller ansettelse.

Innstillingen deres til det å søke jobb spilte en stor rolle for hvordan det gikk, mener Solberg.

Hun presenterte funnene sine på et seminar i regi av Senter for seniorpolitikk 17. februar. Senteret har også vært oppdragsgiver for studien.

Forskerens råd

  • Ta videreutdanning. Det viser arbeidsgiver at du har evnen til å utvikle deg
  • Bruk tid på å skreddersy CV-en din for den enkelte arbeidsgiver
  • Bruk nettverket ditt
  • Bygg opp profilen din på LinkedIn
  • Velg bevisst å se bort fra alder når du går på jobbintervju
  • Ikke bli motløs av glossy jobbannonser. De ber ofte om unge folk, men også om lang erfaring

Tenk ikke på alder

Flere studier har vist at det foregår aldersdiskriminering i arbeidslivet. Internasjonal forskning viser at alder har blitt det mest utbredte diskrimineringsgrunnlaget i arbeidslivet, skrev forskning.no om i 2022.

Solberg sier i et intervju med forskning.no at godt voksne arbeidssøkere ikke bør være opptatt av aldersdiskriminering.

– I det øyeblikket du begynner å tenke på at du er utsatt for diskriminering, har du tapt. Du blir motløs. Vis heller arbeidsgiver at du er den riktige for denne jobben.

Hun har vært kjønnsforsker i mange år og har møtt mange kvinner som vil søke seg til topplederjobber.

Hun ser at det er akkurat den samme mekanismen som kan slå inn for disse kvinnene.

– Du får ikke en topplederjobb om du går rundt og snakker om glasstaket, altså de usynlige barrierene som gjør det vanskelig for kvinner å nå toppen.

Er aldersdiskriminering et problem?

Når du skal vise en potensiell ny arbeidsgiver den ressursen du er, gjelder det å trå riktig.

– Du må knekke koder og forstå hvordan arbeidsgiver tenker. Det er det som fører deg inn i jobben, sier Solberg.

Hun så tydelige forskjeller mellom dem hun intervjuet. Noen fokuserte på at det var aldersdiskriminering i arbeidslivet.

For andre var ikke alder et tema.

Mange ble headhuntet

Mange av de 37 arbeidssøkerne som hun intervjuet, ble headhuntet inn i en ny jobb, til tross for høy alder.

Det var noen mønstre som krystalliserte seg blant disse, forteller hun.

– Typiske trekk ved dem var at de hadde fokus på ansvars- og arbeidsoppgavene i jobben. De forberedte seg også grundig før jobbintervjuet. De googlet dem som skulle intervjue dem og de leste årsmeldinger.

De var også veldig bevisste på hvordan de skulle legge fram sin egen kompetanse, forteller hun.

Som en date

Jobbintervjuet er som å være på en date.

Noen skal synes at du er den mest fantastiske de kan få. Men du skal også vise at dette er drømmejobben for deg.

De som vant fram, aksepterte at de måtte fremstå som den beste versjonen av seg selv på intervjuet.

– De viste en bevisst ydmykhet og holdt heller kompetansen litt tilbake enn å skryte av den. De viste at de var læringsorientert. Og de posisjonerte seg gjerne under dem som intervjuet dem, og som gjerne var 20 år yngre.

Andre var ikke villige til å presentere seg på denne måten. De tenkte: «De har jo CV-en min, så de må jo vite hva jeg kan», sier Solberg.

Kompetanse trumfet alder

Forskeren mener at denne studien tyder på at kompetanse trumfer alder.

Derfor bør du være mindre opptatt av alder når du søker jobb og mer opptatt av hva du kan, mener hun.

Det er Gro Møllerstad, erfaren rekrutteringsrådgiver, enig i. Hun har jobbet med rekruttering i 23 år.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i resultatene fra denne studien, sa hun på seminaret.

Hennes erfaring er at kompetanse betyr mest.

– Jobbintervjuet er veldig viktig. Hvis du klarer å formidle hva du kan og gjøre arbeidsgiver trygg på det, betyr alder lite.

Vi må være forberedt på å miste jobben

Møllerstad mener at vi alle må være forberedt på at vi mister jobben en gang i løpet av livet.

Derfor må vi vise på CV-en at vi er oppdatert.

Mister du jobben ufrivillig, må du ha en beredskap. Er du ikke det, blir det tungt å gå ut i et arbeidsmarked som krever at du er «fresh».

– Du må være godt forberedt. Den som vinner, har gjort hjemmeleksa.

Finnes det aldersdiskriminering?

Solberg mener at det er interessant for forskere å se nærmere på om det virkelig foregår utbredt aldersdiskriminering på norske arbeidsplasser.

Hun er ikke overbevist om at alle arbeidsgivere undertrykker eldre. Det er et enormt kompetansebehov som skal dekkes der ute.

Som forsker kan du ha ulike briller på deg når du går inn i denne forskningen, mener hun.

– I denne studien har jeg ikke intervjuet arbeidsgivere. Jeg har kun fått historiene fra arbeidssøkerne. Det hadde kanskje vært noe annet om jeg hadde intervjuet arbeidsgiverne om hva de tenkte.

I en annen studie har hun intervjuet HR-direktører. De la vekt på at det var svært viktig å ha både eldre og yngre på en arbeidsplass.

Mange strever

Selv om ledigheten er lav og kampen om kompetansen stor i dagens arbeidsmarked, er det mange som strever med å få seg jobb.

Av de i 50-årene som mister i jobben, er 60 prosent fremdeles uten jobb etter tre år, ifølge Senter for seniorpolitikk.

– Eldre jobbsøkere må være litt mer strategiske og taktiske for å nå frem blant jobbsøkere. Det tar tid å få ny jobb, men det er mulig.

Det sier direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilde:

Anne Grethe Solberg: Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb? Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet, Rapport 2023:7

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS