Overvekt kan gi svangerskapsforgiftning

Amerikanske forskere mener at kvinners kroppsmasseindeks før de blir gravide, påvirker risikoen for å utvikle svangerskapsforgiftning. En liten økning i kroppsfett før graviditet, øker økte sjansen for forgiftning merkbart.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

1 200 gravide kvinner ble fulgt gjennom svangerskapet av forskere fra University of Pittsburgh i USA, med formål å finne ut av årsaker til svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning er av de mest alvorlige sykdommene som kan ramme mor og foster, og fem til ti prosent av alle svangerskap blir rammet. I ekstreme tilfeller kan både mor og barn dø av sykdommen.

Årsakene er foreløpig ukjente, men nå har amerikanske forskere funnet en sammenheng mellom mye kroppsfett hos mor og økt risiko for tilstanden.

Mer fett, høyere risiko

De 1 200 kvinnene i studien ble tatt med i undersøkelsen før de hadde gått 16 uker gravide, dette fordi svangerskapsforgiftning for det meste kommer snikende etter 20 ukers graviditet.

Ved fødselen hadde seks prosent av kvinnene hatt svangerskapsforgiftning.

Forskerne satt seg så ned med dataene på kvinnene, og etter å ha justert for alder, røyking, sivilstatus, utdannelse og etnisk bakgrunn - sto en faktor ut: Kvinnenes kroppsmasseindeks.

Kroppsmasseindeks er en indeks som viser prosentandel av kroppsfett hos mennesker. Forskerne fant at jo høyere slik indeks kvinnene hadde før de ble gravide, jo mer sannsynlig var det at de utviklet svangerskapsforgiftning.

Mest overrasket ble forskerne over at det var en så liten økning i kroppsvekt som skulle til, samtidig som kvinner som ikke blir regnet som overvektige hadde økt risiko til sammenligning med undervektige.

Kurvelineært forhold

Risikoen for å få svangerskapsforgiftning viste seg å være kurvelineær i forhold til mors kroppsmasseindeks. Det vil si at dess mer kroppsfett mor hadde før graviditet, dess mer økte sjansen for å få svangerskapsforgiftning.

For eksempel hadde en kvinne med en kroppsmasseindeks på 26, som blir karakterisert som “overvektig”, dobbelt så stor risiko for å få svangerskapsforgiftning sammenlignet med en kvinne med “normal” kroppsmasseindeks på 21.

Begge kvinnene hadde en høyde på 1,68 meter, og vekten til den normale var på 59 kilo, mens vekten til den overvektige var på 72 kilo.

Når forskerne sammenlignet en like høy kvinne, men med en vekt på 84 kilo, som ble regnet som “fet”, hadde hun en tre ganger så høy risiko som den normale kvinnen for å få svangerskapsforgiftning.

Kanskje mest overraskende var at en kvinne med kroppsmasseindeks 17 som blir regnet som klart “undervektig”, hadde bare halvparten av risikoen sammenlignet med den “normale” kvinnen.

Dette representerer en forskjell på 11 kilo mellom to kvinner som er 1,68 meter høye.

Dette siste funnet leder forskerne til å tro at det er selve fettvevet som spiller en rolle i utviklingen av svangerskapsforgiftning, og ikke vekt i seg selv.

Bedre forståelse viktig

Ved nærmere gjennomgang av dataene mener forskerne at omtrent halvparten av tilfellene av svangerskapsforgiftning blant kvinnene kunne spores tilbake til to faktorer;

  • Økt betennelsesrespons, noe som ofte har en sammenheng med høy kroppsvekt.
  • Økte fettverdier i blodet, noe som også har en sammenheng med overvekt.

Disse faktorene har forskerne lenge hatt en mistanke om at kan spille en rolle i svangerskapsforgiftning.

- Økt forståelse av forholdet mellom kroppsmasseindeks og svangerskapsforgiftning er avgjørende for å kunne behandle tilstanden, sier en av forskerne bak studien i en pressemelding.

Forskerne mener for øvrig at amerikanernes kraftige vektøkning som befolkning, i følge deres resultater i denne studien, kan tyde på at det vil skje en økning i antall svangerskapsforgiftninger i framtiden.

Studien ble lagt fram på det årlige møtet i American Society for Nutritional Sciences: “Experimental Biology 2004”, men er ennå ikke publisert.

Powered by Labrador CMS