Liv på Mars?

En forsker fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA sier han har funnet spor av liv på Mars. Kollegene sier det er for tidlig å si noe sikkert.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har meldt om liknende påstander tidligere. I september i fjor var det en amerikansk forsker som var frempå. Nå er det den ledende ESA-forskeren Vittorio Formisiano som hevder at metan på Mars bare kan tolkes som et tegn på liv.

Metan er en organisk forbindelse, men kan oppstå uten at livsfunksjoner er innblandet. Formisiano hevder imidlertid at han, gjennom instrumentet Planetary Fourier Spectrometer (PFS), som befinner seg ombord på romsonden Mars Express, har registrert alt for mye metan til at det kan forklares uorganisk.

I tillegg mener han å registrere relativt store konsentrasjoner av et annet organisk molekyl, formaldehyd. Formaldehyd kan dannes på mange måter, men også gjennom oksidasjon av metan.

- Må finnes liv!

Formisiano hevder at formaldehydkonsentrasjonen i Mars’ atmosfære er 130 parts per billion, hvilket fordrer oksidasjon av 2,5 millioner tonn metan årlig, en mengde forskeren mener bare kan forklares ved organisk opprinnelse - det må skyldes at det er liv i jorda på planeten!

Men Formisianos kolleger ber ham roe seg litt ned.

Bare det å registrere formaldehyd ved hjelp av instrumentet PFS er å strekke teknologien til sine ytterste grenser, og måleresultatene må betraktes deretter, anmerker noen.

Andre påpeker at formaldehyd ikke nødvendigvis stammer fra oksidasjon av metan, og at hvis det virkelig finnes så store konsentrasjoner av metan på Mars, som det han hevder, så betyr ikke det at det nødvendigvis er av biologisk opprinnelse.

Frossen sjø

Funnet av en frossen sjø på Mars (se ingressbildet øverst i artikkelen), som ble offentliggjort denne uken, har gjort diskusjonene rundt mulig liv på planeten enda mer påtrengende.

Visse tegn tyder på at atmosfæren over denne sjøen i det såkalte Elysium Planitiaområdet har forhøyete konsentrasjoner av metan. Formisiano tar dette som en indikasjon på at han har rett.

Funnet ble offentliggjort på den første Mars Express Science Conference i Noordwijk i Nederland sist mandag. Konferansens nettside finner du her.

Powered by Labrador CMS