Våre varme hender

Trodde du det bare var i Snåsa man hadde helsebringende hender? Da undervurderer du kanskje dine egne marsipanklissete labber.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Å vise kjærlighet fysisk kan kanskje være mer enn bare hyggelig. (Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no)"

Couple contact enchancement techniques

Sekvenser på 30 minutter tre ganger i uka hvor man berører hverandres nakke/ hals, skuldre, hender, både ansikt til ansikt og rygg mot rygg.

I studien ble dette gjort over fire uker, men forskerne mener å se visse forandringer allerede den første uka.

Deltakerne lærte seg også teknikker hvor de berørte pannen, ga skuldermassasje.

Berøringen i forsøket er utgangspunktet ikke seksuell.

Man skal veksle på rollene som mottaker og giver av berøringen. 

Skal øke bevisstheten for partnerens stemning og kropp, og gi antydede helsebringende effekter som senket nivå av stresshormoner, og lavere blodtrykk.

Kilde: “Influence of “Warm touch”. Support enchancement intervention among married couples on ambulatory blood pressure, oxytocin, alpha amylase og cortisol.”

- Våre funn antyder at fysisk, øm berøring i parforhold har en positiv effekt på flere ulike stressrelaterte sykdommer.

Det skriver Julianne Holt-Lundstad i en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. 

Holt-Lundstad er professor i psykologi ved Brigham Young University i Utah, USA.

Hun har nå stått i spissen for den første studien i verden som blant annet antyder hvilken god helseeffekt også menn også kan ha av “varm” berøring.

- I tillegg ser vi at effekten av regelmessig og gjentatte varme berøringer kan settes i sammenheng med økt nivå av det fordelaktige hormonet oksitocin, og lavere nivåer av stresshormoner for både menn og kvinner, skriver hun i artikkelen.

Skulle kose hjemme

Gjennom fire uker, skulle 34 (per definisjon) friske ektepar mellom 20 og 39 år være med i berøringsstudien. De fleste av parene ble lært opp i en berøringsteknikk  Couple contact enchancement techniques (se faktaboks), som de skulle utføre tre ganger i uka.

Noen av parene ble plukket ut som kontrollgruppe. Forskerne instruerte disse til å fortsette med sin vanlige kontakt, men å rapportere om den fysiske kontakten og stemningen i hjemmet.

Både før og etter perioden målte forskerne alle deltakernes blodtrykk flere ganger, i tillegg ulike hormonmålinger, blant annet av oksitocinet, som forskerne knytter til lavere nivå av stresshormoner og lavere blodtrykk.

"Ekteskapet kan ha helsemessige fordeler, antyder studien. (Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no)"

Deltakerne tok også spyttprøver av seg selv hjemme om ettermiddagen, i forbindelse med at de utførte den “kosen” de hadde fått instruksjon om fra forskerne.

- Vi fant betydelig effekt på oksitocinet fra disse spyttprøvene. Så tidlig som første uke, var oksitocinnivået betydelig høyere hos disse enn hos kontrollgruppa, skriver forskerne i artikkelen.

Forskerne mener funnene er ekstra relevante fordi koseforsøkene ble gjort utenfor laboratorium, i motsetning til tidligere studier med lignende resultater

Hjertegodt for menn?

Effekten berøringsøvelsene hadde på blodtrykket var mer positivt fremtredende for menn enn for kvinner, tydet målingene på.

- Mennene som ga og fikk berøringen hadde like høyt blodtrykk som mennene i kontrollgruppa før forsøket begynte. De hadde i gjennomsnitt høyere blodtrykk enn kvinnene, men på slutten av forsøket skilte de seg ikke lenger fra kvinnene, heter det i artikkelen.

- Det er nå mer og mer som peker mot at sosial og følelsesmessig støtte har en beskyttende effekt på både sykdomsfrekvens og dødelighet, mener forskerne.

Målingene antydet imidlertid at effekten ikke holder seg så lenge av gangen - de beste resultatene fikk de rett etter parene hadde gjort berøringsøvelsene.

Men forskerne holder fortsatt fast på at slik fysisk omsorg for å øke oxytocin, vil være heldig selv om nivående ikke holder seg konstante.

"Menn kan forbedre blodtrykket med varm berøring, mener forskerne. (Foto: www.colorbox.no)"

- Oksitocinaktiviteten vil dessuten være mer kraftfull når man gir varme berøringer regelmessig og gjentatte ganger, enn hvis man bare gjør det ved enkelttilfeller, heter det i artikkelen.

Mye igjen å berøre

Det er mye forskerne ennå ikke har “touchet” innpå i forhold til menneskene i undersøkelsen.

Hva har for eksempel personforholdet mellom to mennesker å si for hvor stor helseeffekten av berøringen kan være? Hva har lengden på ekteskapet å si, og dessuten mottaker og givers personlighet?

- Neste skritt kan også være å prøve å finne ut om fysisk berøring overgår omsorg i form av ord i denne sammenhengen, og eventuelt hvordan vi kan bruke en kombinasjon av verbal støtte og fysisk berøring, skriver artikkelforfatterne. 

Studien tok heller ikke med i vurderingen om det var de turbulente og stressede parene eller de som hadde trygge forhold, som hadde best nytte av forsøket.

Hvis du er singel i juleferien, og føler at denne undersøkelsen nådeløst hamrer inn fordelene ved å ha en partner, kan du trøste deg med at det tross alt er mye annet som har betydning for en god helse.

Kilde: Holt-Lundstad, J., Birmingham, W. og Light, K. Influence of “Warm touch” Support enchancement intervention among married couples on ambulatory blood pressure, oxytocin, alpha amylase og cortisol. Psychosomatic medicine. Volume 70(9) November/desemberutgaven, 2008

 

Powered by Labrador CMS