En notis fra Veterinærinstituttet - les mer.

Etter to uker med bygging har nå de første ku-kalv parene flyttet inn i SmartCalfCare-bingen. (Foto: Stine Grønmo Kischel)
Etter to uker med bygging har nå de første ku-kalv parene flyttet inn i SmartCalfCare-bingen. (Foto: Stine Grønmo Kischel)

Fleksibel bingeløsning skal bidra til bedre dyrevelferd for ku og kalv

Prosjektet SmartCalfCare vant innovasjonscamp dyrevelferd for ideen om en fleksibel bingeløsning som tillater kua å besøke kalven sin i moderne løsdriftsfjøs med melkerobot. På NMBU senter for husdyrforskning er bingen ferdig bygd, og prosjektet er godt i gang.

– På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Vår forskning viser at det er dyrevelferds- og helsemessige fordeler ved å ha ku og kalv sammen. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. I tillegg er det et markedspotensial i å møte forbrukernes forventninger om økt kontakt mellom ku og kalv, forteller prosjektleder Julie Johnsen ved Veterinærinstituttet.

I stedet for å slippe kalven inn i kufjøset, foreslår forskerne bak prosjektet et nytt, fleksibelt system for eksisterende løsdriftsfjøs og nybygg. SmartCalfCare er en bingeløsning bestående av en smartport, melke- og kraftfôrautomat og fleksible grinder som kan plasseres der det passer i et moderne løsdriftsfjøs. Bonden styrer SmartCalfCare via en app på sin smarttelefon. Tilgangen til SmartCalfCare styres av kuas transponder i øremerket slik kan kua få adgang til SmartCalfCare-bingen hvor kalven oppholder seg.

SmartCalfCare genererer data som kan brukes til dokumentasjon og beslutningsstøtte. Bonden får viktig informasjon om naturlig atferd og velferd i sin besetning. Bingen kan tilpasses fjøsets løsninger og tar i bruk utstyr som mange kufjøs allerede har.

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og er et samarbeid mellom næringspartnere TINE SA, Felleskjøpet Agri, NMBU Senter for husdyrforskning, Maurstad Holding og DeLaval og forskningsmiljøet (Norsk Senter for økologisk landbruk, NMBU og Veterinærinstituttet).

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Veterinærinstituttet

Powered by Labrador CMS