Forskere har undersøkt om diabetes hos mor, svangerskapsforgiftning og dødsfall hos barnet i løpet av første leveår har sammenheng med morkakevekt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vekten på morkaken kan ha en sammenheng med økt fare for spedbarnsdød

Det viser seg også at morkakevekt er knyttet til om mor får svangerskapsforgiftning i sitt neste svangerskap.

Vev fra både mor og foster danner morkaken. Den sørger for at fosteret får tilførsel av oksygen og næring via morens blod.

Siden det ikke finnes noen gullstandard for å måle hvor godt morkaken fungerer underveis i svangerskapet, så er vekten på morkaken etter fødselen derfor brukt som et mål på hvor godt den gjør jobben sin.

– Det er stor variasjon i morkakens størrelse. For eksempel er gjennomsnittlig morkakevekt 255 gram for jenter født i uke 24 og 690 gram for gutter født i uke 40. Vi ville undersøke om denne variasjonen har betydning for og sammenheng med morens eller barnets helse, sier Johanne Dypvik.

Det har hun forsket på i doktorgraden sin ved Akershus universitetssykehus.

Johanne Dypvik har forsket på høy og lav morkakevekt i sin doktorgradsavhandling.

Sammen med andre forskere ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har hun sett på om diabetes hos mor, svangerskapsforgiftning og dødsfall hos barnet i løpet av første leveår har sammenheng med hvor mye morkaken veier ved fødsel.

Annerledes for de med diabetes og svangerskapsforgiftning

Tre-fire prosent av gravide kvinner i Norge får svangerskapsforgiftning.

Årsaken er ikke fullt ut kjent, men svangerskapsforgiftning har blitt tolket som morkakesvikt da barna ofte har lav fødselsvekt. Vanligvis har forskere derfor tenkt at også morkakevekten er lav hvis mor utvikler svangerskapsforgiftning.

– Men vi fant at kvinner med diabetes som utvikler svangerskapsforgiftning har høy morkakevekt. Det kan bety at årsaken til svangerskapsforgiftning er annerledes hos kvinner med diabetes enn hos kvinner uten diabetes.

Disse funnene er basert på data fra alle fødsler i Norge mellom 1999 til 2012.

Verdifull informasjon for noen kvinner

Dypvik og hennes kolleger har vist at både høy og lav morkakevekt også er knyttet til om mor får svangerskapsforgiftning i sitt neste svangerskap.

Dersom mor hadde lav morkakevekt i sitt første svangerskap, hadde hun større risiko for å få svangerskapsforgiftning i sitt neste svangerskap.

– For noen kvinner kan derfor informasjon om morkakevekten være verdifull informasjon om hennes risiko for svangerskapsforgiftning i det neste svangerskapet, og muligens også hennes risiko for kardiovaskulære sykdommer senere i livet, sier Dypvik.

Morkakevekt og risiko for spebarnsdød

Forskerne har analysert data over nesten en million kvinner som har født barn i Norge mellom 1999 og 2015 som de har hentet fra Medisinsk fødselsregister.

–­ Vi har også vist at både høy og lav morkakevekt kan knyttes til risiko for at barnet dør i løpet av sitt første leveår, sier Dypvik.

Hun forklarer at det er svært sjeldent at et barn dør i løpet av første leveår. Men kunnskap om hvorfor noen barn har en større risiko for å dø enn andre, er viktig. Både fødsel før termin og lav fødselsvekt er knyttet til en økt fare for at barnet dør i løpet av første leveår.

– Sammenhengen mellom høy morkakevekt og risiko for å dø i løpet av første leveår var økt for barn som var født før termin og som hadde en normal eller høy fødselsvekt, sier Dypvik.

Justeringer for diabetes og andre mulige faktorer som kan påvirke denne sammenhengen, endret ikke sammenhengen. Det vil si at sammenhengen mellom spedbarnsdød og høy morkakevekt sannsynligvis ikke skyldes at mor hadde diabetes.

Forskeren mener denne nye forskningen kan komme pasientene til gode.

Et av formålene til Medisinsk fødselsregister er å forske på helseproblem i forbindelse med svangerskap og fødsel. Og spørsmålene i disse studiene kunne ikke blitt besvart på andre måter enn ved bruk av populasjonsstudier, da forskerne har studert sjeldne sykdommer hos mor og dødsfall hos barnet i løpet av første leveår.

– Denne forskningen har bidratt til at de omfattende dataene som finnes om mor og barn i Medisinsk fødselsregister har blitt brukt til å besvare spørsmål som ellers ikke kunne blitt besvart, sier Dypvik.

Uklart hva mål på morkaken kan fortelle

Nå ser hun flere utfordringer innen forskningsfeltet. For kan morkakevekten forutsi annen sykdom hos mor enn svangerskapsforgiftning? Kan dette gjelde for flere sykdommer enn den hun selv har undersøkt?

Johanne Dypvik ser også et behov for mer forskning på hvordan morkaken vokser i løpet av svangerskapet.

Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus undersøker for tiden om ultralyd og MR kan brukes til å måle morkaken i løpet av svangerskapet og om disse målene henger sammen med mål ved fødsel.

Dypvik og hennes forskningkolleger håper at slike data en dag kan fortelle om det er mulig å bruke mål på morkaken i løpet av svangerskapet til å forutsi hvordan barnet kommer til å klare seg utenfor livmoren.

Saken er produsert og finansiert av Akershus Universitetssykehus HF - Les mer

Powered by Labrador CMS