Hvordan skal du og jeg klare å se hvilke YouTube-videoer som er seriøse og hvilke som bare er humbug? (Skjermdump fra side 2 av YouTube-søk på «diabetes»)

Søkemotor avslører useriøse helsenettsider

Nettet er fullt av villedende og feilaktig informasjon om de fleste sykdommer og plager. En ny søkemotor kan skille relevant helseinformasjon fra useriøse innlegg.

Internett og sosiale medier har gjort tilgang på informasjon om helse lettere tilgjengelig. Men til tross for mange seriøse nettsteder, kan det å finne pålitelig og nøyaktig informasjon være overraskende tidkrevende.

Når du søker etter informasjon om helsa di, er det stor sjans for at de verst tenkelig skrekkeksempler på sykdom popper opp på skjermen din, i tillegg til at du må bruke mye tid på å navigere mellom sant og usant.

Mange sidebesøk gir høyere rangering

– Mange lever i den oppfatning at pålitelighet på nettinformasjon er direkte relatert til besøkstall på sidene, sier informatiker Luis Fernandez-Luque ved UiT – Norges arktiske universitet.

Flere søkemotorer fungerer slik at mye besøkte sider får høyere rangering enn mindre besøkte sider. Det vil si at jo flere treff på sidene eller antall linker inn til siden, jo mer relevant vil søkemotoren tolke at informasjonen er.

Ifølge Fernandez-Luque gjelder dette også for videoer, blogger eller YouTube-videoer, som er det mediet han har fokusert mest på.

– Vi har sett overraskende mange delinger og «liker» på videoer som feilinformerer om for eksempel vaksinasjon og som oppmuntrer til anoreksi som livsstil.

Sensasjoner og kjendiser utkonkurrerer fakta

Eksempel på YouTube-video som formidler feilinformasjon om anoreksi.

Tusenvis av helserelaterte videoer med misvisende innhold når millioner av seere. Undersøkelsene til Fernandez-Luque tyder på at det faktisk er slik at populariteten til videoer favoriserer villedende informasjon. Sensasjonspregede opplag har en tendens til å få mer oppmerksomhet.

– Våre viktigste funn tyder på at de som bedriver feilinformasjon, som oppmuntrer til anoreksi eller advarer mot vaksinasjon, er mer offensive på nettet enn mange helseprofesjoner og helsemyndigheter.

– Resultatet blir at misinformasjon spres mer og får flere liker-klikk. Vi ser at useriøse aktører benytter triks som popstjerner eller andre kjendiser for å skape blest om sidene sine og med det få økt spredning og enda flere likes.

Anslår troverdigheten

– En robust søkemotor må inkludere andre parametere enn popularitet, slik som nettverksanalyser og språkanalyser, forklarer Fernandez-Luque.

Han har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en søkemotor, HealthTrust, som anslår troverdigheten i innholdet på sosiale medier.

– For å klare å skille mellom seriøs og useriøs helseinformasjon har vi involvert mange ulike profesjoner, både psykologer, leger, forskere, pasienter og advokater. Vi har med det hatt bred faglig ekspertise i arbeidet med både å analysere helsestoff på nett og utvikling av en ny søkemotor.

– Vi har gjennomført intervjuer, gruppesamtaler og spørreundersøkelser i tillegg til programmering for utvikling av en ny søkemotor, sier Fernandez-Luque.

Får flere relevante sidetreff

Luis Fernandez-Luque har utviklet en søkemotor som anslår troverdigheten i innholdet på sosiale medier. (Foto: Privat)

Studier med HealtTrust viser at forskerne med denne metoden får mer relevante treff på helseinformasjon.

Et eksempel er et YouTube søk på «diabetes» som resulterte i fryktinngytende filmer med amputasjon av tær. Ved HealthTrust-søk ble ikke dette definert som relevant, og ble dermed utelatt.

– Men den nye søkemotoren har ennå sine svakheter og må justeres videre for å inkludere mest mulig relevant informasjon, samtidig som søket utelater alle useriøse treff, konkluderer Fernandez-Luque.

Bakgrunn:

Luis Fernandez-Luque disputerte i fjor høst med avhandlingen HealtTrust: trust-based retrieval of health social media videos. Oppgaven ble utført i et samarbeid mellom Institutt for informatikk ved UiT og Norut.

Powered by Labrador CMS