SARS dreper mange flere enn antatt

Døden er utfallet for halvparten av menneskene over 60 år som får SARS. Blant de under 60 år er dødsraten rundt 13 prosent. Dette er en mye høyere dødsprosent enn tidligere beregnet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den første detaljerte studien av spredningen av SARS-viruset i Hong Kong har avdekket at dødsraten blant de smittede er mye høyere enn man først antok.

Forskerne frykter at årsaken til den tilsynelatende stigende dødsraten er at viruset muterer inn i mer dødelige former.

Dødsrate på 15 prosent

Verdens helseorganisasjon (WHO) beregnet først at viruset tok livet at rundt fem prosent av de smittede. Etter at den nye studien ble publisert i legetidsskriftet The Lancet, har WHO revurdert dødsraten blant de som blir lagt inn på sykehus til 15 prosent.

Ekspertene er usikre på om det finnes mange flere smittede pasienter som har blitt friske hjemme, uten å ha vært innom noe sykehus. Dette vil i tilfelle redusere dødsraten.

Ifølge de siste tallene har sykdommen så langt krevd rundt 500 liv, og forårsaket nesten 7 000 infeksjoner.

Dreper halvparten av de eldre

Halvparten av alle eldre som legges inn på sykehus med Alvorlig, akutt luftveissyndrom (SARS) dør av sykdommen, ifølge den mest grundige analysen av utbruddet så langt. Den baserer seg på 1 425 tilfeller av SARS.

At halvparten av alle de eldre som blir smittet mister livet, høres kanskje alvorlig ut, men er faktisk sammenlignbart med antallet dødsfall som forårsakes av influensa hos eldre. Blant de som er yngre enn 60 er imidlertid dødsraten for SARS langt høyere enn dødsraten for influensa.

Sykdommen forårsaker imidlertid bare milde symptomer hos barn. For personer mellom 25 og 44 år anslår WHO at dødsraten er på seks prosent.

- Dette er en relativt høy dødsrate, men det betyr ikke at SARS utgjør en større trussel enn influensa. SARS er mye mindre smittsom, og det er derfor mye mindre sannsynlig at det kommer til å forårsake like mange dødsfall som en influensaepidemi, sier en av studiens forfattere, epidemiologen Azra Ghani ved Imperial College i London.

Usikre tall

Forskerne mener likevel at funnene viser hvor viktig det er at alle tilfeller av sykdommen blir identifisert, og at de blir raskt behandlet, slik at man får spredningen av viruset under kontroll.

Forhåpentligvis er det WHO som har underestimert dødsrisikoen ved sykdommen. Forskerne frykter at den økende dødsraten skyldes at viruset muterer. Farlige virusmutasjoner er et kjent problem, blant annet for influensa. Dette kan du lese mer om her.

Tallene omkring sykdommens dødelighet har vært omdiskutert, fordi det er vanskelig å vurdere dødsprosenten i en tidlig fase av en epidemi. I en tidlig fase kan det både være mange som ikke er døde enda, og mange som ennå ikke har overlevd.

Inkubasjonstid på rundt seks dager

Studien beregner også sykdommens inkubasjonsperiode til gjennomsnittlig seks-sju dager. Fra symptomene startet har det gått tre til fem dager før de syke har blitt innlagt på sykehus. Denne perioden har blitt kortere ettersom folk er blitt mer bevisst på sykdommen.

Forskerne har også funnet ut at det tar lengre tid å dø av sykdommen enn det tar å bli frisk. Gjennomsnittlig tar det 36 dager å dø av SARS, mens det tar rundt 23 dager å bli frisk.

Dataene viste at 95 prosent av pasientene fikk symptomer innen 14 dager etter at de ble utsatt for smitte. De fleste stedene som er rammet av sykdommen anbefales det imidlertid at mennesker som har vært utsatt for SARS holdes i karantene i bare ti dager.

Ingen grunn til å slappe av

Det kan se ut som sykdommen ikke sprer seg like raskt nå som den gjorde i starten, men forskerne advarer mot å tro at SARS er i ferd med å trekke seg naturlig tilbake.

De mener den eneste årsaken til antallet tilfeller ikke øker like raskt er at folk vokter seg. Det kan synes som tiltakene som har blitt satt i gang har vært riktige.

Strategien har vært å oppdage tilfellene så tidlig så mulig, og isolere dem så raskt som mulig fra resten av befolkningen. Så langt er det ikke registrert noen tilfeller av SARS i Norge.

Lenker:

Folkehelseinstituttet: Informasjonsside om SARS
The Lancet: Epidemiological determinants of spread of causal agent of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong
WHO: Situation updates - Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
BBC: SARS kills one in five
Nature: SARS hits hard
New Scientist: SARS is lethal to elderly

Powered by Labrador CMS