Personer som ikke ser hindringer ved å bli eldre, ser ut til å ha en bedre fysisk helse, ifølge en ny bok med samlede forskningsresultater.
Personer som ikke ser hindringer ved å bli eldre, ser ut til å ha en bedre fysisk helse, ifølge en ny bok med samlede forskningsresultater.

Du kan tenke deg selv ung

Du kan forlenge livet om du oppfører deg som om du er yngre enn du er. Det tyder flere tiårs forskning på.

Føler du deg yngre enn du er? Da bør du oppføre deg som du var yngre også. Det kan gi deg et lengre liv.

Personer som tar det å bli eldre som en mulighet for personlig vekst, ser ut til å ha mye bedre helse i 70-, 80- og 90-årene enn dem som forbinder aldring med hjelpeløshet og forfall.

Forskningen som viser dette, er robust, skriver forskningsjournalist og forfatter David Robson i en artikkel i the Guardian.

Han har samlet studier som viser sammenhenger mellom mental holdning og fysisk helse, i en bok om hvordan tankegangen din kan omforme livet ditt.

Positiv forventning gjør utslag på kroppen

– Jeg kjenner veldig godt til sammenhengen mellom positivitet og levealder som er undersøkt i en rekke ulike studier, bekrefter lykkeforsker Ragnhild Nes Bang ved Folkehelseinstituttet i en e-post til forskning.no.

Det å ha en positiv forventning til seg selv, er en klar fordel, forklarer hun.

Mestringstro og mestringsforventninger til seg selv er viktig.

– Tror du at du kan få til en oppgave, påvirker det for eksempel puls og blodgjennomstrømning, og prestasjonen øker, forteller hun.

– Om vi tror at vi kan bli sterkere og lære noe nytt, ja så vil vi forsøke – og ofte også lykkes, sier psykolog Ragnhild Bang Nes.
– Om vi tror at vi kan bli sterkere og lære noe nytt, ja så vil vi forsøke – og ofte også lykkes, sier psykolog Ragnhild Bang Nes.

Optimister levde lenger

Forsker Becca Levy ved Yale School of Public Health i USA har analysert data fra en langvarig studie på aldring og pensjonsalder med tusen deltakere. Studien startet i 1975.

Deltakerne var da 63 år i snitt, og de ble spurt om sine holdninger til aldring. For eksempel hvor enig de var i utsagnet:

Du er mindre nyttig etter hvert som du blir eldre».

Eller: «Alder gir verdifull livsvisdom».

Så fulgte forskeren dem opp i flere tiår. Det viste seg at de mest aldersoptimistiske levde syv år lenger enn de andre.

De som var mest positive til alder, levde i snitt videre i 22 år fra 1975, og de ble 85 år. Deltakerne med negative holdninger til aldring overlevde bare i 15 år til, og de ble i snitt 78 år.

Forskjellen holdt seg selv etter at forskeren kontrollerte for hvor god helse de hadde i starten av studien, sosioøkonomisk status og ensomhetsfølelse.

Påvirker risiko for hjertesykdom

Levy mener dette er så bemerkelsesverdig, at hun drar en sammenligning.

– Hvis et hittil ukjent virus forkortet livslengden med syv år, hadde vi antakelig anstrengt oss veldig for å identifisere det og finne en kur mot det.

Senere studier har siden bekreftet sammenhengen mellom personers forventninger og fysisk aldring.

En holdning om at eldre mennesker er hjelpeløse, kan være livsfarlig. Personer som i 30-årene uttrykte denne holdningen, hadde høyere risiko for hjerte-karsykdommer opptil 38 år senere.

– Forskning fra ulike land som har brukt ulike målemetoder, gir det samme svaret, uttaler professor Allyson Brothers ved Colorado State University til the Guardian.

Tror vi at vi kan bli sterkere og lære noe nytt, vil vi lykkes

– Det er godt dokumentert at tro kan flytte fjell, kommenterer Ragnhild Nes Bang.

Det er også påvist at optimisme når du står overfor en oppgave eller utfordring og faktisk setter av gårde mot målet, påvirker hjerte- og karsystemet gunstig.

– Hva vi tenker om oss selv, er av enorm betydning for hva vi faktisk velger å gjøre i hverdagen og livet, påpeker hun.

Om vi tror at vi kan bli sterkere og lære noe nytt, ja så vil vi forsøke – og ofte også lykkes, ifølge Nes Bang.

Hun forteller at sammenhengen mellom positivitet og levealder også er observert i aper.

Viktig å gå ut av komfortsonen

Om vi er pessimistiske og har lite tro på oss selv, vil vi ofte ikke ta utfordringer og bevege oss utover komfortsonen, ifølge Ragnhild Nes Bang.

Det har en stor og farlig ulempe.

– Da blir vi avskåret fra opplevelsene og det å strekke oss både mentalt og fysisk. Som andre muskler profitterer kroppen og hjernen på trening og utfordring, understreker hun.

I noen grad vil mestringstro og optimisme være påvirket av gener og personlighet.

Men også av de rådende forventningene omkring oss og i kulturen knyttet til aldring og det å være gammel.

– Alle bør nok oppfordres til å tenke på Pippi og hennes holdning til å prøve nye ting, mener Nes Bang. Hun sikter til hva Pippi sa:

«Dette har jeg ikke prøvd før, så det går sikkert fint! » .

80-åring danser salsa

Paddy Jones tok opp igjen dansen da hun ble pensjonist. Her med dansepartner Nicko Espinosa Escrida.
Paddy Jones tok opp igjen dansen da hun ble pensjonist. Her med dansepartner Nicko Espinosa Escrida.

Forfatter David Robson nevner salsadanser Paddy Jones som eksempel på en kvinne midt i 80-årene som ikke lar seg stoppe av alder.

Hun er innehaver av Guinness-rekorden som verdens eldste, akrobatiske salsadanser, og hun har vunnet en rekke talentkonkurranser på TV.

Hun la opp som profesjonell danser da hun giftet seg og fikk barn i 20-årene. Men tok opp dansekarrieren igjen da hun ble pensjonist.

– Jeg verken føler meg gammel eller oppfører meg som det, uttalte hun i et intervju med Robson, men legger til at hun nok har hatt flaks også.

Paddy Jones mener mange har et unødvendig pessimistisk syn på hva de kan klare.

– Er det noe som inspirerer deg som du har lyst til å gjøre, så gjør det! Og klarer du det ikke, så finn noe annet du kan oppnå, sa Jones.

Vitalitet eller generell optimisme

Ragnhild Nes Bang er usikker på om studiene viser en mer generell effekt av å ha positive mestringsforventninger, optimisme og vitalitet. Eller om de mer spesifikt reflekterer positive forventninger til aldring.

David Robson advarer mot negative stereotypier om eldre som fins i mange vestlige land.

Basert på studiene han trekker frem, er det alt å vinne på å overse slike holdninger i samfunnet.

Tenk deg 20 år yngre

I en annen studie Robson omtaler, ble deltakere i 70- og 80-årene bedt om å gjenoppleve den tiden da de var 20 år yngre. Først tok forskerne mentale og fysiske tester av dem.

De ble plassert i et kloster dekorert med tidsriktige magasiner, TV-film og musikk fra den tiden. De skulle leve seg 20 år tilbake i tid. Hensikten var å vekke deltakernes yngre jeg.

Så ble eksperimentet gjentatt med en annen gruppe, uten at de ble bedt om å oppføre seg 20 år yngre.

Tester av de to gruppene etterpå viste at den første gruppen gjorde det bedre på mentale tester, hadde mykere ledd, var mer fingernemme og så bedre.

Beskytter mot Alzheimers?

Det siste funnet kan tyde på at holdningen til alder kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av Alzheimers sykdom.

I en annen studie fulgte forskerne 4.765 deltakere over fire år. De med positive forventninger til aldring fikk halvert risikoen for å utvikle Alzheimers , sammenlignet med dem som forbandt høy alder med uunngåelig forfall.

Denne beskyttende effekten gjaldt også for de som hadde et gen som gjør dem mer utsatt for å få sykdommen.

Det ser ut til at en positiv innstilling kan utligne arvelige risikofaktorer og beskytte mot sykdommens opphoping av giftig plakk og tap av nerveceller, mente forskerne.

Tør å bruke kroppen mer

Men hvordan kan dette ha seg at forskjeller i mental holdning kan få fysiske følger av aldring?

Forskerne mener det blir en slags selvoppfyllende profeti. Forbinder du aldring med skjørhet og tap av fysiske funksjoner, kan det hende du trener mindre av redsel for å skade deg.

Lite trening øker helt klart risikoen for en rekke sykdommer, som hjertesykdommer og Alzheimers.

Små, fysiske vansker kan føles mer truende enn de er. På lang sikt kan forhøyet stress øke nivået av hormonet kortisol og gi betennelser i kroppen, som øker risikoen for sykdom.

Studier viser også at såkalte telomerer, kapsler som beskytter DNA mot å bli skadet, har en tendens til å bli kortere hos personer som har et negativt syn på aldring.

Cellene hos personer med positive holdninger ser yngre ut.

Flere studier viser at måten vi tenker på, kan formes. Om vi avviser tanker om at ting vil skje uansett hva vi gjør. Om vi setter pris på noen av fordelene ved å bli eldre. Ja, da blir vi mer motiverte til å trene kroppen og hjernen og omfavne nye utfordringer.

Referanse:

David Robson: The Expectation Effect: How your Mindset Can Transform Your Life. Bok, Canongate Book forlag, 6. Januar 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS