Folkehelseinstituttet er bekymret for at personer som er i risikogruppene for influensa, blir alvorlig syke. En halv million flere bør ta vaksinen. (Foto: Cornelius Poppe, Scanpix)

Bare halvparten i risikogruppene tar influensavaksine

For en million nordmenn kan det være farlig å få influensa. Likevel tar bare halvparten av disse vaksine. Men det er ennå ikke for sent.

For noen kan influensa være farlig. Likevel er det bare halvparten av dem som burde vaksinere seg, som gjør det. Det finnes også medisiner som virker.

- Det er brukt 500 000 influensavaksiner. Det er ikke flere enn i fjor. Hele en million nordmenn er i risikogruppene som bør vaksinere seg, forteller seniorforsker Hungnes ved folkehelseinstituttet til forskning.no.  

Kan gi lungebetennelse og død

Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Årlig dør i gjennomsnitt 900 personer av influensa. Vaksine kan redde liv eller gi andre helsegevinster som mildere symptomer eller at man unngår følgesykdom.

De mest utsatte er alle som er over 65 år, de som har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

En ny studie har vist at gravide rammes hardere av influensa enn andre.

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg hvis du er i en av risikogruppene. Ta kontakt med din fastlege.

Vi har tidligere omtalt hvorfor folkehelsa vil at alle gravide i andre og tredje trimester vaksinerer seg. 

Det er ennå ikke for sent å ta vaksine. Det tar rundt to uker før den virker.

Risikogrupper som anbefales vaksine:

 • Alle som er fylt 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
  Alle med:
 • diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom/astma
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom/skade
 • Nedsatt infeksjonsmotstand
 • Svært alvorlig fedme
 • Andre alvorlige/kroniske sykdommer der influensa utgjør alvorlig helserisiko

Årets vaksine

Årets influensavaksine dekker som vanlig tre ulike influensavirus:

 • Influensa A (H1N1)
 • Influensa A (H3N2)
 • Influensa B

Årets vaksine dekker ikke varianten av H3N2 helt.  Den nye varianten har vært i mindretall i Norge, og det er usikkert i hvor stort omfang den vil sirkulere. Det er ennå for tidlig å si hvilket virus som vil dominere i årets influensautbrudd.

Det finnes medisin!

Blir du influensasyk før du får vaksinert deg, kan du likevel slippe å måtte tilbringe en uke i sengen. Antivirale midler som for eksempel Tamiflu demper symptomene, ifølge Folkehelseinstituttet. Disse er reseptbelagte. 

- Men du må starte behandlingen veldig kjapt etter at du har fått symptomer, det vil si innen to døgn fra du merker symptomer, understreker Hungnes.

I Norge er bruken av disse midlene svært beskjeden. Det kan ha sammenheng med restriktiv medisinbruk generelt i Norge, sammenlignet med mange andre land.

Tidligere studier har sådd tvil om effekten av Tamiflu.

Folkehelseinstituttet anbefaler likevel at personer i risikogruppene, som ikke har rukket å ta vaksine, går til legen for å få disse midlene. 

Powered by Labrador CMS