En ny studie avdekker at bilulykker er mer utbredt blant eldre med ADHD. De havner også oftere i situasjoner der de må bråbremse.
En ny studie avdekker at bilulykker er mer utbredt blant eldre med ADHD. De havner også oftere i situasjoner der de må bråbremse.

Godt voksne med ADHD havner oftere i bilulykker

Godt voksne med ADHD-diagnose har dobbelt så stor risiko for å bli involvert i trafikkulykker. Det viser en ny, amerikansk studie.

ADHD er en tilstand med uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet som symptomer. 

Den regnes vanligvis som en utviklingsforstyrrelse blant barn, men kan vedvare inn i voksenlivet.

Tilstanden kan påvirke utføringen av dagligdagse handlinger også hos godt voksne. Som atferd i trafikken, viser en ny studie.

Studien er publisert i tidsskriftet JAMA Network Open.

Havner dobbelt så ofte i biluhell

Nesten 3.000 aktive bilførere mellom 65 og 79 år deltok i studien.

Så ble de fulgt opp i drøyt tre og et halvt år. Forskerne brukte både datasystemer som registrerer hva som skjer i bilen og årlige oppfølginger med intervjuer.

Bilister med ADHD var involvert i forseelser og trafikkuhell dobbelt så ofte som andre bilførere.

De fikk trafikkbøter over dobbelt så ofte som andre jevnaldrende bilførere uten diagnosen. De var også involvert i bilkollisjoner dobbelt så ofte. 

Begge deler var regnet i forhold til kjørelengde.

Bilførere med ADHD hadde i tillegg noe økt risiko for å måtte bråbremse.

Moderat økt risiko for ulykker i alle aldre

Det er for lite kunnskap om ADHD hos eldre og hvilke problemer som er knyttet til ADHD hos eldre mennesker. 

Det sier professor Jan Haavik, som leder Senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen.

– Det er derfor positivt med mer kunnskap, skriver han i en e-post til forskning.no.

Den konkrete studien rimer med tidligere kunnskap, som viser en moderat økt risiko for trafikkulykker hos mennesker med ADHD i alle aldre.

– Svakhetene med studien er at den er veldig liten, og at både ADHD-diagnosene og ulykkene er selvrapporterte, påpeker Haavik.

Det var totalt bare 75 personer med en eller annen form av ADHD med. Og bare 29 med det de kaller «ADD». 

– Dette er ikke en offisiell diagnose, men svarer til oppmerksomhetssvikt.

– Studier har vist at bruk av ADHD-medisiner reduserte risikoen for ulykker hos personer med ADHD, sier professor Jan Haavik ved Universitetet i Bergen.
– Studier har vist at bruk av ADHD-medisiner reduserte risikoen for ulykker hos personer med ADHD, sier professor Jan Haavik ved Universitetet i Bergen.

Medisiner reduserer risikoen

Det finnes andre og mye større studier som har undersøkt samme problemstilling, forteller Haavik. 

En dansk studie fra 2022 studerte data fra 130.000 sjåfører og fant omtrent samme økte risiko for trafikkulykker blant personer som brukte ADHD-medisiner. En økning på mellom 60 og 90 prosent, ifølge Haavik. 

En amerikansk studie fra 2017 undersøkte 2,3 millioner sjåfører. 

– Den viste at bruk av ADHD-medisiner reduserte risikoen for ulykker med 42 prosent hos personer med ADHD, forteller Haavik.

Mer om studien:

Det var 2.832 bilførere med i studien. Av disse hadde 75 personer diagnosen ADHD, som utgjør 2,6 prosent.

Bilførerne ble registrert mellom 2015 og 2017 i Longitudinal Research on Aging Drivers, LongROAD-prosjektet. Dataanalysen ble fullført i august 2023.

Trafikkbøter forekom 22 ganger mot 10 ganger pr million kjørte miles. En mile tilsvarer 1.609 meter.

Forskerne samlet data fra primærhelsetjenesten i byer i fem delstater.

– Mest effektivt å forby bruk av motorsykler 

Samlet synes ikke ADHD å være forbundet med en dramatisk økt risiko for trafikkulykker, understreker Haavik.

– Derimot er det godt dokumentert at unge sjåfører har en mange ganger økt risiko for trafikkulykker, inkludert alvorlige ulykker, påpeker han.

Den mest effektive måten å redusere antall alvorlige trafikkulykker vil være å forby bruk av motorsykler, uansett alder og diagnoser, mener Haavik. 

Har oftere angst eller depresjon

Angst og depresjon var også mer utbredt blant dem med ADHD, viser den nye studien.

De hadde slike psykiske problemer nesten tre ganger oftere enn andre. 

– Våre funn tyder på at det trengs effektive inngrep for å diagnostisere og håndtere ADHD blant eldre bilførere for å øke sikkerheten i trafikken. 

Det sier forsker Yuxin Liu ved Colombia Mailman School of Public Health i en pressemelding.

Tryllekunst-fenomen

Norsk forskning har vist at et bestemt fenomen kan forårsake ulykker i trafikken. 

Det er når personer eller gjenstander plutselig dukker opp «ut av løse lufta». Dette skyldes at sanseinntrykkene våre blir midlertidig manipulert. 

Dette skjer fordi andre trafikanter sekunder tidligere har vært skjult bak stolpen mellom frontrute og sidevinduer, den såkalte A-stolpen.

Plutselig oppdager bilisten denne fotgjengeren eller el-syklisten og må bråbremse, ifølge denne artikkelen fra Transportøkonomisk institutt.

Referanse:

Y. Liu mf: Motor Vehicle Crash Risk in Older Adult Drivers With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. JAMA Network Open, 4. Oktober 2023.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS