Klimaendringene har ført til mer overvann som igjen samler opp mye forurensning. Det har skapt behov for nye, billige og effektive vannrensemetoder. (Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix)

Filter fjerner forurensning i overvann

Varmere vær og mer regn har gjort overvann til et miljøproblem.

Det regnet som ikke absorberes av grunnen, blir til overvann. Overvann fra veier, parkeringsplasser og andre tette flater kan inneholde forurensning, som for eksempel tungmetaller, organiske miljøgifter, salt og partikler.

Dette fører igjen til forurensning av for eksempel elver og grunnvann. Derfor er det viktig å utvikle og ta i bruk løsninger som kan fjerne forurensningen.

– Økte nedbørsmengder har gjort overvann til et stadig større problem. I dette vannet samles det opp mye forurensning, og det bør renses for å sikre god vannkvalitet. Vi utvikler derfor nå et nytt filter, som skal fjerne dette, forteller SINTEF-forsker Kamal Azrague.

Tilbake til vannreservoaret

Filteret det satses på er basert på filterseng-teknologi. Dette er et filtreringssystem hvor man bruker et bed av ett eller flere materialer til å filtrere overvannet.

Filtreringsprosessen kan bestå av flere ulike metoder, som både fysisk fjerning av partikler og biofiltrering (filtrering via planter, jord eller mikrober) for rensing av vann.

– Dette er en velkjent rensemetode for vann, men som frem til nå ikke er blitt tilstrekkelig tilpasset behandling av overvann i Norge, forteller Azrague.

SINTEF-forskeren forteller at metoden vil føre til en mer effektiv og bærekraftig behandling av overvann.

Det filtrerte overvannet skal bli så rent at det kan tilbakeføres til naturen, for eksempel i en elv, uten at det vil skade miljøet. Det skal også kunne benyttes til bruk i ulike vannreservoarer.

Tester ut produkt av leire

Forskerteamet er nå i gang med testingen. Hittil har de fått gode resultater med en løsning laget av Filtralite, som er et spesialprodukt for vann- og avløpsrensing. Produktet er laget av leire, basert på samme teknikk som ved produksjon av lecakuler.

Ifølge forskerne er fordelen med denne løsningen er at det har en stor og fuktig overflate med en porøs kjerne som fanger opp mikroorganismer på en god måte.

Resultatene er lovende, og det jobbes nå med justeringer for å optimalisere filteret.

Forskerteamet har planlagt flere forsøk for å finne det beste filtermediet å bruke til å utvikle et innovativt og bærekraftig system for behandling av forurenset overvann. Resultatene vil publiseres senere i år.

I nær framtid skal forskerne også finne et egnet sted å prøve ut teknologien i praksis.

Powered by Labrador CMS