Helge Røsjø er blant annet forsker i kardiologi. Nå blir han forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus. (Foto: Ahus)

Helge Røsjø blir ny forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus

Saken er produsert og finansiert av Akershus Universitetssykehus-hf - Les mer

Helge Røsjø har vært avdelingssjef ved avdeling for forskning i Medisinsk divisjon ved Ahus siden 2013 og er forsker i kardiologi.

Han har nå permisjon fra stillingen for å fullføre spesialisering i kardiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Røsjø har også vært nestleder i NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastuctures Network) og K.G. Jebsen Center for hjerteforskning.

Han ser nå frem til å jobbe med forsknings- og innovasjonsutvikling med en kompetent stab med store ambisjoner.

– Et slikt arbeid krever samarbeid med andre ansatte ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo, samt andre samarbeidspartnere, og det gleder jeg meg til, sier Røsjø.

– Kombinasjonen av gode ideer, flinke folk og infrastruktur for gjennomføring blir sentralt for å utvikle Ahus videre.

Powered by Labrador CMS