Mange flere avlegger forhåndsstemme.

Rekordmange forhåndsstemmer til valget: Det kan avsløre en viktig ting

Forsker i Tromsø har oppdaget en interessant sammenheng.

Hvilke partier folk har forhåndsstemt på, er hemmelig helt fram til valgdagen når stemmene blir talt opp.

Men hvor mange som forhåndsstemmer i hver enkelt norsk kommune, er offentlig informasjon. 

Det kan du lese om både i lokalaviser og andre medier.

Måler temperaturen på valgkampen

Dette er hva forhåndsstemmene kan avsløre:

– Jeg har funnet ut at andelen forhåndsstemmer i hver enkelt kommune er et godt termometer på hvor høy temperatur valgkampen har i kommunen, forteller Jonas Stein til forskning.no.

Stein er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap på UiT Norges arktiske universitet.

Først kikket Tromsø-forskeren på om antall forhåndsstemmer totalt i landet kan si oss noe om den forventede nasjonale valgdeltagelsen.

Det kan det ikke, konkluderer han.

På tross av at antall forhåndsstemmer har eksplodert de siste årene, så har valgdeltagelsen i Norge vært omtrent den samme helt siden 1990-tallet.

Viser hvor mange som kommer til å stemme

– Men på kommunenivå fant jeg noe helt annet.

– I kommunene gir andelen som forhåndsstemmer, en god indikasjon på hvor mange som kommer til å stemme ved valget.

Mer enn 5.000 valgresultater fra norske kommuner ligger bak denne konklusjonen. 

Jonas Stein mener at det han har funnet kan brukes til noe. Og at både media og lokale myndigheter kan ha god grunn til å kikke nærmere på hvor mange som forhåndsstemmer.

Kan avsløre spennende lokaloppgjør i kommunen

– Medier og journalister kan gjennom å se på andelen som forhåndsstemmer i en kommune, få ganske klar beskjed om temperaturen på valget i denne kommunen.

– De kan for eksempel se om det kanskje går mot et spennende lokalt oppgjør mellom to partiblokker i kommunen.

Lokale valgmyndigheter kan også bruke andelen forhåndsstemmer som et nyttig verktøy. 

De ansvarlige for valget kan på denne måten se om det bør settes i verk ekstra tiltak for å få opp valgdeltagelsen.

Over en million forhåndsstemmer

Norge er ett av mange land hvor det er blitt stadig mer populært å forhåndsstemme.

Mange synes det er praktisk å kunne stemme på forhånd. Det gjør det enklere å delta i valget.

Ved kommunevalget nå i 2023, så er det ventet at over en million nordmenn vil forhåndsstemme.

Men har det effekt på valgdeltagelsen?

Forskere er likevel usikre på om mulighetene til å avgi forhåndsstemme har noe særlig effekt på valgdeltagelsen nasjonalt. I flere land har forskere sett nærmere på dette.

Forskningsresultatene spriker mye. 

Fra 10 prosent økt valgdeltagelse – til ingen effekt i det hele tatt. Eller kanskje til og med negativ effekt.

Her er en mulig forklaring, ifølge Stein: 

En god del av dem som benytter muligheten til å forhåndsstemme ved et valg, er antakelig partilojale personer. De har tidlig bestemt seg for at de vil avgi stemme. Og de vet hvilket parti de vil stemme på.

Dermed behøver kanskje ikke partiene å frykte at mange velgere bestemmer seg for tidlig i valgkampen. 

Tvilerne som i løpet av valgkampen kan overtales til å stemme på det ene eller andre partiet, er antakelig de som venter aller lengst med å gå til valglokalet.

– Ved dette valget er det for eksempel en stor utfordring for Arbeiderpartiet at så mange tidligere Ap-velgere sitter på gjerdet, påpeker Jostein Stein.

Altså er det mulig for Jonas Gahr Støre og partikollegene hans i Arbeiderpartiet, å anta at mange av deres potensielle velgere ikke har forhåndsstemt. De kan fortsatt overtales til å støtte Ap.

Særlig tydelig ved de siste valgene

Statsviteren i Tromsø gikk altså gjennom mer enn 5.000 valgresultater fra enkeltkommuner i 12 norske valg for å samle data til denne studien.

Sammenhengen han fant mellom høy andel forhåndsstemmer og høy valgdeltagelse i kommunene, ser Jostein Stein at er særlig tydelig ved de aller siste valgene i Norge.

Referanse:

Jonas Stein: «Gir forhåndsstemmer en god prognose for valgdeltakelse ved lokalvalg?», Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 3/2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS