Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Barn med hydrocephalus får for mye hjernevæske i hodet, noe som blant annet fører til at hos de minste barna vil hodet begynne å vokse, forteller Camilla Aukrust.
– Barn med hydrocephalus får for mye hjernevæske i hodet, noe som blant annet fører til at hos de minste barna vil hodet begynne å vokse, forteller Camilla Aukrust.

Infeksjoner er hovedårsaken til vannhode hos barn i Afrika

Forskere har kartlagt årsaker til sykdommen hydrocephalus hos barn i Afrika.

- Hydrocephalus eller vannhode er en sykdom som kan føre til alvorlig, kognitiv funksjonssvikt eller død, sier Camilla Grøver Aukrust.

Hun er sykepleier ved nevrokirurgisk overvåkning på Rikshospitalet og forsker ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse på Universitetet i Oslo.

I en ny studie har hun sammen med kolleger kartlagt årsaker til hydrocephalus hos barn under 18 år i Afrika. Dette er viktig for å kunne forebygge sykdommen.

I tillegg har de undersøkt hvilke metoder som brukes for å gi barna en korrekt diagnose, som for eksempel ultralyd eller CT.

– Studien er et resultat av pandemien. Jeg skulle på feltarbeid 13. mars 2020, men det ble ikke noe av. Da bestemte jeg meg for å lage en systematisk oversiktsartikkel, sier Aukrust.

I en såkalt systematisk oversiktsartikkel foretar forskere en systematisk og bred gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur på ett bestemt felt. I dette tilfelle om årsaker til hydrocephalus hos barn i Afrika.

– Hvis vi ikke vet hva som fører til vannhode eller hvordan barna blir smittet, er det vanskelig å forebygge, sier Camilla Aukrust.
– Hvis vi ikke vet hva som fører til vannhode eller hvordan barna blir smittet, er det vanskelig å forebygge, sier Camilla Aukrust.

Forskjeller mellom Vesten og Afrika

– Barn med hydrocephalus får for mye hjernevæske i hodet, noe som blant annet fører til at hos de minste barna vil hodet begynne å vokse. Dette gir de karakteristiske, store hodene, som ofte forbindes med sykdommen, sier Aukrust.

Andre symptomer kan være at barna blir irritable og dier dårligere.

En tidligere studie har estimert at 400.000 barn i verden får hydrocephalus hvert år og at cirka halvparten av disse barna er fra Afrika. Der betegnes ofte sykdommen som et folkehelseproblem.

– Studien vår viser at infeksjoner er hovedårsaken til hydrocephalus hos barn i Afrika, sier Aukrust.

I Norge, USA og Vesten derimot er den vanligste årsaken til sykdommen hjerneblødning hos for tidlig fødte.

Ikke-medisinske årsaker

– Vi fant også en høyere forekomst av hydrocephalus som følge av infeksjon i de fattigste afrikanske landene og i de afrikanske landene som lå nærmest ekvator.

At et lands sosioøkonomiske status og geografiske beliggenhet var knyttet til forekomsten av hydrocephalus som følge av infeksjon, tyder på at også ikke-biologiske og ikke-medisinske faktorer bidrar til den ujevne sykdomsbyrden av hydrocephalus hos barn i verden.

Disse faktorene er viktig å kartlegge for å utbedre behandlingstilbudet for sykdommen.

– Det understreker også viktigheten av å innføre målrettede tiltak i de mest utsatte områdene for å forebygge hydrocephalus, sier Aukrust.

Nevrokirurgi er den eneste behandlingen

Nevrokirurgi, kirurgisk behandling av sykdommer eller skader i nervesystemet, for eksempel hjernen, er den eneste behandlingen for hydrocephalus i dag.

– Det nevrokirurgiske tilbudet er svært begrenset i store deler av Afrika, og barna får ofte sen og mangelfull behandling, sier Aukrust.

Uten behandling kan vannhode føre til nevrologiske skader, som for eksempel nedsatt kognitiv funksjon og lærevansker, epilepsi, synsproblemer og kontinensproblemer. Dette kan påvirke livskvaliteten eller i verste fall være dødelig.

– I teorien kan man tenke seg at hydrocephalus som skyldes infeksjoner, kan forebygges og behandles med antibiotika. Det ville vært bra fordi nevrokirurgi og behandling kan være krevende og komplisert, og det krever livslang oppfølging, sier Aukrust.

Det er ikke uvanlig at pasientene må gjennom flere runder med kirurgisk behandling.

– Derfor er det viktig å sette inn gode målrettede tiltak for å bedre helsen til både mødre og barn for å forhindre infeksjoner under svangerskapet eller etter fødsel, som igjen kan føre til hydrocephalus hos barna, forteller Aukrust.

Forskere vil finne virus og bakterier som fører til hydrocephalus

– I dag jobbes det med å finne sykdomsfremkallende bakterier eller virus som fører til infeksjoner som gir hydrocephalus, sier Aukrust.

Nylig har forskere på et sykehus Mbale i Uganda funnet et slikt som var til stede hos pasientgruppen med vannhode ved dette senteret.

Aukrust forteller at årsaken til sykdommen i andre afrikanske land kan være andre virus eller bakterier.

– Hvis vi ikke vet hva som fører til hydrocephalus eller hvordan barna blir smittet, er det vanskelig å forebygge, sier Aukrust.

Forebyggende tiltak i de fattige områdene med høyest forekomst vil kunne redusere forekomsten av denne alvorlige hjernesykdommen slik en har sett i vestlige land.

En systematisk, tverrfaglig oversiktsstudie

– Vi gjorde et bredt litteratursøk, uten avgrensninger til tid eller språk og inkluderte 38 studier fra 18 afrikanske land med totalt 6.565 barn. Flere studier var publisert i afrikanske tidsskrifter, sier Aukrust.

Forskerne gjorde en rangering av kvaliteten på metoden i studiene som ble inkludert, fra lav til høy kvalitet. Studiene med høy kvalitet viste høyere forekomst av hydrocephalus som følge av en infeksjon. Dette kan tyde på at disse studiene er bedre til å fange opp denne formen for sykdommen.

I en stor andel av studiene visste ikke forskerne årsaken til hydrocephalus.

– Dette viser at vi trenger bedre og flere studier på dette, sier Aukrust.

Referanse:

Camille Grøver Aukrust mfl.: Aetiology and diagnostics of paediatric hydrocephalus across Africa: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health, 2022.

Powered by Labrador CMS