Nesten fem av hundre nordmenn føler seg mobbet på arbeidplassen.
Nesten fem av hundre nordmenn føler seg mobbet på arbeidplassen.

Forskere: – Dårlig ledelse er hovedgrunnen til mobbing på arbeidsplassen

Sjefer som ikke svarer på henvendelser, utestenger ansatte på ulike måter eller anklager folk på falskt grunnlag, kan utgjøre en stor andel av mobbingen.

Mellom fire og fem prosent av norske arbeidstakere blir mobbet på jobb, ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet fra 2020.

Nå mener australske forskere at en stor andel av mobbing på arbeidsplassen ofte skyldes dårlige ledelse.

I studien, som ble gjort ved University of South Australia, undersøkte de omtrent 350 rapporteringer om mobbing på ulike arbeidsplasser.

60 prosent av disse kom fra kvinner. Mange jobbet i helsesektoren.

Funnene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Occupational Health Psychology. Universitetet har også omtalt forskningen i en pressemelding.

Mindre personlig?

Det litt spesielle med denne studien er at forskerne bak mener mobbing oftest ikke handler om konflikter mellom ansatte eller mellom en leder og en ansatt.

Funnene deres peker mot at det oftest dreier seg om et organisatorisk problem. Ofte handlet rapporteringene om dårlig lederstil.

– Det vår forskning viser, er at den største risikoen for mobbing ligger i hvordan mennesker blir organisert fra dag til dag, forklarer forskeren i en video på YouTube.

Lite betaling og falske anklager

Typiske situasjoner der ansatte følte seg mobbet, var når de mente de fikk for få vakter, for lite betalt, eller de følte at de ikke hadde innflytelse på egen arbeidshverdag.

Andre opplevde urettferdig fordeling av grunnleggende rettigheter. For eksempel permisjoner og pauser.

Noen følte at de fikk utdelt for store mengder arbeid med en urimelig frist. Og noen følte seg overvåket av sjefen.

Ignorerte den ansatte

Det som utgjorde en klar hovedandel av klagene, var tilfeller der lederen ikke svarte på henvendelser eller utestengte den ansatte på ulike måter. Det skjedde også at ansatte ble falskt anklaget for dårlig oppførsel.

Denne studien er gjort i Australia, der forskerne antyder at så mye som én av ti ansatte blir mobbet på jobb.

Det er høyere enn i Norge. Og selv om de australske forskerne har funnet at dårlig lederstil er den vanligste grunnen til at ansatte føler seg mobbet, kan situasjonen være en annen i Norge.

Risiko for psykisk sykdom

Forskerne bak studien poengterer at resultatet av dårlig ledelse kan være psykisk sykdom.

En dårlig sjef kan tredoble risikoen for at en ansatt blir deprimert, skrev forskning.no i 2021.

– Arbeidsgivere som ikke belønner eller anerkjenner arbeiderne sine for hardt arbeid, samtidig som de stiller urimelige krav og ikke gir dem selvbestemmelsesrett, setter personalet i mye større fare for å bli deprimerte, sier Amy Zadow, en av forskerne bak studien i artikkelen på forskning.no.

Konflikt mellom ansatte

Et annet problem med svak ledelse er konflikt mellom ansatte.

Universitetet i Bergen skrev om lederens rolle, blant annet i å unngå konflikt, i en artikkel på nettsidene sine i 2021.

– Noen ganger, i bestemte situasjoner på jobb, vil du ha ekstra behov for ledelse. Hvis leder ikke er til stede da, kan det føre til konflikt og videre til mobbing, sa forsker Kari Wik Ågotnes i artikkelen.

Mange vil oppleve konflikt om arbeidsoppgaver en eller flere ganger i sitt yrkesaktive liv.

– Alle som er i en arbeidskonflikt, risikerer å bli offer for mobbing, og vi har funnet at manglende ledelse i slike situasjoner er av avgjørende betydning, påpekte Ågotnes.

Referanse:

Tuckey, Michelle R. m. fl. (2022). Workplace Bullying as an Organizational Problem: Spotlight on People Management Practices. Journal of Occupational Health Psychology.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS