Den nye undersøkelsen om dødsårsaker i utviklingsland kan fortelle forskerne mer om hvilke folkehelseprogrammer som funker og hvilke som ikke gjør det. (Foto: Microstock)

Vet mer om hvorfor folk dør i Asia og Afrika

Dårlige dødsfallregistre i utviklingsland har gjort det vanskelig å vite hva folk dør av. Ny studie viser store forskjeller mellom fattige land i Asia og Afrika.

I Norge vet vi mye om hvorfor folk dør. Vi har lange folkeregistre og dødsårsaksregistre som inneholder informasjon om når og hvorfor vi døde.

Denne informasjonen gjør det mulig for forskere å si noe om hva som fungerer og hva som ikke fungerer med helsetjenestene våre, og for myndighetene til å gjøre noe med det.

Men i mange land i Afrika og Asia er registrene svært dårlige.

Nå har Verdens helseorganisasjon gjennomført en stor undersøkelse om helse og dødsfall i afrikanske og asiatiske land.

– Vi har for første gang mulighet til å analysere dødsårsaker i land der enkelte dødsfall ikke før har blitt registrert, sier Peter Byass i en pressemelding. Han er forsker ved Umeå universitet og en av forskerne bak undersøkelsen.

Store forskjeller mellom Sør og Øst

Den nye kartleggingen viser at folk dør av HIV og Aids 300 ganger oftere i afrikanske land enn på utvalgte steder i Asia. Det er også betydelig høyere barnedødelighet i Afrika enn i Asia. Malaria rammer også mye hardere i områder i Afrika enn i Asia.

Undersøkelsen foregikk ved at forskere gikk dør-til-dør i de utvalgte områdene.

I løpet av tjue år samlet et hundretalls personer inn informasjon om mer enn 110 000 dødsfall i tretten land, blant annet i Ghana, Sør-Afrika, Kenya, Bangladesh og Vietnam.

De intervjuet først og fremst familiemedlemmene til de som hadde dødd eller andre personer som stod dem nær. Intervjuene varte sjelden lenger enn femten minutter.

– Vi har nå funnet en brukbar metode for å samle inn data til lave kostnader og med relativt liten innsats, sier Peter Byass om intervjumetoden.

På denne måten fikk forskerne en oversikt over dødsårsaker knyttet til HIV og AIDS, malaria, graviditetsrelaterte dødsfall, ytre skader, utilsiktet død og selvmord, andre smittsomme sykdommer og barnesykdommer.

Folkehelseprogrammer funker

Selv om bildet er nokså komplisert, mener Peter Byass og de andre forskerne at de kan se en viss sammenheng mellom dødelighet og utviklingen av helsetjenestene som har skjedd i løpet av de to tiårene studien har pågått.

Peter Byass nevner for eksempel et sted i nordøstlige Sør-Afrika der mange har dødd av HIV og AIDS tidligere. Der ser forskerne nå en kraftig nedgang i dødelighet, mest sannsynlig på grunn av et folkehelseprogram som ble startet for å motvirke sykdommen. 

Referanse:

P. Kim Streatfield m.fl: Cause-specific mortality in Africa and Asia: evidence from INDEPTH health and demographic surveillance system sites. Global Health Action Vol 7 2014

Powered by Labrador CMS