Flere studier tyder på at en personlig trener gjør susen. Men det er viktig at PT-en har kunnskap og erfaring.

En personlig trener med erfaring minsker risikoen for skader

Jo lenger erfaring treneren hadde, jo mindre vondt rapporterte deltakerne om i ny studie.

Studien hadde 1.100 deltakere og var et samarbeid mellom Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet, og et sykehus i Bangladesh.

De mener selv at resultatet var klinkende klart. En personlig trener med mer enn fem års erfaring gjorde at flere unngikk småskader under treningsøkten.

Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet sports. Högskolan i Gävle har oppsummert funnene i en pressemelding.

Variert trening

Forsøkspersonene var mellom 15 og 60 år, og flertallet var menn. De trente på 74 ulike treningssentre i Bangladesh, og var en variert gjeng. Noen var erfarne på treningssenteret, andre hadde bare trent der i noen uker.

Treningen i studien skulle sørge for at deltakerne fikk trent hele kroppen. Det var en miks av frie vekter og treningsmaskiner. I tillegg fikk de mobilitetstrening gjennom crossfit og aerobics.

Gjennom en uke skulle deltakerne rapportere om hvorvidt de hadde muskelsmerter. Om de hadde det, skulle de fortelle om hvor. Var det skuldre, nakke, legg, føtter eller annet?

Jo mer erfaren trener, jo mindre vondt

Forskerne sier selv at en begrensning av studien er at ikke alt som gjør vondt, er skader. Når vi trener styrke, blir musklene større ved at de revner litt, og så gror det nytt muskelvev der. Det kjenner vi normalt som stølhet.

I gruppen med trenere som hadde mindre enn et års erfaring var ikke resultatene like lovende. Der var det dobbelt så vanlig med muskelsmerter sammenlignet med gruppene der treneren hadde mer enn fem års erfaring.

Det var også flere som kjente på smerter om treneren hadde mellom ett og fem års erfaring – men ikke like mange som i gruppen med de minst erfarne trenerne.

Hva om de hadde trent alene?

En svakhet ved studien er at forskerne ikke undersøkte trenernes opplæring. De har heller ikke sjekket hvordan det gikk med deltakerne når de ikke hadde noen personlig trener i det hele tatt.

Kan det tenkes at det kunne gitt mindre smerter enn å bli veiledet av en uerfaren trener? Det gir ikke denne studien svar på.

Det finnes imidlertid en rekke studier som viser at det å ha en personlig trener generelt gir bedre kvalitet på treningen.

Det skrev Beate Torset og Tron Krosshaug fra Norges idrettshøyskole i et blogginnlegg på forskning.no i 2018.

Overskriften på blogginnlegget var: Personlig trening - har det gått for langt?

De var imidlertid tydelige på at det er viktig at treneren har kompetanse nok.

Personlig trener ga litt mer benstyrke

I 2018 undersøkte forsker Anne Mette Rustaden effekten av styrketrening i ulike settinger. Dette var en av studiene Torset og Krosshaug viste til i sitt innlegg. Norges idrettshøyskole skrev en artikkel om studien, publisert på forskning.no.

Både de som trente individuelt og de som trente med personlig trener fikk bedre styrke og utholdenhet, ifølge denne studien.

De som trente med personlig trener fikk imidlertid litt bedre styrke i bena.

Referanse:

Ahmed, Sohel., Rashid, Mamunur., Sarkar, Abu-sufian., m. fl. (2022). Fitness Trainers’ Educational Qualification and Experience and Its Association with Their Trainees’ Musculoskeletal Pain: A Cross-Sectional Study. Sports.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS