Øksedelene har tilhørt en øks maken til denne, mener de australske arkeologene. (Foto: Stuart Hay, ANU)

Kan ha funnet verdens eldste øks i Australia

Øksen kan være nesten 50 000 år gammel.

– Dette er det tidligste kjente eksemplet på en øks med treskaft. Ikke noe sted i verden er det funnet en øks som er så gammel som dette, sier professor Sue O’Connor ved The Australian National University (ANU).

Australias urinnbyggere – kalt aboriginere – kom antakelig til kontinentet for omkring 50 000 år siden.

Professor O’Connor mener at teknologien bak øksen trolig ble utviklet etter at de første menneskene kom til Australia.

Oppfunnet i Australia

– Vi vet at de ikke hadde økser der disse menneskene kom fra. Det er ikke funnet økser på øyene nord for Australia. De kom til Australia og oppfant øksen, sier forskeren.

Forskerne har ikke funnet en hel øks, men deler fra et øksehode. Disse delene er blitt analysert av professor Peter Hiscock ved University of Sydney.

– Siden det ikke finnes noen kjente økser fra siste istid i Sørøst-Asia, viser dette funnet oss at mennesker som kom til Australia eksperimenterte med helt nye teknologier, sier Hiscock.

Dette er delene australske arkeologer mener at må ha tilhørt verdens eldste øks funnet til nå. (Foto: ANU)

Det innovative mennesket

Da de første menneskene spaserte ut av Afrika og vandret gjennom Sør-Asia på vei mot Australia, hadde de flere steder god tilgang på bambus. Med den kunne de lage skarpe redskaper. Men da menneskene kom til Australia, hadde de ikke lenger bambus. Derfor fant de opp nye redskaper, sier Hiscock til avisa The Guardian.

(Foto: Manfred Gottschalk, AGE)

Professoren mener dette funnet viser oss at mennesket ikke klarte å kolonisere verden fordi det var utstyrt med evner som kunne tas i bruk en rekke ulike steder. Mennesket koloniserte verden fordi det var kreativt og i stand til å drive innovasjon.

Et svært nyttig redskap

Øksebitene som nå er trukket fram i lyset, ble gravd fram av professor O’Connor og kollegene hennes da de tidlig på 1990-tallet drev undersøkelser i Windjana-ravinen i Kimberley-regionen nord i Australia. Men det var først da forskerne gikk nærmere gjennom funnene i 2014, det ble klart for dem at dette kunne være noe helt spesielt.

Forskerne forsto at bitene de hadde funnet trolig har vært del av en øks med treskaft. Det har altså ikke bare vært snakk om en bearbeidet stein, som noen holdt i hånden.

En øks som dette kan ha vært nyttig til en rekke formål, alt fra å lage spyd til å hugge trær og flekke av barken.

Fragmentene kommer fra økser med skaft som dette, konkluderer de australske arkeologene. (Foto: Stuart hay, ANU)

 

Stiller spørsmål ved funnet

I et intervju med BBC stiller steinredskap-eksperten John Shea ved Stony Brook University i USA, spørsmål ved om det er mulig å trekke så sikre konklusjoner som de australske arkeologene nå gjør.

Han minner om at de australske forskerne så langt bare har gjort ett enkelt funn av mindre deler fra en øks, og at det fortsatt kan stilles spørsmål ved om dette virkelig har vært en øks med håndtak. Shea mener at det må flere lignende funn til for å bli sikker på at dette stemmer.

– Likevel er dette et kult funn. Gang etter gang får vi bevis for at Australias urinnbyggere var langt smartere enn arkeologer tidligere har gitt dem kreditt for, sier Shea til BBC.

Referanse:

Peter Hiscock mfl: «World’s earliest ground-edge axe production coincides with human colonisation of Australia», Australian Archaeology, 1/2016. Sammendrag

Powered by Labrador CMS