HIV-medisin fra havet?

Kan dyr fra havet bidra til utvikling av medisin mot HIV? Forskere tester nå ut molekyler fra organismer i sjøen. Målet er at disse spesielle molekylene skal hindre at viruset formerer seg i kroppen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Inge W. Nilsen og Kersti Øverbø med det som kan være nyttige molekyler. "

I dag finnes det ikke medisiner som kan drepe HIV, slik at en blir kvitt infeksjonen. Men det finnes medikamenter som hemmer virusets enzymer, som det er avhengig av for å kunne kopiere seg selv og spre seg i kroppen.

- Problemet med dagens medikamenter er bivirkninger og at viruset etter hvert utvikler resistens mot behandlingen. Derfor er det stadig behov for nye og forbedrede utgaver av slike medisiner, sier seniorforsker Inge W. Nilsen ved Fiskeriforskning. Han leder prosjektet, med Uppsala Universitet som samarbeidspartner.

Flere hundre tusen molekyler

"Ulike ekstrakter fra dyr i havet."

I dette arbeidet kan organismer fra havet vise seg å bli nyttige. I ett års tid har arbeidet pågått for å finne fram til molekyler fra skalldyr, svamper, pigghuder og bløtdyr som kan hemme virusets enzymer.

Letingen startet blant flere hundre tusen molekyler. Et omfattende arbeid har nå ført til at forskerne sitter igjen med 50 til 100 molekyler som er interessante å arbeide videre med.

- Vi regner med at vi i løpet av året har funnet fram til minst ett av molekylene som hemmer HIV-enzymet. Deretter vil det være ett til to års arbeid i laboratoriet for å undersøke om en kan hindre viruset i å formere seg.

Potensial for nye medikamenter

Det er ikke tilfeldig at det nå letes etter molekyler fra marine organismer. Molekyler fra dyr i havet har dels en annen form enn molekyler fra dyr på land. Forskerne er særlig interessert i å finne nye, ukjente molekyler.

- Det øker sjansene for at de kan ha andre eller forbedrede egenskaper som kan komme oss mennesker til gode, sier Nilsen.

Et stort antall særegne molekyler i havet utgjør et betydelig potensial for nye medikamenter.

- Utvikling av nye medikamenter er et omfattende arbeid, og tar lang tid, men resultatene i dette prosjektet er lovende. Vi har godt håp om at det skal føre til konkrete resultater.

Prosjektet har i 2006 vært finansiert av Fiskeriforskning og forskningsprogrammet MABIT - Marin bioteknologi i Tromsø. Arbeidet videreføres i 2007 for Fiskeriforsknings egne midler.

Powered by Labrador CMS