Vi får en tøffere pollensesong. Dette kan belaste helsevesenet vårt enda mer denne våren og sommeren, tror en øre-nese-hals-spesialist.

Pollen og koronavirus kan gjøre våren og sommeren tøffere for mange

Årets pollensesong er allerede i gang. Om noen uker er den på topp. Nå advarer forskere om at pollen i kombinasjon med koronaviruset kan skape utfordringer.

Pollen gjør at luftveiene våre blir mer følsomme for virus. Det gjelder alle mennesker, uansett om vi er allergikere eller ikke, sier forsker Åslög Dahl i et intervju med Aftonbladet.

Hun er forsker ved Göteborgs universitet og en av forskerne bak en studie som nylig er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Allergy.

Det skyldes at kroppen ikke drar i gang immunforsvaret med samme kraft som vanlig når det er mye pollen i lufta, sier botanikeren.

Forskningen ble gjort før utbruddet av koronaviruset. Den handler derfor om andre luftveisvirus.

Kan være mer utsatt for koronaviruset

– Det er ikke noe grunn til at allergikere generelt skulle være mer utsatt for koronaviruset enn andre.

Det mener Sverre Karmhus Steinsvåg. Han er professor og øre-nese-hals-spesialist ved Sørlandet sykehus.

– Men midt i en pollensesong kan det tenkes at allergikere er mer utsatt. En allergiker som er syk, vil kunne være mer utsatt for dette viruset, akkurat som andre som har andre underliggende sykdommer.

– Dessuten er det klart at for de som er smittet og syke av koronaviruset vil en polleneksponering på toppen av det hele, være en stor tilleggsbelastning, mener Steinsvåg.

Foreløpig har ikke koronaviruset vært et tema blant allergiforskere i Norge, sier han.

– Men dette er kanskje noe vi bør få på tapetet, sier han.

Gjelder ikke alle

– Er det riktig at pollen vil bli et problem for alle i år, ikke bare allergikere?

– Det er jo bare de som har antistoffer mot pollen som vil reagere på pollen, så det høres veldig rart ut at det også skal gjelde de som ikke er allergisk, sier han.

Steinsvåg har ikke kjennskap til studien som den svenske forskeren har deltatt i, og tar derfor et forbehold om dette.

En lenger og tøffere sesong

Pollensesongen vil komme tidligere enn vanlig på grunn av den milde vinteren vil pollensesongen. Det var spredning av or og hassel allerede i januar i år.

Og den vil bli tøffere for allergikerne, konstaterer Steinsvåg.

– Jo mildere det er, jo mer pollen lager planter.

Noen råd til pollenallergikere

Det er viktig å være påpasselig med å ta legemidler mot pollenallergien.

I tillegg anbefaler forskerne at pollenallergikere å forsøke å unngå å bli eksponert for pollen mest mulig i år, i den grad det er mulig.

– Det er jo umulig å unngå pollen helt. Men du trenger ikke å oppsøke en bjørkeskog når raklene begynner å komme, sier Steinsvåg.

Han mener at det ikke kan utelukkes at pollensesongen vil belaste helsevesenet enda mer i vår. Noen med kraftige symptomer på pollenallergi kan tro at de er koronasmittet.

– Vanlig forkjølelser kan forveksles med allergier. Derfor kan vi ikke se bort fra at allergikere kan bli engstelige for at de har blitt smittet med koronaviruset.

Powered by Labrador CMS