Blant dem med høyest utdanning var 3,9 prosent av dem fra 18 til 67 år uføre i 2016, mens det gjaldt 10,2 prosent av dem med videregående som høyest fullførte utdanning. (Foto: Lise Åserud, NTB scanpix)

Hver femte person på uføretrygd er lavt utdannet

En av ti personer i Norge mellom 18 og 67 år er uføretrygdet. Folk med lav utdanning er overrepresentert.

Nesten hver femte – 19,4 prosent – av dem som var registrert uføretrygdet ved utgangen av 2016, hadde bare grunnskole, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Byrået konkluderer med at denne gruppen lavt utdannede derfor er «svært overrepresentert blant de uføretrygdede».

– Noe av overrepresentasjonen kan skyldes at personer med svekket helse kan ha vanskeligheter med å gjennomføre utdanning, men det viser også tydelig at utdanning minsker faren for svekket tilknytning til arbeidslivet med en helserelatert ordning som uføretrygd, skriver SSB i en melding.

Blant dem med høyest utdanning var 3,9 prosent av dem fra 18 til 67 år uføre i 2016, mens det gjaldt 10,2 prosent av dem med videregående som høyest fullførte utdanning.

Til sammen 331 100 personer bosatt i Norge var uføretrygdede i 2016. Det tilsvarer 10 prosent dem mellom 18 og 67 år – 11,6 prosent kvinner og 7,9 prosent menn.

– Siden uføretrygd er en helserelatert ytelse, er det også naturlig at andelen uføre øker med alder, skriver SSB.

Blant personer i alderen 62–67 år var 30,1 prosent uføretrygdet, tilsvarende andel blant 55-61-åringer var 19,8 prosent. I den yngste aldersgruppen, 18–24 år, var 1,4 prosent uføretrygdet.

Powered by Labrador CMS