I noen fylker er det for få barn som har fått to doser med MMR-vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma, melder Folkehelseinstituttet. (Illustrasjonsfoto: Microstock/Scanpix)

For mange uvaksinerte barn i tre fylker

Det er nå rekordhøy vaksinasjonsdekning blant toåringer. Men tre fylker har for få fullvaksinerte barn mot meslinger, røde hunder og kusma. Flere land i Europa har nå meslingutbrudd.  

Folkehelseinstituttet la torsdag frem statistikk for vaksinasjonsdekningen i Norge. Den viser en rekordhøy dekning for toåringene sammenlignet med tidligere år.

De aller fleste av to- og niåringene har nå fått sin første dose MMR-vaksine.

Her har for få fått to doser

Selv om andelen toåringer som har fått MMR-vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder er 96 prosent, bør barna få to doser. Den andre dosen anbefales gitt i 6. klasse når barna er 11 år.

Minst 95 prosent av barna bør få to doser med denne vaksinen for å unngå sykdomsutbrudd, ifølge Folkehelseinstituttet.

På landsbasis har bare 91 prosent av 16-åringene fått to doser.

I de tre fylkene Telemark, Vestfold og Finnmark er andelen barn som har fått to doser MMR-vaksine under 90 prosent.

Sør-Trøndelag har høyest dekning med 94 prosent. 

Svikt i tilbudet?

I tillegg ligger Aust-Agder og Vest-Agder under 90 prosent når det gjelder røde hunder og kusma.

– Den lave dekningen for to doser MMR til 16-åringene kan skyldes manglende tilbud om den andre dosen av MMR før fylte 16 år, sier Sigrun Kongsrud, fagleder for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Spesielt for eldre barn som ikke har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet de første leveårene, er det viktig å sikre et slikt tilbud, tilføyer hun.

Totalt har 97 prosent av alle 16-åringer fått minst én dose MMR.

Utbrudd i Italia og Romania

Det pågår nå et utbrudd av meslinger i Europa. Bare i januar i år ble det meldt om rundt  500 meslingtilfeller i Europa. Hittil i år har det vært spesielt mange tilfeller i Romania og Italia.

Skal du ut og reise, oppfordrer Folkehelseinstituttet foreldre nå til å følge med på hvilke land som har utbrudd, særlig hvis du har små barn.

Den første dosen MMR-vaksine gis vanligvis i 15 måneders alder. Skal du reise til land med utbrudd, kan det være nødvendig å ta den enda tidligere.

Også i andre deler av verden er det utbrudd. Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC ) overvåker situasjonen og rapporterer jevnlig over meldte tilfeller av meslinger og røde hunder både i og utenfor Europa.

Kan være høyere

Alle vaksiner som gis i programmet er meldepliktige til SYSVAK.

De reelle tallene for vaksinasjonsdekningen lokalt kan være høyere enn det statistikken viser, ifølge Folkehelseinstituttet.

Tilbakemeldinger fra samtlige av landets fylker viser at tekniske problemer med elektronisk overføring av vaksinasjonsmeldinger fra kommunene til SYSVAK er en utfordring for å få frem reell vaksinasjonsdekning.

Manglende etterregistrering av vaksiner som er gitt før barnas ankomst til kommunen, og et oppdatert og tilgjengelig folkeregister, er andre viktige faktorer som påvirker statistikken.

Positiv trend for HPV-vaksinen

Vaksinasjonsdekningen mot polio ligger mellom 89 prosent og 94 prosent i de ulike fylkene. Østfold, Oslo, Aust-Agder og Finnmark ligger lavest, og Sør-Trøndelag høyest.

– For vaksine mot humant papillomavirus (HPV) i barnevaksinasjonsprogrammet fortsetter den positive trenden, og vi har nå en nasjonal dekning på over 80 prosent for fullvaksinerte jenter, sier Kongsrud.

Powered by Labrador CMS