Aktive kvinner lever lenger

Fysisk aktivitet har positiv innvirkning på helsen din. Faktisk vil selv en liten økning i ditt aktivitetsnivå, hvis du er lite aktiv fra før, redusere dødelighet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Shutterstock)

– Inaktive kvinner har dobbelt så stor risiko for tidlig død sammenlignet med kvinner som er moderat aktive, forteller postdoktor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø (UiT), Kristin Benjaminsen Borch.

I sin doktorgrad har hun sett på hvilken betydning fysisk aktivitet har for dødelighet hos norske kvinner. Når det gjelder hjerte- og karsykdommer fant forskeren klare forskjeller på aktive og inaktive kvinner.

– Kvinner som ikke er aktive har 3,5 ganger høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med kvinner som er moderat aktive, sier Borch.

Hun utdyper at moderat trening tilsvarer cirka 30 minutter aktivitet per dag.

– Risikoen synker til fra 3,5 til 1,5 dersom kvinnene begynner å bevege seg mer, forteller Borch.

Dessverre så viser det seg at kvinner, og befolkningen generelt, er for lite aktive.

Kristin Benjaminsen Borch. (Foto: Elisabeth Øvreberg)

– Kun 20-30 prosent av oss er aktive 30 minutter daglig. Det er lavt.

Interessante funn

Forskningen til Kristin Benjaminen Borch baserer seg på Kvinner og kreft-studien som i 11 år har fulgt 80 000 kvinner i alderen 30-70 år. Borch har sett på dødelighet blant kvinner og risiko for brystkreft.

– Vi fant også ut at kvinner som er mer enn moderat aktive, ikke øker leveårene.

Noe som virkelig forundrer forskeren, er funnene hun gjorde på risiko for å få brystkreft etter overgangsalder. Borch forventet å få resultater som viste at fysisk aktivitet i ungdomsårene og videre inn i voksen alder ville gi lavere risiko for kreftdiagnose, men det hun fant var noe helt annet.

– Vi så at lavt fysisk aktivitetsnivå i tenårene viste en svak beskyttende effekt for brystkreft, sier hun.

Men presiserer at hun og kollegaene på ingen måte oppfordrer tenåringer å sette seg i sofaen.

– På ingen måte! Det er viktig å presisere at dette er funn fra kun én studie, og at dette ikke samsvarer med andre studier som viser at fysisk aktivitet reduserer kreftrisiko.

Hun forteller at resultatene fra Kvinner og kreft-studien derimot viser at fysisk aktivitet er positivt for voksne kvinner.

– Det at vi har funnet ulike resultater tyder på at funnene kan skyldes faktorer vi ikke klarer å justere for, samt at sammenhengen mellom risikoen for brystkreft og fysisk aktivitet i utgangspunktet ikke er en veldig sterk sammenheng.

– Vi konkluderer derfor med at vi ikke finner en sterk sammenheng mellom brystkreft etter overgangsalder og fysisk aktivitet i ung og voksen alder i vår studie, sier Borch.

Samtidig viser en nylig publisert studie at fysisk aktivitet kun ga 12 prosent reduksjon i risikoen for brystkreft.

Livsstilen avgjør

Prosjektleder for Kvinner og kreft-studien ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT, Eiliv Lund, fortalte i et tidligere intervju med uit.no at kvinners livsstil påvirker kreftrisikoen.

– Røyk- og alkoholvaner, kroppsvekt og kosthold – alt teller med i den totale summen. Man må huske at kreft er mange forskjellige sykdommer, med mange forskjellige årsaker, utdypet Lund.

Hun fortalte eksempelvis at Finnmark har hatt lavere forekomst av brystkreft enn Oslo fordi kvinner historisk sett har fått barn tidligere i nord.

Kreft i tykktarmen har også vært mindre fremtredende her, blant annet på grunn av kosthold og fysisk aktivitet.

Powered by Labrador CMS