Tyske forskere har spurt folk om seksualitet og luktesans. (Foto: Evgeniy pavlovski / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan en følsom nese gi bedre sex?

Folk med god luktesans oppgir at de har mer nytelse og oftere orgasmer, i en ny studie. En sammenheng mellom luktesansen og seksualiteten er ikke uventet, mener norsk lukteforsker.

Hvis du har en nese som værer hvert minste odørfnugg i omgivelsene dine, synes du kanskje at lukt er viktig for sex.

At luktesans er koblet til den seksuelle opplevelsen vår, er også det tyske forskere konkluderer med i en ny studie i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior.

Blant de 70 deltakerne fant de en sammenheng mellom hvor godt de gjorde det i en luktetest og hvor mye nytelse de pleide å oppleve i sexlivet sitt. De luktesterke damene i studien så dessuten ut til å ha orgasmer ved samleie oftere.

Studien støtter antakelsen om at luktesansen er knyttet til den seksuelle opplevelsen hos både menn og kvinner, skriver forskerne i studien.

Luktesansen

Øverst i nesa sitter enden av luktenervene med mottakere som fanger opp kjemiske luktstoffer i lufta. De sender signaler langs nerver som går gjennom skallebeinet som er en porøs vegg, opp til lukteløken som sitter helt oppunder ved hjernen.

Lukteløken sender signalene videre til luktsentrene i hjernen, som gjør oss bevisste på hva vi lukter.

Det kan det være flere grunner til dårlig luktesans. Noen mister luktesansen fordi de har vært utsatt for hodeskader, for eksempel på grunn av vold. Andre kan få dårligere lukteevne på grunn av polypper i nesen eller etter en kraftig forkjølelse.

Kilde: Mette Bratt

Unge deltakere

At sansing er en del av sex, kan vel knapt overraske noen. Men forskningen som finnes, kan ikke gi noe sikkert svar på om for eksempel dårlig luktesans kan påvirke sexlivet ditt negativt, ifølge de tyske forskerne.

Det finnes nemlig en del tilstander som kan henge sammen med både seksualitet og luktesans, som pusteproblemer, depresjon og sosial usikkerhet, skriver de i artikkelen. Dette kan gi forvirrende resultater i personer sliter med flere ting.

For å prøve å unngå dette valgte de tyske forskerne ut ganske unge deltakere. De var mellom 18 og 36 år. Alle hadde en luktesans som var innenfor normalen og opplevde at selv at de hadde god helse.

Så testet forskerne de 28 menn og 42 damene med duftprøver av typen Sniffin' sticks. Testen varte i 15 minutter, og deltakerne fikk en score etter hvor følsom nesen deres var til å oppfatte lukten i prøven.

De fikk dessuten en rekke spørsmål om ulike elementer ved sexlivet sitt, og forskerne sammenlignet så svarene med resultatene av luktetesten.

Hos både menn og kvinner så forskerne at det var en sammenheng mellom hvor god luktesans de hadde og hvor sterk nytelse de opplevde i seksuelt samvær med andre.

Men selv om forskerne prøvde å utelukke andre mulige påvirkninger på luktesans og seksualitet i studien, vil de fremdeles ikke slå fast om en følsom nese faktisk gir en sterkere nytelse.

– Det er rett og slett ikke sikkert om god luktesans styrker den seksuelle opplevelsen eller om hyppigere orgasmer og sterkere nytelse i seksuelle interaksjoner forbedrer luktesansen – eller om en underliggende mekaniske driver begge de to: både den seksuelle opplevelsen og luktesansen, skriver Johanna Bendas i en e-post til forskning.no.

Hun er en av forskerne bak studien.

Ikke overrasket

Mette Bratt er luktesansforsker, lege og sjef på Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Mette Bratt har lenge vært opptatt av lukt. Nå forsker hun på opptrening av luktesans. (Foto: St. Olavs Hospital)

Hun er ikke overrasket over at den nye studien viser en kobling mellom luktesansen og seksualitet hos deltakerne.

– Dette er ikke ukjent – det ser man også på de mange artiklene som forskerne refererer til i studien. Det er også logisk hvis vi ser på dyreriket og hvordan dyr skiller ut stoffer for å finne paringsklare partnere. Vi vet at det ikke er like sterkt hos mennesker, og det er uenighet blant ekspertene, men det er jo ikke rart om lukt har betydning for oss også.

Men Bratt er skeptisk til å dra sterke konklusjoner om at luktesansen kan kobles til for eksempel orgasmeantallet, men ikke hvor ofte deltakerne hadde sex – som var et av de andre elementene ved sexlivet som studien undersøkte.

– Jeg synes studien er godt gjennomført, men jeg synes også at de har analysert veldig mange undergrupper av seksuell opplevelse. Derfor kan det bli litt tilfeldig hvor man finner signifikante sammenhengene mellom luktesansen og de ulike underkategoriene, særlig når det ikke er mer enn 70 deltakere.

Innvendinger mot luktetest

Bratt forsker på om det er mulig å trene opp luktesansen. Derfor kjenner hun godt metodene for å teste luktesans.

Hun pleier å måle tre ting. Hvor høy luktkonsentrasjon som skal til før de oppfatter den, om de klarer å skille den fra andre lukter, og om klarer de å kjenne hva de lukter?

Hun stusser ved at de tyske forskerne bare gjort den ene testen som måler terskelen for å oppfatte lukt.

– Jeg tror det hadde vært interessant å måle de to andre fordi dette med seksualitet og lukt nok er komplisert. Det har mye med minner og hukommelse å gjøre – at du forbinder en lukt med en partner eller noe fint. Det henger nok mer på evnen til å skille mellom lukter og identifisere dem enn selve terskelmålingen.

– Jeg merket meg dette da jeg leste studien. Den er godt forskningsmessig gjennomført, men likevel tenker jeg at når du lukter og kjenner igjen lukten av partneren din, så har det med mer enn lukteterskelen din å gjøre.

Dessuten har Mette Bratt erfart at folk med normal luktesans kan score forskjellig på tre tester i løpet av et år. Derfor er det kanskje knapt å bare bruke én måling, slik forskerne gjorde i denne studien, mener hun.

Du kan ha dårlig luktesans uten å vite det

Du tenker kanskje at du har en grei luktesans, og at du ikke savner en skarpere nese hverken i senga eller andre steder.

Men det er ikke helt uvanlig at folk går rundt og tror at de har en godt fungerende nese, mens luktetester avslører at den er under pari. Det er Mette Bratts erfaring.

Og kanskje er luktesansen viktigere å legge merke til enn vi tror.

En studie fra 2012 fant at personer som var født helt uten luktesans, oftere var deprimerte og sosialt usikre enn andre. En annen, fra 2017, fant også en sammenheng mellom god luktesans og et sosialt liv, men da bare blant kvinner.

En amerikansk studie fra 2014 viste at eldre mennesker som mister luktesansen, har fire ganger så stor risiko for å dø i løpet av fem år sammenliknet med de med god luktesans. Ikke fordi dårlig luktesans i seg selv nødvendigvis er livsfarlig, men fordi det kan være et tegn på at noe ikke er helt som det skal i kroppen.

Bratt synes den nye studien er interessant for hvordan hun og andre leger håndtere pasienter som har fått nedsatt luktesans. Hva om sexlivet også er blitt dempet?

– Det er jo ikke fremmed at leger, som andre yrkesgrupper, har vanskelig for å snakke om seksualitet – også øre-nese-leger. Vi har jo i hvert fall ikke hatt fokus på det. Men så er det heller ikke så mange som har fokus på lukt. Det blir ofte sekundært. Derfor synes jeg det er kjempebra med denne nye studien.

Referanse:

J. Bendas, T. Hummel , I. Croy: Olfactory function relates to sexual experience in adults. Archives of Sexual Behavior, juli 2018, på nett mai 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS