Danske forskere har prøvd å beregne koronadødstallene dersom landet ikke hadde innført tiltak.

Uten smitte­tiltak ville Danmark hatt 35 000 korona­dødsfall, ifølge forsker

I Danmark har over 2300 mennesker dødd av korona. Men hvis smitten hadde fått herje fritt, hadde helsevesenet blitt presset til sammenbrudd, ifølge professor.

Det er en alvorlig feilslutning når kritikere av koronatiltak sammenligner pandemien med en alvorlig influensasesong.

Det mener Lone Simonsen, professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet, ifølge Jyllands-Posten.

Hun forsker på modeller som kan beregne pandemier.

Simonsen og kollegaene hennes har gjort en beregning av antallet danske liv som er blitt spart på grunn av koronarestriksjonene.

Det verste scenariet

Fra pandemiens start og til nå ville statistikken nå vist 17 500 dødsfall og 90 000 innleggelser, ifølge beregningene til de danske forskerne.

Men dette er et forsiktig estimat og dessuten basert på smittsomheten og dødeligheten til den opprinnelige virusvarianten.

Når forskerne tar med den britiske varianten i beregningen, stopper anslaget på opp mot 35 000 døde og 160 000 innleggelser, skriver den danske avisen.

Professor i virologi, Jan Pravsgaard Christensen ved Københavns Universitet, mener tallene virker fornuftige, ifølge den danske avisen.

Lone Simonsen understreker at beregninger som den hun og kollegaene har gjort, aldri er helt sikre.

Men hun tror det danske helsevesenet hadde brutt sammen uten koronarestriksjonene.

Ulike beregninger

I løpet av pandemien er smittescenariene oppdatert etter hvert som kunnskapen om koronaviruset har økt.

På Helsedepartementets pressekonferanse 12. mars 2020 la FHI-direktør Camilla Stoltenberg fram et scenario basert på smitten i Wuhan, som anslo at 2,2 millioner nordmenn kunne bli smittet, og mellom 5500 og 7600 kunne få behov for intensivbehandling for Covid-19.

Dette var en del av grunnlaget for den første nedstengingen av samfunnet.

Pressekonferanse 11. mars 2020, samme uke som Norge stengte ned første gang.

I juni anslo forskere ved Imperial College London hvor høye dødstallene kunne ha vært i ulike land dersom samfunnene hadde stengt ned, i en artikkel i tidsskriftet Nature.

Bare fram til 4. mai kunne 12 000 personer i Norge ha dødd av viruset, ifølge beregningen som ble omtalt av Nettavisen.

Men hvordan folks egne tiltak ville ha påvirket smitten, og hvordan de covid-19-syke ville ha påvirket behandlingen andre pasientgrupper, tok forskerne ikke med i beregningene, ifølge Nettavisen.

13 000 døde i Sverige

Professor i helsesøkonomi ved det danske forskningssenteret Vive, Jakob Kjellberg, påpeker til Jyllands-Posten at det kun blir hypotetisk å tenke seg at Danmark ikke skulle ha innført noen koronatiltak.

Han mener det er mer å lære fra situasjonen i Sverige.

– De har hatt færre og mindre inngripende restriksjoner. Og også mange flere døde, sier han til den danske avisen.

Etter ett år med korona har Sverige ti ganger så mange koronadødsfall per million innbyggere, som Norge har, ifølge statistikk som SVT presenterte torsdag 11. mars.

Mens Norge har rundt 120 døde per 1 million innbyggere, har Sverige nærmere 1300. I Danmark er tallet litt over 400 koronadødsfall per folkemillion, ifølge SVT.

Hittil er mer enn 13 000 registrert døde av korona i Sverige, og rundt 700 000 svensker har testet positivt for viruset, men det reelle antallet antas å være høyere.

I uke 12 – 15 i 2020 var tallet på døde med covid-19 som dødsårsak, høyere enn tallet på bekreftet smittede. Det skriver de svenske Folkhälsomyndigheten i en redegjørelse fra desember, om hvordan de regner ut koronadødstall.

Status etter ett år med korona

Norge hadde drøyt 78 000 innmeldte koronatilfeller per 12. mars 2021, ifølge Folkehelseinstituttet.

Men ifølge FHi sine beregninger datert 10. mars har rundt 63 000 tilfeller gått under radaren her i landet siden starten av pandemien.

Fremdeles er 95 prosent av befolkningen uvaksinert.

Ved starten av mars måned utgjorde de nye og mer smittsomme virusvariantene mer enn halvparten av alle smittetilfellene som var registrert i Oslo og Viken.

– Derfor er det viktigere enn noen gang å ha smitteverntiltak som er målrettet der smitten befinner seg, men ikke alle andre steder. Dersom man fjerner disse tiltakene, slik noen tar til orde for, vil smitten øke eksponentielt og i verste fall kan den doble seg hver uke, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Nettavisen 2. mars.

Powered by Labrador CMS