For hver eneste amerikaner som blir skutt og drept i selvforsvar i et hjem, begår 44 personer selvmord med skytevåpen i hjemmet. Det viser en studie fra et område i delstaten Washington.

Skytevåpen blir brukt til drap og selvmord hjemme i USA

Få blir drept i nødverge, et vanlig argument for å ha våpen i huset.

Mange flere blir drept av skytevåpen i USA enn i andre OECD-land, og økningen har vært stor de siste årene.

Amerikanerne eier også desidert flest skytevåpen. Retten til å bære våpen er nedfelt i grunnloven. Noen få av innbyggerne drar opp snittet. De eier veldig mange skytevåpen hver.

Nærmere to av tre våpeneiere har en pistol, et gevær eller lignende for å beskytte seg mot andre mennesker, svarte de i en spørreundersøkelse fra 2015.

Hvis noen bryter seg inn i huset deres og utsetter dem for fare, kan de under visse omstendigheter ha lov til å skyte i selvforsvar.

Men for hver gang noen dreper i nødverge, har det allerede skjedd mange andre dødsfall med skytevåpen i hjemmet. Det viser en ny studie.

Flest tar eget liv

Amerikanske forskere har sett nærmere på statistikk fra King County i delstaten Washington, der byen Seattle ligger.

Mellom 2011 og 2018 døde til sammen 647 etter å ha blitt skutt i eget eller andres hjem, som regel med halvautomatisk pistol. Ofre som ble skutt av politiet, er utelatt.

Tolv av disse ble drept i selvforsvar. Aller flest, 529 personer, tok sitt eget liv.

Hver eneste gang noen blir skutt og drept fordi en amerikaner skal forsvare seg selv, dør nesten like mange i en ulykke med skytevåpen i et hjem.

Det er sju straffbare drap og 44 selvmord per dødsfall på grunn av selvforsvar.

Samme tendens før og nå

Mellom 1978 og 1983 gjorde noen andre forskere en tilsvarende studie. Den gangen fant forskerne ut at det var 398 drap i hjemmet med et skytevåpen som ble lagret der. Studien ble gjort i samme område av Washington.

Fordelingen da og nå er omtrent den samme. Enda noen flere ble drept i skytevåpenulykker før, mens det var litt færre straffbare drap og selvmord per drap i nødverge.

Men i motsetning til den tidligere studien, mangler den nye studien oversikt over hvor to av tre skytevåpen kom fra. Derfor omfatter den alle dødsfall etter skyting i hjemmet, selv om skytevåpenet ikke ble oppbevart der.

Den viser heller ikke hvor mange angrep som ble avverget uten at inntrengeren ble drept.

Større risiko enn gevinst?

Det er forskjeller i befolkning og våpenlover mellom delstatene, så konklusjonene gjelder ikke nødvendigvis for hele USA.

Tallene betyr selvsagt ikke at alle disse dødsfallene kunne vært unngått dersom amerikanerne ikke hadde hatt skytevåpen hjemme. Men forskerne mener det er gode grunner til å veie risikoen for selvmord og straffbare drap mot gevinsten ved å ha våpen liggende til selvforsvar.

En studie fra 2007 tydet på en sterk sammenheng mellom selvmord og skytevåpen i hjemmet, men forteller ikke om årsakene til selvmordene.

I delstater der mange husholdninger hadde skytevåpen, var selvmordstallene høyere både for menn, kvinner og barn.

Få drap med skytevåpen i Norge

Også i norsk lov har vi en bestemmelse om nødverge. I visse tilfeller kan man avverge et ulovlig angrep med en ellers straffbar handling uten å bli straffet for det, slik Jusleksikon.no beskriver det.

I Norge er det få straffesaker som involverer drap med skytevåpen. I 2019 ble 26 drapssaker begått med vilje. Bare tre av dem skjedde med skytevåpen, melder Kripos.

Skyting er derimot den nest vanligste metoden ved selvmord blant menn, ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Dødsårsakregisteret ved Folkehelseinstituttet viser at to personer døde etter ulykker med skytevåpen i 2017, ingen i 2018.

Referanse:

Elissa K. Butler mfl: Risk of Suicide, Homicide, and Unintentional Firearm Deaths in the Home. JAMA Internal Medicine, 13. april 2020. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.0806.

Powered by Labrador CMS