Arbeidsledige møtes med fordommer

Å komme inn i arbeidsmarkedet igjen når du er arbeidsledig betyr at du også må nedkjempe mange fordommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidsledige møter fordommer. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

En studie fra USA tyder på at arbeidsledige blir diskriminert når de søker jobber. Reelle kvalifikasjoner blir oversett og nedvurdert dersom andre vet at du er uten arbeid.

Det er stor oppmerksomhet rundt behovet for å få arbeidsledige raskt tilbake i arbeid. Ofte øker problemene med å få ny jobb med hvor lenge man har vært ledig.

Langtidsledighet kan føre til at man blir helt utestengt fra arbeidslivet.

- Blir diskriminert

Økonomer har forklart dette med at kompetansen til den enkelte mister verdi fordi den går ut på dato, eller fordi arbeidsgivere tror at den gjør det.

Doktorgradsstudent Geoffrey Ho ved University of California (UCLA) mener imidlertid at arbeidsledige diskrimineres også når det ikke er noe som tyder på at evner og ferdigheter har blitt svekket.

I en serie forsøk har han og kollegaer undersøkt vanlige folks holdninger til arbeidsledige.

Resultatet tyder på at arbeidsledige blir møtt av fordommer, går det fram av en pressemelding fra universitetet.

Fordommer

I ett forsøk fikk et tilfeldig utvalg amerikanere lese en oppdiktet CV for en ikke-eksisterende jobbsøker.

Halvparten av deltagerne i forsøket ble fortalt at personen var i arbeid, og den andre halvparten ble fortalt at CV-en tilhørte en person som var arbeidsledig.

Deretter ble deltagerne bedt om å karakterisere personen.

Alle så den samme CV-en, men deltagerne som trodde de vurderte en arbeidsledig person ga svar som tydet på at de så vedkommende som passiv, mindre kompetent og mindre sympatisk.

Disse deltagerne oppga å være mindre interessert i å gjennomføre et jobbintervju eller ansette den arbeidsledige.

Deltagere som trodde de så en CV som tilhørte en person som var i arbeid, ga mer fordelaktige vurderinger og var mer positivt innstilt på en eventuell ansettelse.

Videointervju

Et lignende resultat fikk forskerne da de viste videoklipp av et jobbintervju i stedet for en oppdiktet CV. Folk som trodde at personen som ble intervjuet var i arbeid, ble mer imponert over vedkommende enn de som trodde at vedkommende var arbeidsledig.

I nedvurderingen av den arbeidsledige spilte det liten rolle hvordan vedkommende hadde mistet jobben.

Det var uten betydning om årsaken var frivillig avgang eller oppsigelse.

Folk hadde imidlertid større forståelse for personer som var arbeidsledig som følge av konkurs hos tidligere arbeidsgiver.

- Negative assosiasjoner

- Mennesker har en tendens til å knytte negative assosiasjoner til de som er arbeidsledige, noe som ofte fører til urettferdig diskriminering, sier forsker Margaret Shih i pressemeldingen fra UCLA.

Shih, som er medforfatter på studien, mener at stigmaet knyttet til arbeidsledighet kan være en forklaring på hvorfor arbeidsledige systematisk har dårligere sjanser for å bli ansatt.

Både Shih og Ho er tilknyttet UCLA Anderson School of Management. Studien ble presentert som et paper på konferansen Reconnecting to Work ved UCLA tidligere i måneden.

Powered by Labrador CMS