Trygt å føde med MS

Kvinner med multippel sklerose (MS) kan trygt føde. Tilstanden medfører ingen økt risiko i svangerskapet, verken for mor under fødselen eller for barnet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette viser en ny epidemiologisk studie ved Haukeland universitetssykehus.

– Studien viste at det er trygt for kvinner med MS å føde. Kvinnene hadde ikke større problemer enn andre under svangerskapet.

– Barna hadde heller ikke høyere dødelighet eller flere misdannelser enn ellers i befolkningen, forteller Julie Dahl ved Institutt for klinisk medisin.

Små forskjeller

Gravide med MS hadde noe hyppigere forekomst av operative fødsler, som planlagte keisersnitt og bruk av tang.

Dessuten hadde barna en vekt som lå 100 gram under gjennomsnittet for nyfødte.

­– Forskjellene i frekvensen av operative fødsler og vekt er forholdsvis små. Forskjellen har ikke betydning for antall dødfødsler eller misdannelser hos barna av MS kvinner, sier Dahl.

Julie Dahl er spesialist i nevrologi og disputerte i høst ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.

Forskningen er basert på en epidemiologisk studie med data fra Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt register for multippel sklerose. Studien tar for seg to millioner fødsler mellom 1967 og 2002, hvorav 650 var fødsel hvor mor hadde MS.

Fødselseksplosjon

Julie Dahls forskning viser at det er trygt for MS-kvinner å få barn. (Foto: Kim E. Andreassen)

Studien viste også at antall kvinner med MS som føder barn er 8 ganger større de siste 10 årene enn på 70-tallet.

– MS-rammede kvinner har stadig fått bedre medisinsk oppfølgning. I tillegg har medikamenter som bremser sykdommen vært brukt de siste 15-20 årene. Diagnosen stilles gjerne tidligere i forløpet nå enn på 70-tallet, sier Dahl.

Gjennomsnittsalderen for fødende har også økt markant i denne tidsperioden, så kvinnene rekker å få diagnosen før de føder barn.

– Disse faktorene bidrar nok sammen til at flere kvinner med MS får barn nå enn tidligere, mener Dahl.

Opp av stolen ut i solen

Ingen har løst MS-gåten enda, og det finnes heller ingen helbredende kur mot MS. Det finnes kun bedre diagnoseverktøy og bedre behandlingsstrategier enn tidligere.

Økt kunnskap gir også mulighet for å komme med råd om forebygging.

– Bortsett fra genetiske betingelser, er det enighet om at røyking, kyssesyken og mangel på D-vitamin er risikofaktorer på MS.

– Et studium fra Nord-Norge har vist at det å være eksponert for sol ved at man leker ute i barneårene er beskyttende for utvikling av MS. Barna bør være ute og leke i solen fremfor å sitte inne, sier Dahl.

Mot normalt

Ifølge Dahl er MS en mangeartet sykdom som ikke trenger å gjøre livet alt for vanskelig for den som er rammet.

– MS rammer forskjellig og i mange tilfeller kan en leve et tilnærmet normalt liv. I våre data av gravide kvinner med MS er omlag halvparten ute i lønnet arbeid, omtrent som i normalpopulasjonen, forteller Dahl.

Powered by Labrador CMS