Skytetragediene i Serbia setter søkelyset på våpen eid av sivile. Serbia er sammen med USA og Jemen de tre landene i verden der det finnes mest skytevåpen hos sivilbefolkningen.

USA, Serbia, Jemen, Finland og Norge har mest skytevåpen

I Serbia har unge personer to dager på rad, drept og såret mange mennesker. Er det en sammenheng mellom antall drap i et land og antall skytevåpen hos sivilbefolkningen?

Dagen etter at en 13 år gammel gutt skjøt og drepte ni barn og voksne i Serbias hovedstad Beograd, så tok en annen 21 år gammel mann med seg skytevåpen og drepte minst åtte mennesker i to landsbyer sør for hovedstaden. Det skriver VG.

USA, Serbia, Jemen, Finland og Norge er landene i verden der det finnes mest skytevåpen hjemme hos folk. Da er noen små stater holdt utenfor. I Bosnia, Libanon, Sveits, Østerrike og Canada har folk også ganske mye våpen hjemme.

Tallene som viser dette er fra 2017 og hentet fra forskningsprosjektet Small Arms Survey ved et forskningsinstitutt i Sveits.

Forskningsprosjektet hadde nettopp til hensikt å se etter om det er en sammenheng mellom mye sivile skytevåpen i et land og tilfeller der slike våpen ble brukt til å utøve vold. Sveits hvor prosjektet var lokalisert, er altså et av landene med mest sivile skytevåpen.

Small Arms Survey-prosjektet har også engasjert seg i Sudan og Sør-Sudan, to afrikanske land der det finnes mye våpen etter en rekke år med væpnede konflikter.

En milliard skytevåpen

I 2018 kunne prosjektet slå fast at det er mer enn en milliard små skytevåpen i verden. På norsk omtales slike våpen gjerne som håndskytevåpen eller bare håndvåpen.

Hele 4 av 10 håndskytevåpen i verden finnes i USA. Politiet er kun i besittelse av 2 prosent av disse våpnene. Militæret i USA har 4 prosent av dem.

For Norges del anslo Small Arms Survey at det i 2018 fantes om lag 29 skytevåpen per 100 innbyggere. Totalt handler det om over 1,5 millioner våpen.

I Serbia fantes det 39 skytevåpen per 100 innbyggere.

Dette er langt flere våpen per innbygger enn i de fleste andre europeiske land, men også i de nordiske nabolandene våre er det mye sivile skytevåpen. Mest i Finland med 32 våpen per 100 innbyggere og minst i Danmark med 9 våpen på 100 innbyggere.

Etter USA er Jemen antakelig det landet i verden som har flest skytevåpen per innbygger. Serbia følger altså som nummer tre.

Ikke mest drap i USA

Nicholas Marsh er forsker hos PRIO i Oslo. Han har deltatt i prosjektet Small Arms Survey.

– På tross av de mange skytevåpnene i USA, så er det ikke der vi finner de høyeste nivåene av drap med våpen. De finner vi i land i Mellom-Amerika og Sør-Amerika, og i Sør-Afrika. Dette er land der skytevåpen ikke er veldig utbredt i befolkningen, sier han til forskning.no.

Marsh trekker fram Mexico som konkret eksempel på et land med mange drap, men ikke veldig mye skytevåpen blant innbyggerne.

– Så det kan virke som at mengden våpen i et land ikke er så veldig vesentlig, sier Marsh til forskning.no. Han mener at også Norge er et godt eksempel på dette, med mye skytevåpen og få våpendrap.

Mengden skytevåpen og antall drap

– I Norge er det mye våpen hjemme hos folk. Men mange av disse våpnene er jo geværer og hagler som brukes til jakt. Slike våpen brukes sjelden i sammenheng med drap.

Det finnes flere studier som har sett på nettopp sammenhenger mellom hvor mye skytevåpen det finnes i en befolkning og hvor mange drap som blir begått.

Når disse studiene blir gjort i USA, så tyder de ofte på en klar sammenheng.

En studie i tidsskriftet American Journal of Public Health der forskerne så på drap begått med skytevåpen i USAs 50 stater i årene 1981 til 2010, konkluderte de med at stater med mye våpen også har klart flere drap. For hver 1 prosent økning i sivile skytevåpen, fant forskerne 0,9 prosent økning i antall drap begått med slike våpen. Selv om forskerne ikke kan si noe helt sikkert om årsakssammenheng – at det ene fører til det andre – så fant de altså en meget sterk samvariasjon mellom våpen og drap.

En amerikansk studie fra 2022 fant en direkte sammenheng mellom at amerikanske delstater har mer liberale våpenlover og at flere blir drept eller begår selvmord med skytevåpen, skriver CNN. Stater som Hawaii og California har strengest våpenlover og færrest skytevåpendrap i USA.

I motsatt enda av skalaen fant forskerne delstaten Mississippi, med mest liberale våpenlover og flest skytevåpen-drap. Det hører med at denne studien ble utført for en organisasjon som jobber for strengere våpenlover.

Organisert kriminalitet i kombinasjon med lett tilgang til skytevåpen og en utpreget maskulin kultur, kan være en oppskrift på problemer. Her et gjengmedlem i Venezuela.

Kriminelle gjenger er farligst

Nicholas Marsh trekker fram kriminelle gjenger som noe man bør være særlig oppmerksom på.

– Organiserte kriminelle gjenger i kombinasjon med lett tilgang til skytevåpen og en utpreget maskulin kultur, kan være oppskriften på problemer.

– I Oslo ser vi at det våpenet som oftest brukes i sammenheng med vold, fortsatt er kniv. Men får vi mer organisert kriminalitet og flere kriminelle som går rundt med skytevåpen, så kan vi få mye større problemer også her.

Tall fra FN peker nettopp i den retningen Marsh advarer om: Opp mot 20 prosent av alle sivile drap i verden begås nå av organiserte kriminelle.

  • Siden tusenårsskiftet har organisert kriminalitet og bandekonflikter kostet like mange menneskeliv som alle kriger gjorde de samme årene, ifølge FN-tallene.
  • Det er hvert år langt flere mennesker i verden som blir drept i sammenheng med kriminalitet, enn det er mennesker som drepes i krig, militære konflikter og på grunn av terrorisme til sammen. Forholdet var i 2017 hele 5 til 1.
  • Samtidig viser tall fra FN at det blir begått stadig færre drap i verden.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

Small Armes Survey: «Global Firearms Holdings», 2020.

Michael Siegel m.fl: «The Relationship Between Gun Ownership and Firearm Homicide Rates in the United States, 1981–2010», American Journal of Public Health103, 2013

UNODC: «Global Study on Homicide», 2019

Powered by Labrador CMS