Dør av sen HIV-behandling

Over en million europeere har HIV uten å vite det. Særlig i Øst-Europa blir HIV-smittede behandlet for sent, og den sene diagnostiseringen koster i år 100 000 europeere livet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Indikerende sykdommer

Disse sykdommene kan indikere at man er smittet med hiv:

  • Seksuelt overførte sykdommer
  • Lymfeknutekreft
  • Livmorhalskreft eller endetarmskreft.
  • Helvetesild
  • Hepatitt B og C
  • Akutt kyssesykelignende sykdomsbilde
  • Mangel på hvite blodlegemer eller blodplater
  • Spesielle former for eksem (Seborré)

Det finnes effektiv behandling mot HIV, men mange oppdager infeksjonen så sent at de likevel dør som følge av den smittsomme sykdommen.

Europeiske HIV-eksperter anslår at halvparten av de 2,5 millionene HIV-smittede i Europa og Sentral-Asia går rundt med viruset i blodet uten at de selv vet det.

I Danmark har hver femte av landets 5 000 HIV-smittede antagelig ikke oppdaget sykdommen sin enda. I Sør-Europa er det hver tredje, mens over halvparten av de HIV-rammede i Øst-Europa bærer smitten uten å vite det.

Når de endelig blir diagnostisert, er sykdom ofte så framskreden at mange av dem forventes å dø innen et par år.

– Hvis du forblir udiagnostisert, kommer du først inn når du er alvorlig syk. Det er en situasjon som er forbundet med en stor risiko for å dø, sier professor i virussykdommer Jens Lundgren fra Københavns Universitet.

– Vi regner med at 20-25 prosent av dem som kommer inn med en Aids-definerende sykdom vil dø innen et par år. Hvis man kommer inn i tide er det bare seks prosent som dør i løpet de første tre årene.

100 000 unødvendige dødsfall

Lundgren er formann for styregruppen for HIV in Europe, et europeisk initiativ som forsøker å sette fokus på bedre testing og tidligere behandling av HIV i Europa.

Organisasjonen, som utgjøres av HIV-eksperter fra hele kontinentet, arrangerte nylig en konferanse i Stockholm, og der la Lundgren fram antallet dødsfall som trolig skjer på grunn av for sen diagnose.

– 100 000 dør i Europa uten grunn i år 2009 fordi de kommer for sent inn på sykehusene og dermed ikke utnytter den muligheten vi har for å behandle dem, anslår han.

Han kaller de mange dødsfallene unødvendige og mener at det gjøres altfor lite for å bremse utbredelsen av sykdommen.

I år 2001 var 1,2 millioner europeere smittet av HIV, og på bare seks år var dette tallet nesten fordoblet, slik at det i år 2007 fantes 2,2 millioner HIV-smittede i Europa. Av disse var bare omkring halvparten, ifølge HIV in Europe-initiativet, blitt diagnostisert.

Smitter uten å vite det

Organisasjonen anmoder derfor om en skjerpet europeisk innsats mot HIV. Dels på grunn av de mange ekstra dødsfallene forårsaket av for sen behandling, men også fordi de udiagnostiserte HIV-rammede utgjør en smitterisiko for samfunnet rundt dem.

– Hvis du ikke selv er klar over at du er HIV-smittet, vil du heller ikke i samme omfang tenke på at du kan smitte andre, sier Lundgren og henviser til amerikanske undersøkelser som viser at risikoen for å spre smitten er 3-4 ganger høyere hvis man ikke selv vet at man har HIV.

HIV in Europe oppfordrer den europeiske avdelingen av WHO og European Center for Disease Prevention and Control. Lundgren vil ha institusjonene til å innføre større overvåking av HIV i Europa.

Helt konkret mener han at de europeiske landene bør HIV-teste alle pasienter som kommer på sykehuset med en av 20 såkalt HIV-indikerende sykdommer som HIV in Europe har listet opp.

Danmark er europeisk forbilde

Men i Danmark vil obligatoriske tester for HIV etter en liste over HIV-indikerende sykdommer ikke gjøre noen forskjell, mener overlege Niels Obel fra epidemiklinikken på Rigshospitalet.

– Jeg forestiller meg at de danske legene er temmelig opplyst. Jeg tror at legene vet at disse sykdommene indikerer HIV. Pasienter med de sykdommene blir som regel allerede undersøkt for HIV i Danmark, sier Obel.

Til gjengjeld er han enig i at en slik liste vil kunne hjelpe mindre velutdannede leger i Øst-Europa.

Selv om 1000 personer i Danmark antagelig er smittet uten at det har blitt oppdaget, så er tallet et av Europas laveste sett i forhold til antallet diagnostiserte HIV-smittede.

En del av de uoppdagede har bare hatt sykdommen i kort tid, og en del er flyttet hit fra utlandet, slik at de kan være vanskelige fange opp, poengterer Obel.

Det skyldes ifølge overlegen både kulturelle og samfunnsmessige forhold at det danske helsesystemet har god kontroll på smitten i forhold til i Øst-Europa.

– Jeg tror stigmatiseringen i Danmark er mindre enn andre steder. I Danmark blir man ikke forfulgt hvis man har HIV. Det har også noe å gjøre med at folk vet at når de kommer inn i systemet i Danmark, så får de best mulig behandling. Og så er det en høy grad av opplysning her, som også spiller inn her, sier Obel.

Mellom 60 og 80 HIV-pasienter dør årlig i Danmark.

Lenker:

HIV in Europes hjemmeside

Jens Lundgrens profil

Niels Obels profil

Powered by Labrador CMS