EN KLASSIKER FRA ARKIVET:

Er du den eneste som kjenner at det stinker? Vesentlig flere kvinner enn menn opplever fantomlukter. (Foto: Halfbottle / Shutterstock / NTB scanpix)
Er du den eneste som kjenner at det stinker? Vesentlig flere kvinner enn menn opplever fantomlukter. (Foto: Halfbottle / Shutterstock / NTB scanpix)

Mange kjenner vonde lukter som ikke er der

Kjenner du ofte stanken av noe svidd eller råttent, uten noen grunn? I så fall er du langt fra alene, ifølge amerikanske forskere.

Noen mennesker kjenner lukter som ikke er der. Det er ofte snakk om ubehagelige odører av typen svidd, råttent eller kjemisk. For noen er fantomlukten så plagsom at de har problemer med å få i seg maten.

Forskere har vært klar over at dette fenomenet finnes, men vi vet svært lite om det.

Derfor gjorde Kathleen E. Bainbridge og kollegaene hennes nylig en undersøkelse for å få større oversikt over hvor mange som har dette problemet, og hva som er felles for dem.

De konkluderer med at rundt 6,5 prosent av folk over 40 opplever fantomlukter.

Flest kvinner

Bainbridge og kollegaene gikk igjennom svar fra nesten 7 500 mennesker som hadde vært med på en spørreundersøkelse. Det viste seg an over 500 av dem luktet fantomlukter.

To av tre som kjente luktene var kvinner, og overraskende nok var problemene vanligst hos de yngre deltagerne. Tidligere data har antydet at problemet først og fremst rammer de over 60, men resultatene fra denne undersøkelsen viste at de under 60 oftest opplevde luktene.

Siden studien bare inkluderte deltagere fra 40 år og oppover, kan ikke forskerne si om problemet også finnes hos enda yngre grupper.

Feil i nervesystemet

Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at fantomlukter oftere rammer mennesker som er lavere på den sosiale og økonomiske rangstigen.

Risikoen var også større for de som slet med tørr munn eller hadde dårlig helse generelt. I tillegg viste dataene at mennesker som tidligere hadde pådratt seg hodeskader var mer utsatt.

Det er ikke godt å si hvorfor det er slik, siden vi ikke vet hva fantomluktene skyldes.

Antagelig er det snakk om en feil i nervesystemet knyttet til luktesansen, skriver forskerne. Men vi vet ikke om feilen ligger i selve luktorganet, eller om det er i hjernen problemet sitter.

Kanskje rammes mennesker med lavere sosioøkonomisk status oftere fordi de er mer utsatt for luftforurensning og dårlig inneklima, spekulerer Bainbridge og co.

Vet lite

Forskerne vedgår at de nye resultatene bare skraper i overflata av problemet. Vi har fortsatt lite kunnskap om fantomluktene, for eksempel hvor ofte de opptrer, hvor lenge de varer og hvor intens lukten er.

Vi vet heller ikke hvordan problemet henger sammen med andre helseplager. Opplever mennesker med dårlig generell helse oftere fantomlukter, eller gjør de plagsomme luktene at disse menneskene oppgir dårligere helse?

Her trengs det altså mer forskning, skriver Bainbridge og kollegaene. De mener en god begynnelse nettopp er å kartlegge problemet, slik at flere forskere kan få nye ideer om hva det kan skyldes og hvordan det kan behandles.

Referanse:

K. E. Bainbridge, D. Byrd-Clark, D. Leopold, Factors Associated With Phantom Odor Perception Among US Adults Findings From the National Health and Nutrition Examination Survey, JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, august 2018.

Powered by Labrador CMS