I de fleste tilfeller er det hjerte- og karsykdommer som er dødsårsaken hos diabetikere, oftest som følge av åreforkalkning. Men disse sykdommene er ofte symptomfrie i mange år, og derfor er de dessverre også vanskelig å oppdage. Ingen enkelt undersøkelse kan avdekke tidlig åreforkalkning. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Vil gi barn med diabetes 1 forebyggende behandling mot åreforkalkning

Diabetes type 1 gir betydelig økt dødelighet, oftest på grunn av hjerte- og karsykdommer. En stor norsk studie kan bidra til at disse sykdommene kan forebygges tidligere.

Norge har en av verdens høyeste forekomster av diabetes type 1 hos barn. På grunn av komplikasjoner som sykdommen fører med seg, er dødeligheten betydelig høyere med diabetes type 1 enn hos friske.

Akershus Universitetssykehus-hf - Les mer

Verdens helseorganisasjon anslår at diabetes blir den største helsekatastrofen i det 21. århundre.

Forskere mener nå at man kan redusere dødeligheten ved å gi barn med diabetes type 1 forebyggende behandling mye tidligere enn hva dagens retningslinjer anbefaler. Dette på bakgrunn av en ti år lang studie av barnediabetes og åreforkalkning.

Barnelege og forsker Hanna Dis Margeirsdottir og doktorgradsstipendiat Aida Simeunovic ved Akershus universitetssykehus (Ahus) står ansvarlige for å gjennomføre oppfølgingen av pasientene ti år etter at studien startet.

Usynlig sykdom

I de fleste tilfeller er det hjerte- og karsykdommer som er dødsårsaken hos diabetikere, oftest som følge av åreforkalkning. Men disse sykdommene er gjerne symptomfrie i mange år, og er derfor også vanskelig å oppdage. Ingen enkelt undersøkelse kan avdekke tidlig åreforkalkning.

– Forskning på hjerte- og karsykdom er vanskelig, sier Margeirsdottir, spesielt hos unge.

– Vi tror likevel at funnene våre kan bli klare nok til å forsvare strengere retningslinjer, sier hun.

Hun og kollegaer forsøker å påvise tidlig åreforkalkning ved å gjøre en rekke undersøkelser. Blant annet ser de på veggtykkelsen i halspulsåren, tegn på betennelse i blodet og forandringer på blodårene i øyets netthinne. Sammen kan undersøkelsene vise tidlige tegn på åreforkalkning og gi innsikt i risikofaktorer.

Tidlige tegn på åreforkalkning

Studien viser altså at pasienter med diabetes 1 oftere får tidlig åreforkalkning. Dette er en tilstand der veggene i blodårene tettes med fett og kalk, og de forkalkede områdene blir betente.

Både denne og tidligere studier viser at høyt blodsukker kan bidra til å fremskynde åreforkalkningen. Tegn til betennelse i tidlig alder har pekt seg ut som en svært tidlig indikator på åreforkalkning.

Derfor mener forskerne at forebyggende behandling bør skje i ung alder for å begrense dødeligheten i denne gruppen. Selv om forebyggende behandling, slik som blodsukkerregulering og livsstilsendringer allerede gjøres, mener forskerne at leger må bli flinkere til å følge opp og gjøre en risikovurdering hos den enkelte.

– Vi ønsker å kunne lage en bedre «risikomodell», som fanger opp de pasientene med størst risiko for å utvikle slike sykdommer, sier barnelege og forsker Margeirsdottir. Hun foreslår at tegn på betennelse (CRP) eller forandringer på blodårene i øyets netthinne, kunne inngått i en slik risikovurdering.

– Viktig og interessant

Studien er prospektiv, det vil si at de samme menneskene undersøkes over tid. Undersøkelsen ble først fulgt opp etter fem år, og nå etter ti.

– Det er veldig viktig og interessant å følge dette videre for å se om dette har utviklet seg ytterligere, sier Margeirsdottir.

Studien utgår fra Oslo Diabetes Forskningssenter og ledes av Margeirsdottir og professor Knut Dahl-Jørgensen ved Oslo Universitetssykehus.

Referanse:

Leif Brunvand m.fl: Advanced glycation end products in children with type 1 diabetes and early reduced diastolic heart function. BMC Cardiovascular Disorders, 2017. DOI:10.1186/s12872-017-0551-0

Powered by Labrador CMS