Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

I Uganda har mennesker med funksjonsnedsettelser ekstra tøffe kår og lever ofte i fattigdom, viser en ny studie.

Personer med funksjonshemninger mister grunnskole i Uganda

Det gjør det nærmest umulig å komme ut av fattigdom.

Sintef har i samarbeid med Makerere University of National Union of Disabled Persons of Uganda gjennomført en landsomfattende levekårsstudie blant mennesker med og uten funksjonshemninger i Uganda.

Sliter mer enn andre fattige

I hovedtrekk viser studien at personer med funksjonshemninger har dårligere levekår enn i den generelle befolkningen.

Husholdninger med funksjonshemmede beboere skårer lavere enn andre husholdninger på en rekke levekårsindikatorer, som sosioøkonomisk status, tilgang på mat og informasjon.

Studien avdekker også at personer med funksjonshemninger i større grad enn andre sliter med kroniske sykdommer, og de har generelt dårligere fysisk og mental helse.

I tillegg kommer det fram at færre har fått tilgang til eller gjennomført grunnskole. Personer med funksjonshemninger deltar også i mindre grad i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

– Våre funn viser ulikheter på en rekke områder og gir myndighetene i Uganda, funksjonshemmedes organisasjoner og andre et viktig grunnlag for politikkutforming og tiltak som kan bidra til en positiv utvikling, for en stor gruppe mennesker som står i fare for å bli værende i permanent fattigdom, sier forskeren.

Her er arbeidet med å samle inn data i gang.

Gir innsikt i levekår

Studien er del av en serie Sintef har gjennomført i lav- og mellominntektsland.

­ – Disse undersøkelsene gir en unik innsikt i levekårene til mennesker med funksjonshemninger i fattige land, sier forsker og prosjektleder Arne Henning Eide i Sintef.

Studien bidrar med viktig kunnskap på områder der det er svært lite eksisterende data og er finansiert av Atlas Alliansen/NORAD.

Referanse:

Arne Henning Eide mfl.: Living conditions among persons with disabilities in Uganda. Sintef Rapport, 2021.

Powered by Labrador CMS