Forskere har klart å beregne hvor mye eldre man blir av å være notorisk brusdrikker, og hvor mye yngre man kan bli ved å drikke kaffe. Det har de gjort ved å måle nesten åtti ulike proteiner i blodet som er tegn på rask eller sakte kroppslig aldring. Foreløpig er ikke testen utviklet for markedet, man forskerne håper det kan bli et tilbud etterhvert. (Foto: Shutterstock)

Blodprøve kan avsløre din biologiske alder

En blodprøve kan avsløre om du eldes raskere eller saktere enn fødselsdatoen din skulle tilsi. Livsstil kan gjøre deg to til seks år eldre eller yngre, viser svensk studie.

Slik ble studien gjort

Forskerne tok blodprøver av 976 personer, og undersøkte i alt innholdet av 77 ulike plasmaproteiner. 

Metoden gikk ut på at de først bygde aldersmodeller basert på ikke-røykere som de så brukte til å forutsi alderen hos røykere. Så regnet de ut forskjeller mellom beregnet alder og faktisk alder i de ulike gruppene.

De gjorde tilsvarende beregninger for matvaner som hvor mye fet fisk de spiste og hvor mye de drakk av sukkerholdige drikker og kaffe. De bygde modellen på de som ikke drikker kaffe og sammenlignet så modellen på grupper som drikker kaffe i ulike mengder.

Det samme gjorde de for treningsmengde, kroppsmasseindeks og bruk av snus. 

 

 

Det er ikke bare grått hår, flere rynker og litt krummere kroppsholdning som avslører at vi blir eldre. For vi endres innvendig også. Det kan gi oss dårlig hørsel, høyt blodtrykk og mindre muskelmasse.

Nå har forskere ved universitetet i Uppsala analysert blodprøver fra 980 personer, og beregnet biologisk alder ut fra innholdet av visse proteiner.

Noen så ut til å være flere år yngre, andre mange år eldre innvendig enn fødselsdatoen tilsa.

Beregnet alder, vekt og høyde

Forskerne beregnet personenes biologiske alder ved å analysere 77 ulike proteiner i blodprøvene.

De kunne se hvordan forsøkspersonenes ulike livsstiler påvirket deres beregnede, biologiske alder.

– Proteinprofilen påvirkes av hvilken livsstil man har valgt å ha. Noen faktorer påskynder kroppens biologiske alder, og andre motvirker den, forklarer professor Ulf Gyllensten i medisinsk molekylærgenetikk ved universitetet i Uppsala. Han leder forskergruppen som har laget studien.

Spesielt røyking og stress påvirker de molekylære prosessene i indre organer, og gjør at vi eldes raskere.

– Med denne kunnskapen kan det være lettere å motivere pasienter til å endre livsstil, sier Ulf Gyllensten til forskning.se.

Kroppen kan være seks år eldre

- Personer som drikker sukkerholdig brus, har kommet lengre i aldringsprosessen enn personer som ikke drikker brus. Det fant vi ved å analysere innholdet av proteiner i blodet til de ulike gruppene og sammenligne med faktisk alder, forklarer forsker Stefan Enroth ved Uppsala Universitet. (Foto: (Universitetet i Uppsala))

Røyking, mye stress og høy kroppsmasseindeks gjør deg eldre innvendig.

– Sukkerholdige drikkevarer gjør deg også eldre, skriver professor Stefan Enroth i en epost til forskning.no.

Kombinert med andre usunne vaner kan det øke den biologiske alderen med mellom to til seks år, ifølge forskergruppen.

Aldring viser seg i mikroskopet på flere andre måter, som at stoffskiftet endres, DNA-mønsteret endres og ved at lengden på kromosomkapslene som beskytter arvestoffet, blir kortere.

De såkalte telomerene er omtrent som kapselen på undersiden av en stiletthæl. Når den slites, kan hælen etterhvert bli ubeskyttet.  

Slik blir du yngre

Hvis du vil utsette aldringen lengst mulig, bør du spise fet fisk, stresse ned og mosjonere. Det er dine viktigste allierte i kampen mot den biologiske klokken. 

– Dette kan motvirke aldring i tilsvarende grad, sier Gyllensten.

– Å drikke moderate mengder kaffe er også bra, og gjør deg yngre, tilføyer Enroth.

Du kan altså bli flere år yngre om du i dag har en skikkelig usunn livsstil, og klarer å bytte ut røyk, brus og usunn mat med fet fisk, trening og passe mengder kaffe.

Tror blodprøve kan motivere

Forskerne ved universitetet i Uppsala håper på at slike blodprøverkan gjøre det enklere for leger å motivere pasientene sine til å legge om til en sunnere livsstil, dersom de kommer på markedet.

– Enn så lenge er metoden bare brukt til forskningsforsmål, den finnes ennå ikke som et kommersielt produkt som det går an å bestille, skriver Stefan Enroth i en epost til forskning.no. Men han og hans kolleger håper at det kan bli en test man kan bestille på legekontoret på sikt. 

Forskerne ser for seg at pasientene kan bli mer motivert til å holde fast ved en sunnere livsstil, ved at legen tar nye blodprøver underveis som kan vise bedring.

Ifølge artikkelen kan blodprøven også si noe om hvilke medisinske behandlinger pasienter bør få. Legene kan underveis i behandlingen sjekke hvor effektiv den er.  

Kan lage fantombilde av forbrytere

Forskerne har også klart å analysere proteinprofilen i tørkede blodflekker.

Dette åpner helt nye muligheter for at kriminalteknikere kan danne seg en slags profil av gjerningsmenn, ved å undersøke blodfunn på åsteder for forbrytelser.

Ved hjelp av proteinprofilen kan kriminalteknikere lage et fantombilde med de grunnleggende kroppslige kjennetegnene til gjerningsmennene, ifølge forskerne.

Kilde:

Stefan Enroth, Sofia Bosdotter Enroth mf: Protein profiling reveals consequences of lifestyle choices on predicted biological aging. Nature, Scientific Reports nr 5, artikkel nr 17282. 1. desember 2015. Doi:10.1038/srep17282. 

Powered by Labrador CMS