Afrikas «stille epidemi»

Barseldød, infeksjoner og barnesykdommer som er enkle å kurere, er blant Afrikas største helseproblemer. For å få kontinentet ut av fattigdommen, må det gjøres mer for å bekjempe Afrikas «stille epidemi».

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) i sin aller første helserapport fra det afrikanske kontinent. Rapporten tar for seg helsetilstanden til Afrikas 738 millioner innbyggere, og budskapet er klart:

Hvis det ikke blir gjort mer for å bedre folks helse, vil kontinentet aldri klare å komme seg ut av fattigdommen.

- Helsevesenet må styrkes

I rapporten vises det til flere eksempler på at lokalsamfunn har klart å sette i verk tiltak mot hiv/aids og farlige barnefødsler.

- Vi vet hva som er utfordringene, og vi vet hvordan vi skal håndtere dem. Men vi må innse at Afrikas svake helsevesen gjør det vanskelig å bruke løsningene som denne rapporten peker på, sier WHOs regionaldirektør for Afrika, Luis Gomes Sambo.

- Hvis vi skal ha fremgang, må afrikanske regjeringer og deres samarbeidspartnere investere mer for å styrke helsevesenet, fremholder han.

Av de 20 landene som har høyest forekomst av barseldød, ligger 19 i Afrika. Om lag 910 av 100.000 fødsler i Afrika ender med at moren dør. Til sammenligning var antallet 870 i 1990.

Det er en nedslående utvikling i forhold til FNs tusenårsmål, hvor målet er en reduksjon til 228 per 100.000 fødsler innen 2015.

«Stille epidemi»

Afrikas «stille epidemi» er tragedien ved at millioner av mødre, nyfødte og barn dør hvert år av sykdommer som kunne vært kurert, heter det i rapporten.

Dødsfall i forbindelse med barnefødsler og smittsomme sykdommer er årsak til 72 prosent av alle dødsfall i regionen.

Hiv/aids er fremdeles den hyppigste dødsårsaken blant voksne i området. Rapporten fremhever også gode tiltak som er satt i verk overfor hiv/aids-pasienter.

WTO-rapporten trekker blant annet fram Ugandas innsats for å gi sykepleiere opplæring i arbeid som til vanlig utføres av leger, og at lokalt helsepersonell har forsynt halvparten av landets hiv/aids-pasienter med livsforlengende antiretrovirale medisiner.

(NTB)

Powered by Labrador CMS