Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Veien til førerkortet går gjennom flere trinn før elevene må vise hva de kan i en teoretisk og praktisk prøve.

Yngre bruker færre forsøk på å ta lappen

De under 25 år bruker færre forsøk både på teori og praktisk kjøring enn de som er eldre.

Det viser en ny studie ved Nord universitet. I tillegg viser undersøkelsen at jo lengre tid det går mellom teoriprøve og den praktiske prøven, jo større er sannsynligheten for å stryke til praktisk prøve.

Forskerne Özlem Simsekoglu og Elisabeth Suzen brukte informasjon fra 452 elever som tok førerprøven i 2017. Av disse var 298 under 25 år og 154 over 25 år. Gjennomsnittsalderen var 24 år.

–  Dette er et tilfeldig utvalg. Det vil si at de, som var med i studien, representerer elevgruppen i stor grad, sier forsker Simsekoglu.

Ny kunnskap om tid til trafikkopplæring og resultater

Mye av tidligere forskning rundt trafikkopplæring har handlet om hvordan det går i trafikken etter at det er avlagt førerprøve.

Noen av disse studiene konkluderer med at de som trenger mange forsøk på å ta førerprøven, er mer involvert i bilulykker. Dette er også noe av bakgrunnen for denne undersøkelsen.

Samtidig er den en av de første som ser på sammenhengen mellom tiden elevene bruker på ulike deler av opplæringen, elevenes kjønn og alder, førerkortsted og hvor mange forsøk de trenger før de sitter med førerkort.

Veien til førerkortet går, ifølge Statens vegvesen, gjennom flere trinn med grunnleggende kompetanse om biler og manøvrering av bil, samt ferdigheter i trafikksituasjoner, før elevene må vise hva de kan i en teoretisk og praktisk prøve.

Forskerne Özlem Simsekoglu (til venstre) og Elisabeth Suzen jobber ved trafikkfag på studiested Stjørdal i Nord universitet.

Alder er det som har mest å si for resultatene

Det viktigste som kom fram i studien, er at alder har så mye å si for resultatene både på teori og på den praktiske prøven, sier Suzen.

Elever over 25 år:

  • brukte mer tid på å gjennomføre flere av stegene før praktisk prøve.
  • trengte flere forsøk på å ta både teorien og den praktiske prøven.
  • bruker lengre tid mellom teoriprøven og den praktiske prøven.

Men forskerne har ikke undersøkt årsakene til at det er de yngste elevene som har færre forsøk på førerprøven sammenlignet med de over 25 år. Forskerne ønsker å se nærmere dette i en planlagt oppfølgingsstudie.

– Kanskje trenges det en tilrettelegging i opplæringen ut over det som allerede gjøres i dag, sier Simsekoglu.

Resultatene fra studien viser at det kan være en ulempe å ta teoriprøven tidlig i opplæringen. Jo lengre tid det går mellom teoretisk og praktisk prøve, jo flere forsøk har elevene på førerprøven. Studien har heller ikke tatt for seg årsakene til at det er slik.

– Men vi antar at elevene utvikle kompetanse gjennom alle trinn som de har nytte av ved prøven, sier Suzen.

Ikke lettere å ta førerprøven på mindre steder

Studiene viser at det ikke var lettere å ta førerprøven på mindre steder. For å undersøke dette delte forskerne stedene for førerprøver inn i tre grupper: større by, mindre by og tettsteder.

Det var ingen forskjell på prøvene avlagt på tettsteder sammenlignet med større og mindre byer.

–  Dette står kanskje i kontrast til en allmenn oppfatning om at det er enklere å ta den praktiske prøven på et mindre sted med mindre trafikk, sier Suzen.

Studien visste for øvrig at det ikke var noen kjønnsforskjeller i gruppen, annet enn at menn har en lengre tidsperiode mellom avlagt teoriprøve og ferdigstilt opplæring enn kvinner.

Referanse:

Özlem Simsekoglu og Elisabeth Suzen: What predicts the number of attempts to pass the driving test? A case from Norwegian driving education model. IATSS Research, 2021. Doi.org/10.1016/j.iatssr.2021.04.002

Powered by Labrador CMS