Regjeringen foreslår at gravide får gratis vaksine mot kikhoste, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.

FHI anbefaler at gravide vaksineres mot kikhoste

Danmark har erklært kikhoste-utbrudd. Norge har også en økning. Nå vil Folkehelseinstituttet at gravide vaksineres for å beskytte babyen.

Under pandemien stupte antall tilfeller av kikhoste. Nå har Norge en økning av kikhoste igjen.

– Hittil i år er det meldt 500 tilfeller. Disse tallene forventes å øke i året som kommer. Det sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet, FHI, til forskning.no.

FHI har anbefalt at gravide får vaksine mot kikhoste. Det kommer frem i regjeringens forslag til statsbudsjettet.

Kan beskytte sårbare nyfødte 

Små spedbarn er mest utsatt for alvorlig sykdom. 

– Nyfødte er mest sårbare før de får den første dosen når de er tre måneder, forklarer Greve-Isdahl.

Når mor vaksineres i 2. eller 3. trimester av svangerskapet, dannes antistoffer som overføres til fosteret. Det kan hindre alvorlig sykdom.

Dermed blir det nyfødte barnet beskyttet i den mest sårbare perioden.

– Siden så få har blitt smittet av kikhoste under koronapandemien har vi havnet i en smittegjeld, forklarer overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Norge har en høy vaksinasjonsdekning blant barn som beskytter dem mot alvorlig sykdom. Likevel er det ikke nok til å hindre smittespredning.

Står i «smittegjeld» på grunn av pandemien

Folkehelseinstituttet anbefalte ikke å vaksinere gravide mot kikhoste i 2019. 

Hvorfor har dere snudd?

– Vi skrev allerede da at vi kunne endre anbefaling hvis den epidemiologiske situasjonen skulle endre seg. Vi har hele tiden ment at det er et trygt og effektivt tiltak hvis sykdomsforekomsten tilsier at det er nødvendig, sier Greve-Isdahl. 

Det har nå skjedd.

Under koronapandemien var det et kraftig fall i forekomsten av kikhoste på grunn av smitteverntiltak.

– Det er nettopp derfor vi frykter et nytt utbrudd av kikhoste som kan gi alvorlig sykdom, forklarer Greve-Isdahl.

De få tilfellene de siste tre årene, er paradoksalt nok problemet.

– Siden så få har blitt smittet under koronapandemien har vi havnet i en smittegjeld, forklarer hun. 

Færre i befolkningen er immune mot kikhoste nå. 

Kan kjøpe vaksine selv hos fastlegen

Det er viktig å få vaksinering av gravide på plass før økningen av kikhoste forsetter, sier overlegen.

Dersom forslaget går gjennom i Stortinget, vil det ta noe tid å få satt i gang vaksineringen av gravide.

– Vi regner med å få det på plass løpet av våren 2024, sier Greve-Isdahl.

– Bør gravide som har termin før dette, be om å bli vaksinert?

– Ja det er ingenting i veien for å be fastlegen om vaksinen. Den koster om lag 350 kroner, sier overlegen ved FHI.

Vaksinen er den som brukes til oppfriskningsvaksine til voksne. Den beskytter mot difteri og stivkrampe i tillegg til kikhoste.

Ungdom smittes mest

Blant de 500 meldte med kikhoste hittil i år, er flest tilfeller blant ungdom i alderen 15 til 19 år. Fortsatt er det færre smittede enn før pandemien.

Utbrudd av kikhoste kan komme brått og bli store. Det gir høy risiko for flere alvorlige sykdomstilfeller og også dødsfall blant spedbarn.

I Norge får barn oppfriskning av kikhostevaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2. klasse og i 10. klasse.

Vaksine-effekten avtar etter noen år

– Kikhostevaksine gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Men beskyttelsen mot å bli smittet og syk avtar etter noen år, forklarer Greve-Isdahl.

Voksne anbefales å ta oppfriskningsdose hvert tiende år.

– Vi antar at mange får tilbud om denne vaksinen når de skal reise utenlands. Eller har urene sår og er i kontakt med helsetjenesten, sier hun. 

Men at den anbefales til alle hvert tiende år, er nok ikke så godt kjent, vedgår hun.

«100 dagers hoste»

Kikhoste er vanligvis ikke noen farlig sykdom for verken større barn eller voksne.

– Den gir langvarig, veldig plagsom hoste, og kalles også hundre dagers-hoste. Den gir lite feber. Det gjør nok at sykdommen har en viss underrapportering, sier Greve-Isdahl.

Likevel gjør godt tilfang til tester at vi har mindre underrapportering i Norge enn i mange andre land.

Over 2.000 fikk kikhoste før pandemien:

I årene mellom 2015 og 2019 ble det meldt mellom 1.900 og 2.500 tilfeller årlig. I pandemiåret 2020 var det 812 tilfeller av kikhoste. 

Så å si alle ble meldt før landet ble stengt ned 12.mars.

I 2021 og 2022 ble det kun meldt om henholdsvis 38 og 44 antall tilfeller. 

Nå har det steget til over 500 tilfeller hittil i år.

Kan være dødelig

Flere land tilbyr vaksine mot kikhoste til gravide allerede. USA og Storbritannia startet for over ti år siden. 

Danmark melder om en kraftig økning i kikhoste og har erklært at det er et utbrudd. Et spedbarn døde i sommer. 

Danmark har gjeninnført kikhostevaksine til gravide. Andre land har fulgt etter, senest Sverige i fjor.

Forekomsten er høyest blant barn under ett år, ungdom og voksne. 

Vaksinen mot kikhostevaksine virket bedre før

Vaksinen mot kikhoste som ble gitt frem til 1998 ga en bedre immunitet enn den som blir gitt nå. 

– Men ulempen var at den ga mer bivirkninger og var ofte forbundet med feber og skriketokter blant spedbarn, sier Greve-Isdahl.

De som har fått vaksinen etter 1998, har mindre bivirkninger. 

– Men ulempen er at beskyttelsen avtar etter de første årene, forklarer hun.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse: 

Forslag om kikhostevaksine til gravide for å beskytte babyen. Folkehelseinstituttet, 11. oktober 2023.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS