Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus for de eldre. Det er en villet utvikling, men forskere mener samarbeidet mellom de ulike helseinstitusjonene i eldreomsorgen må bli bedre. (Foto: Scanpix, Kirsten Bille)

Eldre ble liggende på akuttmottak i over syv timer

Når eldre sendes mellom sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie kan mye gå galt. Ett enkelt tiltak kan hjelpe på problemet, mener forskere.

 

– Når eldre pasienter skal overføres mellom forskjellige helseinstitusjoner, går det ofte fort og noen ganger galt, sier Marianne Storm, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Det er behov for en møtearena for helsepersonell som jobber med inn- og utskriving på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien, mener forskerne bak en ny studie. 

– Å legge inn og skrive ut pasienter er en viktig oppgave, og det må vi synliggjøre, sier Marianne Storm, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. (Foto: UiS)

Derfor har de laget tiltaket Møteplassen, som består av samlinger for helsepersonell fra sykehus og kommunehelsetjenesten.

På akuttmottak i opptil sju timer

Forskerne har undersøkt eldreomsorg i to norske sykehus med tilhørende kommuner.

Resultatene viser at skrøpelige eldre ofte blir liggende lenge på akuttmottak, i byområder opptil sju og en halv time.

Helsepersonell gir dem ofte diagnosen nedsatt allmenntilstand på grunn av uklare symptomer, noe som kan gi lav prioritet sammenlignet med andre akutte sykdomstilstander.

Når pasientene skal skrives ut fra sykehuset, er de ofte ikke forberedt og får gjerne ikke vite hvilket sykehjem de skal til før samme dag.

– I kommunen kan pasienten oppleve å flytte flere ganger etter utskrivelsen fra sykehus, for eksempel kan en som har behov for å komme på rehabiliteringsavdeling først bli overført til korttidsavdeling, sier Storm.

Mangelfull informasjon

Når helsepersonell legger inn nye pasienter, skal de få informasjon om hvilke medisiner pasienten går på. Men disse opplysningene er i noen tilfeller mangelfulle og uklare, viser forskningen.

Pårørende kan fungere som viktige støttespillere for både helsetjenesten og pasienten. Til tross for dette opplever de å få informasjon sent eller ikke i det hele tatt.

For eksempel får de ofte ikke informasjon om at pasienten skal skrives ut fra sykehuset.

Kortere liggetid på sykehus

“Det gikk fort fra de bestemte at jeg var klar til å skrives ut fra sykehuset til jeg dro. Det føltes som at jeg måtte kle på meg og komme meg ut”.

Det sier en kvinne på 87 år i studien. 

Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetider på sykehus. Den dreier seg om forskyvning av tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.

– Før kunne en risikere at pasienten ble liggende på sykehuset i ti dager etter at de var klare for å skrives ut, sier Sissel Hauge, samhandlingssjef ved Stavanger universitetssjukehus.

– Nå sendes de ut den dagen de er utskrivningsklare. Det er en villet utvikling.

Øker risiko

Vaktskifter, stor utskiftning av ansatte og lav bemanning – for eksempel i ferietid, er forhold som øker risikoen for at overføringen av pasienten ikke går som den skal.

– Det er i overføringer av pasienter at svikt i helsetjenester ofte skjer. I overlevering av tjenester fra en institusjon til en annen vil det alltid være fare for at det skjer feil, sier Hauge

– Derfor jobber vi hele tiden med å bli bedre. Den dagen vi sier vi er gode nok på overføringer, har vi tapt, sier hun.

Møteplassen

På den opprettede Møteplassen for helsepersonell får deltakerne undervisning om viktige forhold ved overføringer mellom institusjoner.

De får tildelt pasientcase og diskuterer håndtering av dem. I et forskningsprosjekt har 100 ansatte fra helseinstitusjoner i Stavanger deltatt på Møteplassen, som består av tre samlinger.

– Framover skal vi gjøre en grundig evaluering av Møteplassen. Målet er at det skal bli et fast tilbud, sier Karina Aase, professor i sikkerhet ved UiS.

– Her kan helsepersonell bli kjent med hverandre og hverandres oppgaver og institusjoner. Vi tror at det kan bidra til å heve kvaliteten på arbeidet med å overføre pasienter mellom institusjoner, sier hun. 

Referanser:

Marianne Storm, m.fl.: Quality and safety in the transitional care of the elderly (phase 2): the study protocol of a quasi-experimental intervention study for a cross-level educational programme. BMJ Open, 2014

Marianne Storm, m.fl.: Quality in transitional care of the elderly: Key challenges and relevant improvement measures. International Journal of Integrated Care, 2014

Karina Aase, m.fl.: Quality and safety in transitional care of the elderly: the study protocol of a case study research design (phase 1). BMJ Open, 2013 

Powered by Labrador CMS