Advarer mot vindmøller

En gruppe forskere ved Havforskningsinstituttet advarer mot negative marinøkologiske effekter av en vindmølleutbygging til sjøs.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er plassert vindmøller på havbunnen i en rekke land, blant annet i Danmark. Nå er det søkt konsesjon for en større utbygging utenfor kysten av Møre og Romsdal. Konsesjonssøknaden behandles i øyeblikket av Norges vassdrags- og energidirektorat.

- Selv om slike vindkraftanlegg representerer en mer miljøvennlig produksjonsform for energi enn for eksempel gasskraftverk og kjernekraftverk, er det samtidig viktig å være klar over at også vindmøller kan ha effekter på det marine miljøet, står det i rapporten Kyst og havbruk 2007. Rapporten ble presentert på Havforskningsinstituttet onsdag.

Det blir pekt på at vindmøller forankret på sjøbunnen vil beslaglegge areal, påvirke strømforhold samt produsere støy og elektromagnetisk stråling som vil kunne innvirke på de marine økosystemene.

De planlagte vindmølleparkene utenfor Møre og Romsdal vil bli verdens største marine anlegg og legge beslag på betydelige gruntvannsarealer.

I utbyggingsfasen vil miljøet kunne påvirkes av forstyrrelser fra selve anleggsarbeidet. I driftsfasen vil påvirkningene være fysiske, akustiske, visuelle og elektromagnetiske.

Forskerne fastslår at fisk kan påvirkes på flere måter. Det blir i rapporten vist til støyen fra vindmøllene. Reflekser og støy kan gi fluktreaksjoner for fisken. (Kjell Herskedal, NTB)

Powered by Labrador CMS